logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Jeśli masz jakieś pytania, propozycje, sugestie odnośnie historycznych stron "Sierpc online" napisz do nas!
Bibliografia
poprzednia strona

Nie jest to typowa bibliografia. Wykaz źródeł i opracowań dotyczących historii Sierpca i ziemi sierpeckiej uzupełniono krótką notką na temat tego, czego można się z nich dowiedzieć, a także, w przypadku zbiorów archiwalnych-gdzie się znajdują.

Lista ta ma pomóc zarówno uczniom, którzy muszą napisać dzieje miasta na lekcje historii, jak i wskazać każdemu zainteresowanemu przeszłością Sierpca, gdzie można znaleźć potrzebne informacje.

 • Al-manach sierpecki, oprac. Z.Dumowski, t. 1, Sierpc 1997, t. 2, Sierpc 1998
  Zbiór wspomnień i relacji sierpczan na temat wydarzeń związanych z wyzwoleniem miasta spod okupacji hitlerowskiej, o okresie PRL, stanie wojennym, a także sierpeckiej "Solidarności".

 • Atlas statystyczny Królestwa Polskiego, wyd. A.Maciesza, Płock 1907
  Tu można znaleźć informacje na temat problemów gospodarczych i demograficznych oraz statystyki.

 • M.Baliński, T.Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym, 1843
  Znajduje się tu krótkie opracowanie poświęcone historii Sierpca.

 • M.Bodalski, Pierwsza konspiracyjna sesja Sierpeckiej Powiatowej Rady Narodowej, [w:] Notatki Płockie, nr 3, 1993

 • A.Boniecki, Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1899

 • A.Borkiewicz-Celińska, Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, Wrocław 1980-1981

 • W.Brenda, Aby pamięć o nich nie zaginęła, Sierpc 1997
  Głównie o działaczach politycznych i oświatowych, także o członkach konspiracyjnych organizacji niepodległościowych w czasie II wojny światowej.

 • W.Brenda, "Gromek". Z historycznej teki..., [w:] Nasz Sierpc, nr 13, 1994
  O Anastazym Kołodziejskim, Komendancie AK obwodu sierpeckiego

 • W.Brenda, Sierpecka tajna oświata w latach hitlerowskiej okupacji [w:] Notatki Płockie, nr 4, 1993

 • W.Brenda, Sierpeckie echa sprawy katyńskiej, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 28-29, 1995
  O mieszkańcach Sierpca zamordowanych w Katyniu

 • W.Brenda, Tajna prasa w powiecie sierpeckim (1939-1945), [w:] Notatki Płockie, nr 2, 1993

 • W.Brenda, Tragedia sierpeckich Żydów, [w:] Gazeta Wyborcza, nr 92, 1993

 • W.Brenda, Wrzesień 39 na Ziemi Sierpeckiej, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 31-32, 1995

 • W.Brenda, Zarys dziejów POZ w powiecie sierpeckim w latach 1940-1942, [w:] Notatki Płockie, nr 1, 1992

 • D.Bułańcew, Notatki szpiega (Zapiski łazutczika), Petersburg 1868
  Jest to pamiętnik opisujący między innymi wydarzenia na ziemi sierpeckiej w czasie powstania styczniowego z punktu widzenia Rosjanina (negatywny stosunek do powstania).

 • J.Burakowski, Kronika Sierpca i Ziemi Sierpeckiej, Sierpc 2001

 • J.Chojnacki, Bronisław Chojnacki 1895-1955. Sierpecki pedagog, społecznik, polityk, Warszawa 1997
  Biografia w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

 • J.Chojnacki, Bronisław Chojnacki. Pedagog-społecznik-polityk., Sierpc 1998

 • J.Chojnacki, Bronisław Chojnacki. Pedagog, działacz społeczno-polityczny z Sierpeckiego, [w:] Notatki Płockie, nr 20-25, 1996

 • Mieczysław Chojnacki, Radzymińscy żołnierze Armii Krajowej, Radzymin 1992

 • K.Dobrosielski, Reforma rolna PKWN w powiecie sierpeckim, [w:] Notatki Płockie, nr 2-3, 1982

 • K.Dobrosielski, PPR w województwie płockim (1942-1947), Płock 1984

 • K.Dobrosielski, Wybrane problemy okupacji i konspiracji na terenach powiatu sierpeckiego (1939-1945), [w:] Notatki Płockie, nr 2, 1985

 • K.Dobrosielski, Ziemia Sierpecka 1945-1947, Warszawa 1986
  Książka napisana w sposób charakterystyczny dla minionej epoki, pominięto wiele faktów niewygodnych dla ówczesnej władzy komunistycznej. Wiele postaci związanych z niepodległościowym ruchem antykomunistycznym zostało bądź pominiętych, bądź przedstawionych w skrajnie negatywnym świetle.

