logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Jeśli masz jakieś pytania, propozycje, sugestie odnośnie historycznych stron "Sierpc online" napisz do nas!
Sierpc w III RP.
poprzednia strona

Zmiany ustrojowe w kraju miały oczywiście również swe odzwierciedlenie w zmianach zachodzących w Sierpcu.
Od 1 czerwca 1990 r. władza lokalna w mieście i gminach powróciła w ręce samorządów lokalnych. 1 września tegoż roku, zarządzeniem Wojewody Płockiego, powołano Urząd Rejonowy, będący terenową ekspozyturą rządowej administracji ogólnej. Rejon obejmował miasto Sierpc i 6 gmin wiejskich. Na kierownika powołano P.M.Ambora

W dniu 27 maja 1990 r. przeprowadzono pierwsze wybory samorządowe. Na ich podstawie wyłoniono 28-osobową sierpecką Radę Miejsko-Gminną.
W skład Zarządu weszły następujące osoby:

 • Krzysztof Kośmider
 • Henryka Piekarska
 • Zdzisław Dumowski
 • Stefan Jakub Niemczewski
 • Jan Piotrowski
 • Iwona Wierzbicka
 • Jan Zdziemborski

Dnia 7 czerwca 1990 r. Rada Miejsko-Gminna powołała na przewodniczącego Zygmunta Rasałę, zaś na burmistrza Krzysztofa Kośmidra. 30 kwietnia następnego roku burmistrz Kośmider złożył rezygnację, jego następcą został Zdzisław Dumowski.
Od 1 stycznia 1992 r. obowiązuje podział dotychczasowej administracyjnej jednostki miejsko-gminnej na dwie: miasto Sierpc i gminę wiejską Sierpc. Na wójta gminy Sierpc wybrano Leszka Strześniewskiego.
1 stycznia 1999 r. Sierpc 4 raz w swej historii stał się miastem powiatowym. Powiat obejmuje miasto Sierpc oraz 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Sierpc, Rościszewo, Szczutowo i Zawidz Granice powiatu sierpeckiego utworzonego 1 I 1999 r.. 26 czerwca 2000 r. Rada Powiatu zatwierdziła nowy herb powiatu sierpeckiego Herb powiatu sierpeckiego zatwierdzony przez Radę Powiatu 26 VI 2000 r..

Symbolem zmian ustrojowych było zdemontowanie pomnika Juliana Marchlewskiego Demontowanie pomnika Juliana Marchlewskiego w obecnym Parku im. Solidarności.Zdjęcie wykonane przez przypadkowego widza., który stał w parku między ul.Marchlewskiego (obecna Jana Pawła II), a ul.Wiosny Ludów. Na jego miejscu postawiono Pomnik Ofiar Katyńskich Pomnik poświęcony mieszkańcom Sierpca zamordowanym przez Sowietów w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku.Odsłonięcie pomnika miało miejsce 1 IX 1993 r., którego uroczyste odsłonięcie miało miejsce 1 września 1993 r. Inicjatorem budowy był komitet społeczny pod kierownictwem Henryka Gutowskiego.
Ponadto w dniu 1 sierpnia 1989 r. utworzono w Sierpcu Koło byłych żołnierzy Armii Krajowej i powołano tymczasowy zarząd, 18 lutego 1990 r. odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową w Kościele Farnym dla pomordowanych i poległych zołnierzy AK.
3 marca 1990 r. zarejestrowano formalnie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Sierpc Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Sierpc, założonego 3 III 1990 r. i wybrano Zarząd w składzie:

 • Stanisław Mikołajczyk-prezes
 • Andrzej Olechowski-vce prezes
 • Olga Gawlik - sekretarz
 • Henryk Gutowski- skarbnik
Wybrano też Komisję Kwalifikacyjną i Rewizyjną.
Doprowadzono do zmiany nazwy ul. Świerczewskiego na Armii Krajowej.
Nowy zarząd Obwodu SZŻAK wybrany w 1995 roku powołal Komitet Organizacyjny budowy pomnika "Żołnierzom Września 39 roku i Armii Krajowej" oraz wystąpił do władz z propozycją nadania Szkole podstawowej Nr 2 w Sierpcu imienia Armii Krajowej.
Ze składek członków SZŻAK Obwodu Sierpc ufundowano tablice pamiątkową ku czci Wł. Andersa, który od marca do sierpnia 1939 r. stacjonował wraz z Nowogródzką Brygadą Kawalerii w Sierpcu i okolicy. Tablicę umieszczono na budynku starej plebanii przy kościele św.Ducha, gdzie gen. Anders mieszkał w 1939 r. 23 III 1939 r. w rejon Płocka i Sierpca przerzucono 20 dywizji piechoty oraz Nowogródzką Brygadę Kawalerii Sztab brygady mieścił się w Domu Katolickim w Sierpcu, zaś dowódca-gen. Anders zamieszkał na plebani u księdza dziekana Okólskiego, co upamiętnia obecnie tablica pamiątkowa.

Jednak innym przejawem zmian był upadek instytucji do tej pory finansowanych przez państwo.
Tak właśnie było z sierpeckim kinem "Jutrzenka". Ostatni film wyświetlono w marcu 1990 r. Firma dzierżawiąca obiekt zdemontowała sprzęt i kino ostatecznie przestało funkcjonować. Poza tym, jako budynek należący przed wojną do parafii Św. Wita, Modesta i Krescencji, kino zostało zwrócone dawnym właścicielom. Pozbawiony odpowiedniego sprzętu, zaniedbany budynek jest wykorzystywany okazyjnie jako sala widowiskowa. Na przeprowadzenie remontu i ponowne uruchomienie kina nie ma funduszy.Scena w obecnym Domu Parafialnym. W czasie, gdy funkcjonowało tu kino, w tym miejscu znajdował się ekran.

Rada Miejsko-Gminna w Sierpcu uchwaliła 27 kwietnia 1991 r. powołanie Fundacji "Sierpc 2000", której celem było wspieranie kultury duchowej i fizycznej. Za główne zadanie uznano budowę krytej pływalni. Pierwszym prezydentem Fundacji wybrano Tadeusza Rutkowskiego.
Basen, którego inwestorem była Fundacja, został otwarty w lutym 1999 r. Został zbudowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Budexpol" z Sierpca. Inwestycja zdobyła nagrodę I-go stopnia UKFiT w grupie nowo zbudowanych pływalni.

Powstał szereg prywatnych firm, m.in.: Zakłady Przemysłowe "Marjoss"; Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "Budexpol".
W ręce prywatne przeszły także największe miejscowe zakłady, m.in:
- Zakłady Piwowarskie w Sierpcu S.A.
28 czerwca 1999 r. niemiecka firma "Bitburger Brauerei" przejęła 99,5 % udziałów browaru;
- "Cargill-Pasze"-dawny "Bacutil" "Cargill-Pasze" - dawny "Bacutil". Jeden z największych zakładów sierpeckich. W 1992 r. 60% udziałów "Bacitilu" przejęła amerykańska firma "Cargill". - 18 lutego 1992 r. podpisano akt notarialny Spółki "Cargill - Pasze" w Sierpcu. 60% udziałów w sprywatyzowanym "Bacutilu" otrzymuje amerykańska firma "Cargill", 40% - strona polska. "Cargill-Pasze"-dawny "Bacutil". Jeden z największych zakładów sierpeckich. W 1992 r. 60% udziałów w "Bacutilu" przejęła amerykańska firma "Cargill".
W roku 1993 liczba firm prywatnych wzrosła z 38 do 261, państwowych zaś zmalała z 98 do 26.

