logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Dzień dzisiejszy i jutro Sierpeckiego Harcerstwa - konferencja instruktorska - 23.02.2013 r.

2013-03-02

Goście i uczestnicy konferencji "Dzień dzisiejszy i jutro sierpeckiego Harcerstwa", zorganizowanej w MWM w Sierpcu w dniu 23 lutego 2013 r.
Goście i uczestnicy konferencji "Dzień dzisiejszy i jutro sierpeckiego Harcerstwa", zorganizowanej w MWM w Sierpcu w dniu 23 lutego 2013 r."Dzień dzisiejszy i jutro sierpeckiego Harcerstwa" to temat konferencji instruktorskiej, która zorganizowana została w dniu 23 lutego w MWM w Sierpcu z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w celu podsumowania całorocznych działań Hufca, związanych z  Rokiem Janusza  Korczaka  oraz zaprezentowania władzom oświatowym, samorządowym i sponsorom  osiągnięć  Sierpeckiego Harcerstwa w 2012 roku.

Organizatorzy, czyli członkowie Komendy Hufca i Zarząd Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa bardzo starannie przygotowali powyższe zadanie, zapewniając każdemu uczestnikowi konferencji stosowne materiały programowe, a więc : szczegółowy przebieg obrad, kopie referatów, sprawozdanie z całorocznej aktywności gromad i drużyn , wykaz sponsorów i darczyńców za 2012 rok  oraz plan Hufca  na najbliższy rok, nie mówiąc już o specjalnych pamiątkowych "Niezapominajkach".

Wyjątkowość wydarzenia podkreślono umiejscowieniem obrad w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej, bowiem organizatorom bardzo zależało na godnym przyjęciu wszystkich gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz ZHP tj. hm. Grzegorz Woźniak - członek GKZHP, hm. Tomasz Sobolewski - zastępca komendanta Chorągwi Mazowieckiej, phm. Anna Banasiak - członek Komendy Chorągwi Mazowieckiej.
Niestety zabrakło przedstawicieli władz miasta i starostwa.

Z władz oświatowych, na szesnaście szkół , w których działa ZHP, przybyło tylko dwóch dyrektorów: Ryszard Szymański dyrektor ZSS w Rościszewie i Marek Okonkowski - dyrektor ZSO w Gójsku, którzy w ostatnim roku bardzo wspierali władze Hufca, a na co dzień pomagają swoim zuchom i harcerzom.

Samorządowców reprezentowała jedynie Jadwiga Przedpełska - wójt Gminy Mochowo oraz radny Mariusz Turalski.

Nieco liczniej stawili się  sponsorzy, przyjaciele i szefowie firm wspierających Sierpeckie Harcerstwo. Wśród gości byli: (Anna Kaczorowska, Zenon Kupniewski, Ewa Barchanowicz, Helena Jankowska, przedstawiciel Policji - pan Krzysztof Witkowski, przedstawiciel Straży - pan Wojciech Witkowski, Prezes ZNP -  Teresa Domagalska  i inni. Najliczniej przybyli funkcyjni drużyn i gromad.

Po wysłuchaniu referatu wprowadzającego  Komendantki Hufca, kierujący obradami hm. Dariusz Rybacki, dalszy przebieg konferencji powierzył moderatorom, tj. hm. Dorocie Cendrowskiej - zastępcy dyrektora sierpeckiego Gimnazjum, phm. Marioli Ciesińskiej - nauczycielce Gimnazjum w Rościszewie oraz phm. Zuzannie Bońkowskiej - zastępcy dyrektora ZSO w Gójsku.

Druhna Dorota rozmawiała z dyrektorem Ryszardem Szymańskim, wójtem Gminy Mochowo Jadwigą Przedpełską i radnym Mariuszem Turalskim.  Dyskutanci stwierdzili, że harcerstwo jest potrzebne dzisiejszej szkole i samorządom, bowiem uczy samorządności, dyscypliny, odpowiedzialności i pracy w zespole. Nie zawsze środowisko docenia tę działalność.

Druhna Mariola skupiła się na pracy gromad i drużyn w Roku Janusza Korczaka, a do rozmowy poprosiła zuchmistrzynie hm. Małgorzatę Sajewską i pwd. Lidię Malinowską, które w prezentacji multimedialnej pokazały poszczególne gromady zuchowe w trakcie zdobywania sprawności "czarodziej".

Natomiast pion harcerski zaprezentowały phm. Jolanta Rożniak i pwd. Iwona Bogdańska. Atrakcyjnego multimedialnego przeglądu pionu starszoharcerskiego dokonał dh. Darek , a o jedenastu latach realizacji programu "Pogodne Lato" ciekawie opowiedział hm. Sławomir Szałkucki, łącząc słowa z obrazem i muzyką. Szkoda i to wielka, że wśród odbiorców nie było tych, do których owe słowa i obrazy były adresowane, czyli dyrektorów szkół i władz samorządowych.