 • J.Domańska, Rodzina Bieńkowskich. Rody sierpeckie, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 35-36, 1996

 • J.Drążkiewicz, Bitwa warszawska 1920 r. Okupacja niemiecka 1939-1945. Sierpc i Ziemia Sierpecka w XX w. Wspomnienie września 1939 r.
  Kopia rękopisu w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej

 • J.Drążkiewicz, Moje niezapomniane przeżycia. Rok 1920., [w:] Tygodnik Płocki, nr 33-34, 1995

 • B.Dymek, Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu, Warszawa 1974

 • B.Dymek, Powiat sierpecki w latach 1945-1975, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 22-23, 1994

 • Encyklopedia Powszechna, wyd. S.Orgelbrand, 1859-1868
  Obszerny rys historyczny Sierpca, a także Bieżunia, Raciąża i Żuromina. Hasła zawierają krótką historię, a ponadto wiadomości na temat rzemiosła, handlu oraz struktury zawodowej i wyznaniowej ludności.

 • T.Fijałkowski, Pod kryptonimem "Wkra", Olsztyn 1985

 • I.Galicka, H.Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.X, nr 23
  Zawiera ogólny zarys dziejów ziemi sierpeckiej i jej miast; omówiono historię zabytków sakralnych i świeckich.

 • I.Galicka, H.Sygietyńska, Zabytki sztuki w Sierpcu i okolicach [w:] Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, nr 6, s. 5-41, Płock 1974

 • Z. Gałęska 1902-1970. Z pocztu nauczycieli, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 33-36, 1995

 • Z.Gawski, Sanktuarium Matki Bożej. Zabytki Sierpca., Warszawa 1998
  Opisano krótko historię samego miasta, a ponadto dzieje klasztoru i innych sierpeckich zabytków sakralnych.

 • P.P.Gąsiorowski, Z dziejów sierpeckich Żydów, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 12-13, 1993
  M.in. nazwiska z nagrobków żydowskich na sierpeckim cmentarzu żydowskim

 • W.Gąsiorowski, Prawda o żołnierzach-górnikach z sierpeckiego (z lat 1945-1959), [w:] Notatki Płockie, nr 2, 1993

 • W.Gąsiorowski, Żołnierze z kilofami. Monografia Żołnierzy-Górników Okręgu Płockiego, Sierpc 2001

 • K.German, Droga do celu, Wrocław 1979
  Wspomnienia autora oraz sylwetki M.Bodalskiego, J.Ptasińskiego, Z.Wolskiego

 • S.Głuchowska, Lata II wojny światowej i okupacji w Sierpcu (wspomnienie), [w:] Notatki Płockie, nr 1, 1993

 • L.Gongoła, Ja sierpecki Żyd - Leon Gongoła, [w:] Barbakan, nr 17-18, 1996

 • T.Grześkiewicz, Egzekucja w sierpeckim więzieniu 18 i 19 stycznia 1945 r., [w:] Nasz Sierpc, nr 16, 1994

 • ks. M.M.Grzybowski, Dziewiętnastowieczna oświata w Sierpcu, [w:]Sierpeckie Rozmaitości, nr 10, 1992

 • ks. M.M.Grzybowski, Wojna polsko-rosyjska 1920 r. w Płocku i na Mazowszu, Płock 1990

 • ks. M.M.Grzybowski, Zabytki sakralne Sierpca [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 10, 1992

 • ks. M.M.Grzybowski, Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX w., [w:] Teksty źródłowe do dziejów województwa płockiego, t. I, Płock 1989

 • S. Grzybowski, Nadzieja z tamtych lat, Warszawa 1990
  Ogólnie pozycja ta dotyczy działalności zbrojnych grup niepodległościowych na terenie Ziemi Wyszkowskiej. Zawiera także informacje o działalności Józefa Marcinkowskiego (Stanisława Synakowskiego) ps. "Wybój", "Sęp" w obwodzie "Rajski Ptak".

