logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Jeśli masz jakieś pytania, propozycje, sugestie odnośnie historycznych stron "Sierpc online" napisz do nas!
NSZ
poprzednia strona
NARODOWE SIŁY ZBROJNE W POWIECIE SIERPECKIM

Jesienią 1942 r. NOW weszło w skład AK, które w myśl rozkazu "Bora" Komorowskiego miało być jedynym przedstawicielstwem Polskiej Armii. Jednak nie wszyscy żołnierze NOW podporządkowali się nowemu dowództwu. Zwolennicy dalszej niezależności organizacji wojskowej obozu narodowego utworzyli Narodowe Siły Zbrojne, których dowódcą został płk. Ignacy Oziewicz ps. "Czesław". Wywiad i kontrwywiad powierzono Witoldowi Teske ps. "Rawicz".

Teren północnego Mazowsza stanowił Okręg II NZS. W 1942 r. ppłk Stanisław Nakoniecznikow - Klukowski ps. "Gryf", "Zan", "Ordon", "Wujek", od roku 1944 "Kmicic", utworzył w nim struktury organizacji i w okresie IX-X 1942 r.-I 1944 r. pełnił funkcję Komendanta II Okręgu. Został zresztą skazany na karę śmierci przez AK, za opuszczenie jej szeregów, wyrok zaś został wykonany 18 X 1944 r. Co ciekawe był on już wcześniej w Sierpcu, mianowicie 19 VIII 1936 r., pełniąc wówczas funkcję wojewody warszawskiego. Zajmował się w tamtym okresie sprawami melioracyjnymi powiatu sierpeckiego, a więc przez jakiś czas musiał mieć do czynienia ze szczegółowymi mapami tego terenu, to z kolei z pewnością pomagało w tworzeniu siatki konspiracyjnej.

Od 1943 r. powiat sierpecki podlegał por. inż. Włodzimierzowi Pomirskiemu ps. "Atom", "Łańcuch", który w okresie IX 1943 r.-22 VI 1944 r. pełnił funkcję dowódcy II i IV Grupy Operacyjnej Okręgu. Na pograniczu powiatów płockiego i sierpeckiego działał oddział partyzancki NSZ "Janusza Szpaka", w późniejszym okresie wcielony w struktury AK. Być może kontakty z NSZ miał również Zbigniew Zieliński "Wąsik" z Mieszczka, który od 1943 roku pełnił funkcję szefa wywiadu Armii Krajowej w Obwodzie Sierpc.
NSZ wydawało swoje własne pismo "Biuletyn NZS" w nakładzie 500-700 egzemplarzy.

W dniu 22 VI 1944 r. większość jednostek NZS na północnym Mazowszu została podporządkowana Komendzie Głównej AK.
Te jednostki, które nie weszły do AK, kontynuowały działalność pod dawną nazwą. Jednakże w okresie VII-X 1945 r., w wyniku licznych aresztowań przez Urząd Bezpieczeństwa, NSZ zostało rozbite i w praktyce przestało istnieć.
Na przełomie 1945/46 r. resztki organizacji podporządkowano Komendzie Głównej NZW.

Większość wcielonych oddziałów NSZ używała nowej nazwy, tj. NZW, jednak część pozostała przy NSZ. Jednym z takich oddziałów była grupa Albina Kocięckiego ps. "Groźny".


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.