logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna


Gawędy przy darciu pierza
Herb Cholewa
2024-02-17
Cieśla na niemieckiej ilustracji z XVI wieku

Północno-wschodni odcinek granicy w czasach pierwszych Piastów był dość specyficzny. Na północ od Mazowsza żyli Prusowie, a na północny wschód Jaćwingowie. Były to plemiona bałtyjskie (spokrewnione z Litwinami i Łotyszami) wciąż wyznające swoją wiarę pogańską. Od ziem polskich oddzielał ich pas puszcz i lasów. Granica wówczas nie była wyraźną linią, a szersze bądź węższe pogranicze było prawie niezamieszkane.

Nie zawsze tam jednak panował spokój, nieraz dochodziło do zbrojnych starć. Nasi władcy myśleli o przyłączeniu jakichś terenów. Sąsiedzi dokonywali wypadów na Mazowsze i inne pobliskie ziemie często w celach rabunkowych.

Nasza opowieść dotyczy jednej z wypraw Bolesława Szczodrego (Śmiałego). Wyruszył on w kierunku uciążliwych Jaćwingów. Jechał przez puszczę. Konie zapadały się w częstych tam bagnach. Do dzisiaj możemy je w tej... dalej

Siemowit IV prawie królem
2023-12-19
Pomnik księcia Siemowita IV w Gostyninie

Imię Siemowit w piastowskiej gałęzi książąt mazowieckich było popularne. Pierwszym był jeden z synów znanego księcia Konrada I Mazowieckiego. Na jego dworze pewnie znana była kronika Anonima zwanego Gallem, i nadając imiona synom książę sięgnął do dawnych antenatów: Siemomysła (ojca Mieszka I) i Siemowita (pradziada Mieszka I).

Pośród wielu książąt na Mazowszu Siemowit IV nie miał sobie równego. Był młodszym z synów Siemowita III i jego pierwszej żony Eufemii. Młodość spędzał na dworze ojca w Płocku. Towarzyszami zabaw, a potem dorastania, byli przeważnie synowie mazowieckich dostojników państwowych. Tak kształtowały się zażyłości i przyjaźnie z późniejszymi rycerzami Księstwa Mazowieckiego. Siemowit IV podobnie jak brat Janusz I (zwany Starszym) otrzymał od ojca jeszcze za jego życia dzielnicę pod zarząd. Po jego śmierci został władcą zachodniej części Mazowsza ze... dalej

Cholera i inne zarazy
2023-08-14
Gawędy przy darciu pierza: Cholera i inne zarazy

Zarazy pojawiały się w dziejach wielokrotnie. Epidemie, które niosły śmiertelne żniwo, zawsze budziły wyjątkową grozę wśród ludności. Taką też chorobą była cholera. Strach ogarniał ludzi. Nie radzono sobie z zarazami, nie znano ich źródła, kojarzono z rozprzestrzeniającym się złym, niezdrowym powietrzem. W starych, mających parę wieków suplikacjach (z łaciny: suplicatio - błaganie) jedna z próśb brzmi: Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie. Szeroko rozprzestrzeniające się choroby nazywano również morowym powietrzem. 

Wiemy o zarazach, które docierały do Sierpca w ubiegłych stuleciach. Szalejąca w 1483 roku epidemia dżumy określana jako morowe powietrze znana jest nam z przekazów dotyczących sierpeckiego sanktuarium maryjnego. W dziejach Sierpca odnotowano kolejne inwazje rozprzestrzeniających się masowo chorób.

... dalej

Potop szwedzki i ukryte skrwileńskie skarby
2023-07-17
"Szwedzi w Polsce", obraz Henryka Pilattiego. Źródło: Internet

Był rok 1655. 19 lipca Szwecja formalnie wypowiedziała wojnę Rzeczypospolitej. 21 lipca wojska szwedzkie wkroczyły do Wielkopolski, na Kurlandię i Żmudź. Była to kontynuacja wcześniejszych wojen polsko-szwedzkich, w których genezie leżała polityka dynastyczna Wazów zasiadających na tronach polskim i szwedzkim. W tym czasie w Rzeczypospolitej panował król Jan Kazimierz, a w Szwecji Karol X Gustaw z dynastii Wittelsbachów, syn Katarzyny Wazówny. Szwedzi mieli silną pozycję na wybrzeżach Bałtyku oraz wielką chęć zdobywania łupów i podboju kolejnych ziem. Bałtyk mógłby stać się ich morzem wewnętrznym. Na drodze do sukcesu stały Rzeczypospolita i Rosja rywalizujące ze sobą o Inflanty, którymi zainteresowana była również Szwecja. Skandynawscy sąsiedzi uznali, że najlepiej rozpocząć od pokonania wyczerpanej wojnami Rzeczypospolitej Obojga Narodów.... dalej

Herby Prus I, Prus II i Prus III
2023-03-01
Dłużniewscy z Dłużniewa Małego. Zbigniew Dłużniewski jest patronem Szkoły Podstawowej w Nowej Górze

Pierwsza legenda.

Trzej znaczni i możni mężowie wywodzący się domu książęcego dawnych Prusów podbitych przez Krzyżaków doznawali wrogości od mistrza krzyżackiego. Posprzedawali swoje dobra. Żony i dzieci oraz skarby wysłali do Polski. Sami zaś zebrawszy się w gromadę najechali mistrza i jego podkomendnych, a mistrza i dwóch komturów zabili. Dzielni Prusowie opuścili swój kraj i osiedli w Polsce w różnych województwach, gdzie pokupowali sobie majętności. Herby ich uległy różnym odmianom, wszak biorąc sobie za żony miejscowe dziedziczki przyjmowali, dla ich upamiętniania, do swoich herbów niektóre ich znaki herbowe.

Druga legenda.

Po męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha w 997 roku wielu Prusów przybyło do Polski i przyjęło chrześcijaństwo. Wśród nich było trzech książąt. Nosili w herbie znak półtorakrzyża.... dalej

Inne gawędy:2024-02-17 - Herb Cholewa
2023-12-19 - Siemowit IV prawie królem
2023-08-14 - Cholera i inne zarazy
2023-07-17 - Potop szwedzki i ukryte skrwileńskie skarby
2023-03-01 - Herby Prus I, Prus II i Prus III
2022-08-13 - O sanktuarium maryjnym w Sierpcu
2022-07-26 - Wakacje w Sudragach prawie 100 lat temu
2022-06-15 - Tragedia w Wilczogórze
2022-03-23 - W Piastowie przed wiekiem
2021-10-22 - Herb Dołęga
2021-08-13 - O pustelniku z Blizna
2021-07-11 - Siemowit III i jego tragiczna pomyłka
2021-05-31 - Początki sanktuarium w Skępem
2021-04-29 - Herb Prawdzic
2021-03-28 - Czy Stefcia "Trędowata" spoczywa na sierpeckim cmentarzu?
2021-02-28 - Zjawa z Goleszyna
2021-01-27 - Wesele w 1892 roku, a teść i świekr prawie bliźniakami
2021-01-11 - Herb Gozdawa i Krystyn z Gozdowa
2020-12-06 - Święty Mikołaj i wilki
2020-11-23 - O karczmie w Piaskach
2020-10-25 - Świetliki
2020-09-28 - Herb Rogala
2020-09-01 - Kapliczka na studzience
2020-08-05 - Z dziejów i tradycji Żurawina
2020-07-24 - O zbóju Madeju
2020-06-27 - Zjawa znad Babieckiego jeziora
2020-06-05 - O licznym rozrodzeniu szlachty mazowieckiej
2020-06-05 - Gawędy przy darciu pierza - słowem wstępu


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.