 • H.Gutowski, S.Mikołajczyk, Przepustka do historii Armii Krajowej, [w:] Goniec Obywatelski, nr 7, 1990
  Rozmowa z delegatem na Zjazd, przewodniczącym Światowego Związku Żołnierzy AK-Oddziału w Sierpcu oraz członkiem zarządu przeprowadzona przez Henrykę Pikarską

 • A.K.Holsch, Geographie und Statistik von West-Süd-und Neue Ostpreusen, Berlin 1804
  Jak wskazuje tytuł-dane geograficzne i statystyczne z okresu zaboru pruskiego.

 • S.Ilski, J.Siedlecka, Nasi pod Monte Cassino, [w:] Nasz Sierpc, nr 17, 1994

 • E.T.Jankowska, Szkolnictwo żydowskie na terenie Sierpca w okresie II RP 1918-1939, Płock 1999
  Praca magisterska napisana w Katedrze Historii Wychowania w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

 • A.Jankowski, Sierpeckie niezapominajki, Sierpc 1996
  Wspomnienia autora z okresu międzywojennego, okupacji i pierwszych lat PRL.

 • A.Jankowski, Okres międzywojenny [w:]Sierpeckie Rozmaitości, nr 10, 1992

 • R.Jaworski, Historia kościoła Matki Bożej Wniebowziętej oraz kolegium mansjonarzy na wzgórzu Loret w Sierpcu w latach 1483-1625, Lublin 1978
  Maszynopis pracy znajduje się w Bibliotece KUL w Lublinie.

 • R.Juszkiewicz, Działania militarne na Mazowszu Północnym i w Korytarzu pomorskim. 1920 rok, Warszawa 1997

 • S.Kalabiński, F.Tych, Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907, Warszawa 1958-1961
  Informacje na temat wydarzeń tejże rewolucji na terenie ziemi sierpeckiej.

 • Kartka z historii-19 stycznia 1945 roku-Więzienie w Sierpcu podczas II wojny światowej, [w:] Nasz Sierpc, nr 13, 1994

 • Kim byli?, [w:] Nasz Sierpc, nr 10, 1993
  Dane osobowe oficerów zamordowanych w Katyniu

 • Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. T.Lubomirski, Warszawa 1863
  Teksty źródłowe do najdawniejszych dziejów Sierpca.

 • S.Kośmider, H.Piekarska, Godni Synowie Ziemi Sierpeckiej. Lasy Katyńskie, [w:] Kurier Mazowiecki, nr 22, 1992
  Opisano sylwetki zamordowanych lekarzy: K.Kiełczewskiego, W.M.Linsenmana, S.Malewicza, J.K.Piotrowskiego

 • S.K.Kuczyński, Pieczęcie i herb Sierpca, Sierpc 1981

 • A.K.Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, Warszawa 1987
 • Lustracje województwa mazowieckiego 1572-1620, wyd. A.Wawrzyńczak, Warszawa 1968

 • J.Łempicki, Herbarz mazowiecki, t.1-2, Poznań 1997

 • P.Łossowski, Odzyskanie niepodległości. Mazowsze. 11 Listopada 1918 r., [w:] Gazeta na Mazowszu, nr 262, 1995

 • Materiały do dziejów pospolitego ruszenia z lat 1497-1509, Archiwum komisji Historycznej t. IX, Kraków 1901

 • Materiały do dziejów ziemi płockiej, wyd. M.Grzybowski, Płock 1981

 • Mazowieckie przywileje rodowe XIV i XV w., wyd. W.Semkowicz, Archiwum Komisji Historycznej, t. XI, Kraków 1903-1913

 • F.Midura, Leon Bramczewski - sylwetka działacza konspiracyjnego, [w:] Notatki Płockie, nr 2, 1972

 • F.Midura, Sierpecki ośrodek rzeźby ludowej, Sierpc 1981

 • F.Midura, 650-rocznica lokacji Sierpca (1322-1972), przeszłość i współczesność miasta, Sierpc 1971

 • Monumenta Poloniae Historica. Series nova VIII,
  Okres średniowiecza.

