logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Jeśli masz jakieś pytania, propozycje, sugestie odnośnie historycznych stron "Sierpc online" napisz do nas!
NOW
poprzednia strona
NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA W POWIECIE SIERPECKIM

Na temat działalności NOW w powiecie sierpeckim w okresie okupacji brak jest wyczerpujących danych.
Było to zbrojne ramię przedwojennego Stronnictwa Narodowego, utworzone na bazie Samodzielnych Batalionów Mazowsza Płockiego-organizacji powołanej przez Teodora Grabeckiego ps. "Poręba". Z jego inicjatywy już na przełomie X/XI 1939 r. powstał Płocki Samodzielny Batalion Narodowej Organizacji Wojskowej.
Płocki Samodzielny Batalion NOW oraz Samodzielne Bataliony Mazowsza Płockiego jesienią 1942 r. weszły w skład AK.
"Poręba" zaangażował się w działalność NOW na terenie północnego Mazowsza razem z Kazimierzem Iłowieckim Kazimierz Iłowiecki. Właściciel fabryki cukierków w Borkowie przed II wojną światową. W czasie wojny prowadził działalność konspiracyjną w Narodowej Organizacji Wojskowej.Od 1941 r. zwierzchnik Okręgowej Delegatury Rządu w Okręgu Ciechanów. , właścicielem fabryki cukierków w Borkowie koło Sierpca, której zapewne wielu pracowników miało powiązania z ruchem narodowym.

Początkowo organizacja zbrojna tworzona przez narodowców nie posiadała stałej nazwy.
Część działaczy Stronnictwa Narodowego nastawionych opozycyjnie wobec władz ugrupowania tworzyła własną Narodowo-Ludową Organizację Wojskową, używano też prawdopodobnie nazwy Narodowo-Ludowa Organizacja Walki.
Najczęściej jednak stosowano określenie Organizacja Wojskowa, zaś w 1941 r. przyjęto nazwę Narodowa Organizacja Wojskowa.

Na czele Samodzielnego Batalionu Sierpeckiego NOW stanął prawdopodobnie Lesław Brudnicki ps. "Brochwicz", zaś jego współpracownikami byli: Stefan Majewski i Przemysław Klicki.
Jako pierwszego dowódcę wymienia się także ppłk Józefa Rokickiego.
Organizacja zyskała poparcie głównie w gminach powiatu sierpeckiego, które sąsiadowały z powiatem płockim. Ponadto oddziaływała także na gminy leżące na północ od Sierpca oraz w powiecie lipnowskim.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obowiązywał system piątkowy. Tadeusz Koziorowski "Zygfryd", zwerbował dalszych członków: ppor. rez. Józefa Koziorowskiego ze Zglenic, Seweryna Bojanowskiego, Władysława RycharskiegoStanisława Bogdana Koziorowskiego.
Struktura Samodzielnych Batalionów NOW uwzględniała podział na kompanie, plutony, drużyny i sekcje. W powiecie sierpeckim batalion składał się z 3 kompanii.
Dowódcą 1 kompanii i jednocześnie zastępcą L.Brudnickiego był Józef Koziorowski, 2 kompania podlegała ppor rezerwy Gaworskiemu z Borkowa Wielkiego, dowódcą 3 kompanii był ppor Zygmunt Przybysz ze Zglenic.
Dowódcami plutonów byli m.in: Zygmunt Kolczyński, Zygmunt Czachorowski - obaj ze Zglenic, Zygmunt Czarnomski.
Dowódcą drużyny w Sierpcu był Koziorowski - właściciel gospodarstwa przy "Jeziórkach".
Sierpc organizacyjnie podlegał 1 kompanii.

Poza Sierpcem ośrodki NOW znajdowały się także: we wsi Zglenice Duże, prawdopodobnie w Raciążu oraz w Dąbrówkach koło Sierpca. W tej ostatniej mieszkało rodzeństwo Teske - Maria "Dewajtis" i Witold "Rawicz" Witold Teske ps. "Rawicz".Członek NOW, zajmował się wywiadem.Po wojnie działał w NZW Mazowsze Zachód, więziony w okresie PRL.. W domu ich ojca, Antoniego Teske, ukrywana była broń zebrana jeszcze po kampanii wrześniowej. Wykorzystywano ją między innymi do szkolenia bojowego, w którym uczestniczyło kilka osób z Dąbrówek i okolic.
"Rawicz" zajmował się wywiadem opartym na informacjach uzyskiwanych od współpracującej z organizacją ludności wiejskiej. Poddano ciągłej obserwacji linie kolejowe i drogi, zwłaszcza szosę wiodącą w kierunku Mławy.
W Sierpcu z NOW związany był Ryszard Busz i prawdopodobnie Jan Kłobukowski Jan Kłobukowski. W czasie wojny należał do Narodowej Organizacji Wojskowej. Zdjęcie z okresu międzywojennego.. W powiecie sierpeckim organizacja wydawała także przez jakiś czas własną gazetkę "Czołem", powielaną w gminie Mochowo z inicjatywy L. Brudnickiego i T. Koziorowskigo. W redagowanie i wydawanie prasy zaangażowani byli także: Józef Koziorowski, Stefan Majewski, Władysław Rycharski. Informacje do gazetki pochodziły z nasłuchu radiowego, który prowadzili L. Brudnicki i J. Koziorowski. Główny punkt kolportażu prasy mieścił się w gospodarstwie Stefana Szymańskiego we wsi Myszewo.

Jesienią 1942 r. większość członków Narodowej Organizacji Wojskowej weszła w skład Armii Krajowej. Pozostali utworzyli Narodowe Siły Zbrojne, pod dowództwem płk. Ignacego Oziewicza ps. "Czesław". Wsród tych, którzy wybrali NSZ był Witold Teske.


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.