O "Jutrze Sierpeckiego Harcerstwa" dh. Zuzanna rozmawiała z Komendantką Hufca phm. Katarzyną Kordulasińską i Prezesem KPSH - Zenonem Kupniewskim. Jutro Hufca to dwa ważne wydarzenia rocznicowe: początek 100 letniej historii powstawania pierwszych zastępów harcerskich na ziemi sierpeckiej i 30 lat funkcjonowania Stanicy "Nasz Dom" w Słupi. Kierująca rozmową doprowadziła do  końcowych wniosków, z których wynikało, że Harcerstwo jest bardzo potrzebne dzisiejszym dzieciom i  młodzieży, że rodzice, władze oświatowe i samorządowe mają moralny i nie tylko obowiązek  promowania oraz wspierania  ZHP, jedynej na naszym terenie i w Polsce organizacji, która  przez wszystkie lata istnienia wychowywała i wychowuje  prawych ludzi.

Słuchając pięknej polszczyzny phm. Anny Banasiak, podsumowującej obrady,  pisząca te słowa czuła się szczęśliwa,  że zabierający głos  funkcyjni Hufca   mogli zaprezentować ogrom swojej pracy programowej z zuchami i harcerzami, że zrobili to  nowocześnie, że w ich wystąpieniach widać było jak zmienia się Harcerstwo i jak oni  również się zmieniają. Przykro tylko, że ów wychowawczy trud obecnych społeczników harcerskich nie zawsze jest należycie dostrzegany, oceniany i wspierany.

Na zakończenie swojej wypowiedzi przytoczę fragment referatu hm. Pawła Chmielewskiego, kierownika wydziału pozyskiwania środków GKZHP, dotyczący harcerskiego wolontariatu. W referacie między innymi czytamy, że harcerski wolontariusz, czyli drużynowy, każdej szkole, a więc i samorządom, daje oszczędności w kwocie około 7.200 zł, nie licząc wychowawczych aspektów owej pracy. Oto uzasadnienie: W ciągu jednego roku drużynowy organizuje przeciętnie 30 zbiórek po 2 godz., co daje 60 godzin. Na przygotowanie każdej z nich poświęca również około 2 godz., to daje kolejne 60 godz. Średnio w ciągu roku organizuje trzy biwaki, co daje 144 godz. ciągłej pracy instruktora. Dodajmy do tego 14 dniowy obóz, czyli 336 godzin. Łącznie mamy minimum 600 godz. pracy harcerskiego wolontariusza w ciągu jednego roku. Gdyby za każdą godzinę chcieć zapłacić instruktorowi minimalna stawkę określoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, czyli 12 zł, to ktoś musiałby wyłożyć 7.200 zł rocznie dla jednego wolontariusza drużynowego. W Hufcu Sierpc jest 30 drużynowych, jeśli pomnożymy tę liczbę przez 7.200 zł., to w skali rocznej instruktorzy ZHP w Sierpcu i Powiecie Sierpeckim dają samorządom 216 tysięcy złotych!

Biorąc pod uwagę pozytywne efekty działań wychowawczych ZHP, w tym zwłaszcza rozwój indywidualny i społeczny zucha oraz harcerza, odciąganie ich od zagrożeń społecznymi patologiami, można wysunąć konkluzję, iż każdy samorząd, na terenie którego działa drużyna harcerska, zaoszczędza dużą ilość środków na profilaktykę oraz pracę pozalekcyjną z dziećmi i młodzieżą. Z patologii przyszłości Polski nie będzie, ale na dzieci działające w ZHP można liczyć w dorosłym życiu, czego potwierdzeniem jest fakt piastowania na naszym terenie różnych ważnych, nawet kierowniczych stanowisk przez byłych i obecnych członków ZHP.  

Zwyczajowym kręgiem i pieśnią kończącą wszystkie ważniejsze spotkania członków ZHP "Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem" zakończono część merytoryczną i jeszcze chwilę poświęcono na towarzyskie spotkanie, o które zatroszczyła się hm. Jadwiga Lisicka, wspomagana przez phm. Jolantę Wiśniewską.

Fundatorem poczęstunku był Krąg Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa. Organizatorzy specjalne podziękowanie kierują do druha dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej Jan Rzeszotarskiego, którego reprezentowała zastępczyni Bogusław Trojanowska oraz do byłej harcerski Zofii Stelmańskiej, bowiem w Jej imieniu organizatorzy witali wszystkich chlebem, solą i smalcem.
 hm. Hanna Kowalska

Komentarze do artykułu: [1]


wyborca
2013-03-05 22:18:39 - To widze ze burmistrz, starostowie i radni znowu sie popisali aktywnością, pewnie wszystcy rozpoczna aktywnośc jesienia 2014, czyli tuz przed wyborami
Administrator serwisu nie odpowiada za treść komentarzy
zamieszczonych na tej stronie przez internautów
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.