logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Jeśli masz jakieś pytania, propozycje, sugestie odnośnie historycznych stron "Sierpc online" napisz do nas!
PISMA
poprzednia strona
"ECHO POWIATU SIERPECKIEGO"

Pismo wychodziło jako miesięcznik od XII 1932 r. do I 1934 r. Od połowy 1933 r. - jako dwutygodnik (specjalną jednodniówkę wydano z okazji imienin marszałka Piłsudskiego w 1933r.).
Wydawcą czasopisma był Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział powiatowy w Sierpcu, zas redaktorem odpowiedzialnym - Franciszek Midura.
Początkowo druk odbywał się w drukarni Maliszewskiego, zaś od numeru 5 - w spółdzielni wydawców "Wiedza".
Kolportażem pisma zajmowały się głównie osoby prywatne za wyjątkiem zarządu spółdzielni Wiedza ZNP w Sierpcu, zaś punkty sprzedaży znajdowały się także w: Lisewie, Białyszewie, Koseminie, Gójsku, Bieżuniu, Raciążu, Rościszewie, Żurominie.
Jako cele postawiono sobie:

 1. Utrzymywanie i wzmacnianie w społeczeństwie sił przy budowie wspólnej przyszłości
 2. Wzmocnienie woli przetrzymania kryzysu
 3. Podawanie informacji z zakresu ustawodawstwa rolnego
 4. Pomoc organizacjom społecznym w pracy obywatelskiej
 5. Ponadto oczekiwano na listy od czytelników, których treść miała być zamieszczana na łamach pisma
Początkowo pismo akcentowało stanowisko propaństwowe nie eksponując znaczenia jednej partii czy obozu politycznego. Z czasem akcentowano coraz bardziej związek z obozem sanacyjnym. Zamieszczano informacje dotyczące Związku Strzeleckiego, BBWR, informowano o działaniach Legionu Młodych w Sierpcu, akcentowano poparcie dla prezydenta Ignacego Mościckiego przypominano postać Józefa Piłsudskiego.


"GAZETA URZĘDOWA NA POWIAT SIERPECKI".

Pismo wychodziło w okresie I 1919 r. - II 1920r.
Redakcja i administracja czasopisma mieściła się przy Urzędzie Powiatowym w Sierpcu, ponadto od 1920 r. kierownictwo nad pismem przejął Mieczysław Jarnicki.
Druk odbywał się w Sierpcu w zakładzie Salomona Glazera.
Odbiorcami byli przede wszystkim przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, zaś obowiązkowymi abonentami byli wójtowie i sołtysi.

Pismo miało charakter informacyjno-urzędowy. Publikowano w nim okólniki i rozporządzenia ministrów różnych resortów, podawano urzędowe ceny walut oraz rozporządzenia komisarza ludowego na powiat sierpecki.
Systematycznie publikowano sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii. Po ukonstytuowania się sejmiku powiatowego podawano protokoły z jego obrad.
Czasami na łamach podawano wymiar kar za przestępstwa popełnione na terenie powiatu, równie rzadko pojawiały się komunikaty o zagubionych dokumentach czy informacje o mających się odbyć przetargach.


"GŁOS SIERPECKI"

Był to tygodnik, wychodził w okresie lipiec-październik 1928 r.
Redakcja i administracja mieściła się w "Drukarni Polskiej" przy ul. Piastowskiej 11, gdzie gazeta była także drukowana.

Gazeta poruszała sprawy zarówno społeczne, jak i kulturalne. Opisywała wszelkiego rodzaju imprezy państwowe, rocznicowe i sportowe. Na łamach pisma znajdowały się zarówno porady dla kobiet, jak i sport, czy kronika. Starano się przybliżyć codzienne życie mieszkańców Sierpca, ich troski i radości.


"ZIEMIA MAZOWIECKA"

Był to tygodnik, najdłużej zresztą wydawany w Sierpcu w okresie międzywojennym. Ukazywał się w latach 1935-1939.
Zasięgiem obejmował powiaty:

 • sierpecki
 • lipnowski
 • mławski
 • płocki
 • płoński
 • rypiński
Redakcja i administracja pisma mieściła się w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 34.
Wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był Ludwik Bomert.
Pismo drukowane było w sierpeckiej drukarni "Wiedza", mieszczącej się przy ul. Piastowskiej 3.
W założeniu miało poruszać wszystkie aspekty życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. W skromnym zakresie zdecydowano się sięgać do szkolnictwa i organizacji społeczno-kulturalnych. Nie opisywano dziedziny handlu i rzemiosła, samorządu gminnego oraz oświaty pozaszkolnej.
Czytelnicy mogli wyrażać swoje opinie na łamach pisma, jednakże w rzeczywistości treść listów nie była w ogóle drukowana, zamieszczano tylko odpowiedzi redakcji. Poza tym od samego początku zastrzeżono, iż na łamach gazety nie będzie miejsca na rozgrywki osobiste i demagogie.


ŻAK

Był to miesięcznik wychodzący 28 dnia każdego miesiąca, ukazywał się zaś w latach 1928-1929.
Redakcja i administracja pisma mieściła się w Szkole Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu, przy ul. Piastowskiej 19.
Redagowane i wydawane było przez Wydawnictwo Uczniowskiego Kółka Literackiego mieszczącego się w tej szkole.
Redaktorem odpowiedzialnym był Stanisław Kopyra, kierownikiem administracyjnym Jan Wierzbowski.
Żak drukowany był w "Drukarni" I. Maliszewskiego w Sierpcu.

Jako podstawowy cel założono pogłębienie znajomości języka polskiego i wyrobienie umiejętności w posługiwaniu się nim w piśmie.
W każdym numerze zamieszczano opowiadania, konkursy, kronikę samorządową, sprawozdania i opowiadania z wycieczek organizowanych przez szkołę lub drużynę harcerską.


"ŻYCIE SIERPECKIE"

Był to miesięcznik, ukazywał się jedynie przez wszystkie miesiące 1929 r. ( od lipca jako dwumiesiecznik).
Redakcja i administracja pisma mieściła się w księgarni A. Włoczkowskiego.
Wydawcą i redaktorem naczelnym był Władysław Olszewski. Gazeta drukowana była w "Drukarni Polskiej", mieszczącej się przy ul. Piastowskiej 11.

Od początku istnienia pisma zakładano, iż będzie przeznaczone dla wszystkich grup społecznych. Aspirowało ono do wniesienia wkładu w życie społeczne i gospodarcze powiatu. Za główne zadanie wydawca wyznaczył przyczynienie się do poznania przez czytelników własnego powiatu(ludności, gospodarki, ekonomii, potrzeb społeczeństwa) oraz zainteresowania ludności jego sprawami, by "mogli brać czynny udział w ogólnych poczynaniach".
Poza tym zakładano, iż gazeta ta będzie służyła czytelnikom informacjami na temat gospodarzenia przez gromady wiejskie, gminy i miasta, a także jak rozwijają się straże ogniowe, Kółka Rolnicze, Stowarzyszenia Rzemieślnicze i.t.p.
Chciano także udzielać porad i służyć pomocą czytelnikom. W związku z tym można było zabierać głos na łamach pisma, jednakże beż szkalowania i obrażania kogokolwiek, a także bez naruszania czyjegoś dobrego imienia.Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.