logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Katarzyna Kucińska nową komendantką Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka

2023-11-24

Katarzyna Kucińska nową Komendantką Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka, 18.11.2023 r.
Katarzyna Kucińska nową Komendantką Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka, 18.11.2023 r.

Gratulacje dla Katarzyny Kucińskiej od ustępującego Komendanta Hufca ZHP Sierpc hm. Sławomira Szałkuckiego, 18.11.2023 r.
Gratulacje dla Katarzyny Kucińskiej od ustępującego Komendanta Hufca ZHP Sierpc hm. Sławomira Szałkuckiego, 18.11.2023 r.

Podziękowanie dla ustępującego komendanta hm. Sławomira Szałkuckiego
Podziękowanie dla ustępującego komendanta hm. Sławomira Szałkuckiego
Nowe władze Hufca ZHP Sierpc, 18.11.2023 r.
Nowe władze Hufca ZHP Sierpc, 18.11.2023 r.

18 listopada 2023 roku odbył się XVII Zjazd Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sierpcu, który przyniósł wiele istotnych decyzji i ważnych momentów dla organizacji. Po części roboczej, na której przyjęto regulamin i porządek obrad, wybrano przewodniczącego oraz komisje zjazdowe, nastąpiło uroczyste otwarcie zjazdu. Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru hufca i odśpiewania Hymnu ZHP.

Na początku głos zabrał ustępujący komendant, hm. Sławomir Szałkucki, który przywitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawił pełnomocnika na zjeździe z ramienia Chorągwi - hm. Józefa Chmielewskiego. Obecny był również komendant Chorągwi Mazowieckiej, hm. Michał Bagiński, który wręczył odznaczenia instruktorom:

  • Złotą Odznakę "Zasłużonego Instruktora Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego" hm. Hanna Kowalska
  • Srebrną Odznakę "Zasłużony Instruktor Chorągwi Mazowieckiej" otrzymała hm. Jadwiga Lisicka
  • Brązową Odznakę "Zasłużony Instruktor Chorągwi Mazowieckiej" otrzymał  hm. Sławomir Szałkucki
  • Honorową Odznakę Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego otrzymali hm. Krystyna Ulicka, pwd. Anna Bednarska, hm. Zbigniew Maciejewski

Podziękowania za wieloletnią pracę, poświęcenie, wysiłek oraz zaangażowanie w rozwój naszej organizacji, z rąk Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej hm. Józefa Chmielewskiego, otrzymał również Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej hm. Zbigniew Maciejewski.

W dalszej części zjazdu komendant hufca, hm. Sławomir Szałkucki, przedstawił sprawozdanie z 4-letniej działalności ustępującej Komendy Hufca, zawierające działania programowe, szkoleniowe, współpracę z władzami lokalnymi, organizacjami, instytucjami oraz mediami. Podziękował również Kręgowi Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa z Prezesem Zenonem Kupniewskim, za udzielane hufcowi wsparcie i osobiste zaangażowanie w działalność wychowawczą hufca.

Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom komendy, którzy przez wiele lat oddawali swoje serce i czas na rzecz wychowania młodego pokolenia oraz rozwijania naszego Hufca. Następnie ustępujący komendant, hm. Sławomir Szałkucki, podziękował członkom komendy za ich oddanie i poświęcenie dla hufca. Najważniejszym momentem Zjazdu było wybranie nowych władz Hufca ZHP Sierpc imienia Janusza Korczaka.

Nową komendantką Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka została jednogłośnie wybrana pwd. Katarzyna Kucińska. Druhna Katarzyna jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Bożewie, prowadzi tam również niedawno utworzoną 6 DH im. Szarych Szeregów. Wraz z komendantką został wybrany pozostały skład komendy oraz Hufcowa Komisja Rewizyjna.

Skład nowych władz Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka:

Komenda Hufca:
- pwd. Katarzyna Kucińska - komendantka hufca
- hm. Jadwiga Lisicka - zastępca komendanta, skarbnik, kwatermistrz
- phm. Iwona Bogdańska - zastępca komendanta do spraw programu
- hm. Sławomir Szałkucki - zastępca komendanta do spraw organizacyjnych i promocji
- pwd. Izabela Kalinowska - sekretarz, szef biura
- pwd. Anna Bednarska - członek komendy do spraw pracy z kadrą
- phm. Zuzanna Bońkowska - członek komendy do spraw kształcenia
- pwd. Joanna Kalinowska - członek komendy

Komisja Rewizyjna Hufca:
- phm. Iwona Pawłowska - przewodnicząca
- hm. Zbigniew Maciejewski - zastępca przewodniczącego
- pwd. Anna Malec - sekretarz
- phm. Katarzyna Dyja - członek

Zjazd przyjął również "Strategię Rozwoju Hufca ZHP Sierpc na lata 2023-2027".

Dziękujemy wszystkim instruktorom, którzy pracowali w zjazdowych komisjach, hm. Grażynie Krawczyńskiej za profesjonalne prowadzenie obrad oraz pełnomocnikowi Chorągwi Mazowieckiej, hm. Józefowi Chmielewskiemu. Na zjeździe towarzyszyli nam w poczcie sztandarowym harcerki i harcerze z 6 DH z Bożewa oraz druhny z 16 GDH z Lelic, które pomagały przy organizacji.

Zjazd zakończył się tradycyjnym, harcerskim kręgiem i odśpiewaniem piosenki "Bratnie słowo..."
Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.