Sierpeckie postacie historyczne - Sieprscy - Feliks i Andrzej
logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna


Sierpeckie postacie historyczne 
Powrót

Sieprscy - Feliks i Andrzej    

właściciele Sierpca


Prawdzic - herb rodu Sierpskich (Sieprskich) - stał się też podstawą herbu miasta Sierpca.

Od około 1400 r. do połowy XVI wieku Sierpc stanowił własność rodu wywodzącego się z Gulczewa a pieczętującego herbem "Prawdzic". Od lat 70-tych XV w. gałąź Prawdziców władających Sierpcem przyjęła nazwisko Sieprskich. Te półtora wieku to "złoty okres" w historii miasta , gdy Sierpc, sięgający 2000 mieszkańców, był drugim po Płocku miastem północnego Mazowsza, kwitnącym gospodarczo i wzbogacającym naukę polską wybitnymi mężami. Sieprscy należeli do najznakomitszych rodów mazowieckich, bywali kasztelanami, starostami, wojewodami. Oni ufundowali w Sierpcu murowane kościoły, założyli miasto Bieżuń, przyczynili się do erygowania parafii w Bieżuniu i Szczutowie dla których ufundowali kościoły , uzyskali liczne przywileje dla Sierpca. Z tych licznych tytułów zasługują na poczesne miejsce w panteonie Znakomitych Sierpczan. Z kilkunastu znanych przedstawicieli kilku pokoleń tej rodziny, zwracamy szczególną uwagę na Feliksa (zm. 1519) i jego syna Andrzeja (1494 - 1572).

Feliks był synem Andrzeja z Gulczewa, podkomorzego płockiego (zm. 1480) i wspólnie z bratem Prokopem odziedziczył obszerne dobra w ziemiach : płockiej (Gulczewo, Sierpc,Bieżuń) oraz gostynińskiej i dobrzyńskiej. Nie doszedł do tak wysokich godności w Księstwie Płockim i Królestwie Polskim jak wielu innych Prawdziców ( był tylko podkomorzym płockim) ale za to był niezwykle zapobiegliwym gospodarzem i hojnym fundatorem. M.in. wyjednał dla Sierpca przywilej na odbywanie jarmarków w dzień św. Łucji (1489) a dla sukienników sierpeckich przywilej królewski na stosowanie własnego stempla (1509). Na miejscu domniemanego objawienia wzniósł wraz z bratem kaplicę a później kościół p.w. Wniebowzięcia NMP , wzniósł także inne murowane kościoły (Farny, św. Ducha, św. Krzyża). Przebywał przez całe życie głównie w Sierpcu i jako pierwszy Prawdzic przyjął nazwisko Sieprski. Błyskotliwą karierę państwową zrobił natomiast jego syn Andrzej (1494- 1572). Cieszył się on wielkim poważaniem na dworze królewskim (szczególnie u królowej Bony). Uczestniczył w kilku ważnych poselstwach i komisjach królewskich (m.in. do ustalania granicy między Polską a Prusami Książęcymi), w czasie pogrzebu króla Zygmunta I Starego był chorążym pochodu żałobnego. Uzyskał kolejno urzędy: kasztelana dobrzyńskiego (1536), kasztelana płockiego (1539), wojewody rawskiego (1542), wreszcie starosty i wojewody płockiego (1554). Był znakomitym gospodarzem i administratorem, za jego czasów liczba bydła i trzody w niektórych jego dobrach wzrosła aż pięciokrotnie. Położył wielkie zasługi dla uporządkowania gospodarki zaniedbanego starostwa płockiego i miasta Płocka (m.in. odbudował zniszczony zamek). Choć w jego czasach gwałtownie rósł wyzysk chłopów, Andrzej Sieprski w swoich dobrach nie zwiększał a nawet zmniejszał powinności chłopskie. Był człowiekiem bardzo światłym. Choć należał do przywódców tzw. stronnictwa katolickiego, nawoływał do tolerancji religijnej Drzewo genealogiczne przedstawiające  powiązania rodowe rodziny Sierpskich ze współczesnymi rodami królewskimi.Jan Burakowski


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.