Ukazywało się kilka pism lokalnych, m. in:

 • 20 października 1991 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma "Sierpeckie Rozmaitości". Ukazuje się do dzisiaj, choć sporadycznie.
 • 17 grudnia 1999 r. ukazał się pierwszy numer 2-tygodnika "Gazeta Sierpecka".
 • 1 marca 2000 ukazał się pierwszy numer gazety internetowej "Inter-Sierpc", pod red. Grzegorza Góreckiego.
 • W październiku 2000 ukazało się nowe pismo "Sierpc Magazine", red nacz. Małgorzata Lenczewska.
 • 19 grudnia 2002 r. ukazał się pierwszy numer pisma "Nowy Sierpc".

W dniach 28-30 czerwca 1996 z inicjatywy sierpeckiego Domu Kultury, przy współudziale Rady Miejskiej, Muzeum Wsi Mazowieckiej i Fundacji Kultury Wsi odbył się w Sierpcu I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania". Wystąpiło 7 zespołów polskich oraz 2 zagraniczne - z Macedonii i Ukrainy. Animator festiwalu: Robert Chojnacki, choreograf i kierownik zespołu "Kasztelanka".
Od tej pory festiwal organizowany jest co roku.

Od 1 stycznia 1996 r. PKP zawiesiły przewozy pasażerskie na trasie Sierpc-Płock, 3 kwietnia 2000 roku to samo stało się z trasą Sierpc-Brodnica. Jedyne istniejące jeszcze połączenie to Toruń-Sierpc-Nasielsk.

Na dzień 30 czerwca 2000 r. liczba ludności w Sierpcu wynosiła 19778 mieszkańców.

W roku 1991 Szkoła podstawowa nr 2 powróciła do dawnego budynku przy ul. Płockiej 38, po trwającym wiele lat remoncie. 16 czerwca 1997 r. przyjęła imię Armii Krajowej, ponadto wystawiono pomnik poświęcony "Żołnierzom września 1939 i AK" . 6 grudnia 2002 r. otwarto uroczyście Zaproszenie na uroczystość otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w dniu 6 XII 2002 r. nową Halę Sportową usytuowaną przy SP nr 2 .

W dniu 11 marca 1999 r. w czytelni Biblioteki Publicznej, odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej . Wśród 34 uczestników znaleźli się przedstawiciele władz miasta i powiatu.

  We władzach TPZS znaleźli się:
 • Jan Rzeszotarski - prezes Zarządu
 • Jan Burakowski - wiceprezes
 • Ewa Nowakowska - wiceprezes
 • Wiesława Stopińska - skarbnik
 • Zdzisław Dumowski - sekretarz
 • Bożena Wysocka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Po jakimś czasie Jana Rzeszotarskiego zastąpił Zdzisław Dumowski Władze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.Od lewej: Jan Burakowski, Zdzisław Dumowski, Wiesława Stopińska, Jan Rzeszotarski..

Po wielu latach wydano solidnie opracowaną historię Sierpca i ziemi sierpeckiej.
Promocja książki miała miejsce w dniu 8 lipca 2003 r. Została ona wydana po dziesięcioletnich staraniach prezesa Sierpeckiego Oddziału TNP - Władysława Gąsiorowskiego Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Sierpcu - Władysław Gąsiorowski przy stoisku z nowo wydaną książką "Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej".. W możliwie wyczerpujący sposób przedstawia dzieje naszego miasta i na pewno przez wiele kolejnych lat będzie stanowić podstawę wiedzy o Sierpcu.

Ponadto 27 listopada 2003 roku, z funkcji przewodniczącego Zarządu TNP zrezygnował Władysław Gąsiorowski. Finkcję tę przejęła Henryka Piekarska.
W skład nowego Zarządu weszli: Krystyna Szczepek, Bożena Wysocka, Władysław Gąsiorowski, Edward Kalinowski, Jerzy Babecki. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze sierpeckiego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego 27 listopada 2003 r.Wybrano nowy Zarząd - prze­wodniczącym została dr Henrykę Piekarską. Członkami Zarządu zostali: mgr Krystyna Szczepek, mgr Bozena Wysocka, mgr Władysław Gąsiorowski, mgr Edward Kalinowski, mgr Jerzy Babecki.

... historia trwa...


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.