 • Muzeum i Park Etnograficzny w Sierpcu, Sierpc 1983

 • K.Niesiecki, Herbarz Polski, t. I-X

 • Notatnik sierpecki, red. J.Witkowski, Warszawa 1981
  Zawiera m.in. sylwetki 11 nauczycieli sierpeckiego gimnazjum

 • I.Nowak, J.Nowak, Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie płocko-sierpeckim, Płock 1992
  Zawiera monografie PPR, GL-AL w powiecie sierpeckim, indeksy osób i pseudonimów oraz miejscowości

 • Obozy płockoj guberni
 • Pamjatnaj kniżka płockoj guberni
  Są to sprawozdania płockich gubernatorów, pierwsze z lat 1880-1896, drugie z lat 1884-1913. Zawierają dane na temat zakładów przemysłowych, wartości produkcji, liczby zatrudnionych robotników, liczby sklepów, dni targowych, ilości jarmarków i.t.p. Poza tym wiadomości na temat demografii Sierpca i powiatu.

 • Okręg Płocki 1942-1945. Z walk PPR, GL-AL, Warszawa 1974

 • M.Olszewska, A.Walory, 75-lecie LO w Sierpcu [w:]Sierpeckie Rozmaitości, nr 10, 1992

 • 80 lat L.O. Sierpc im. mjra H.Sucharskiego, red. G.Radomski, Sierpc 1996
  Wspomnienia o nauczycielach LO: Z.Gałęskiej, A.Kapłonie, ks.L.Pomaskim, K.Kwiatkowskim, S.Walorym

 • B.Paprocki, Herby rycerstwa polskiego

 • B.Paprocki, Łaski cudowne przy kościele sieprskim wniebowzięcia pełney łaski Bogarodzice Panny w Woiewodztwie Płockim, Warszawa 1652Okładka książki Bartosza Paprockiego, w której opisuje sierpecki klasztor.Orginalne wydanie w roku 1652, reprint w 1983 staraniem wydawnictwa PAX.
  Pierwszy opis sierpeckiego klasztoru. Reprint w 1983 r. staraniem Instytutu Wydawniczego PAX, dostępny w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

 • A.Pawiński, Źródła Dziejowe, Polska XVI w., t. V Mazowsze, Warszawa 1892
  Głównie sprawy gospodarcze w XVI w.

 • T.Pawłowska, Sierpecka Szkoła w starej fotografii i dokumencie, Sierpc 2001

 • T.Pawłowska, 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu. Historia dawna i współczesna 1900-2000, Sierpc 2000

 • H.Piekarska, Armia Krajowa w obwodzie sierpeckim, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 24-25, 1994
  Można tu znaleźć sylwetki członków AK nie ujęte w publikacji J. i I. Nowaków Z dziejów AK...

 • H.Piekarska, Mroczna karta sierpeckiego więzienia, [w:] Kurier Mazowiecki, nr 4, 1994

 • H.Piekarska, Odznaczenia dla sierpeckch AK-owców, [w:] Kurier Mazowiecki, nr 21

 • S.Pietras, Polska Organizacja Zbrojna, Warszawa 1996

 • S.Pilkiewicz, Jak Niemcy opuścili Sierpc w 1918 r., [w:] Tygodnik Płocki, nr 45, 1993

 • J.Piłsudski, Rok 1920, Warszawa 1937, Łódź 1989
  Wydana jako jedna książka z Pochodem za Wisłę M.Tuchaczewskiego. Zawiera dane na temat sytuacji na terenie ziemi sierpeckiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

 • J.Piotrowski, K.Szczepek, Droga do kasztelańskiego, Sierpc 1997
  Jest to monografia sierpeckiego piwowarstwa.

 • J.Piotrowski, Listopadowe dni 1918 roku na Ziemi Sierpeckiej, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 2, 1991

 • J.Piotrowski, Sierpeckie muzeum

 • J.Piotrowski, 670 lat Sierpca, [w:] Sierpeckie Rozmaitości, nr 10, 1992

 • Podziemie niepodległościowe, red. W.L.Ząbek, Warszawa-Nadarzyn 1997

 • M.Przedpełski, O powiecie sierpeckim, jego miastach, osadach i wsiach
  Maszynopis pracy autor złożył w 1959 r. w Dziale Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

 • J.Ptasiński, Na północ od Warszawy; szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984

 • G.Radomski, Jekiel Goldszlak niekonwencjonalny rabin. Z przeszłości sierpeckich Żydów, [w:] Nasz Sierpc, nr 24, 1995

 • G.Radomski, Zarys dziejów Żydów w Sierpcu (XVII-XX w.), [w:] Notatki Płockie, nr 3, 1995

 • G.Radomski, Udział mieszkańców Sierpca w wydarzeniach społeczno-politycznych Drugiej Rzeczypospolitej

 • Roczniki Humanistyczne, t. XXXVI, nr 2, 1986, s. 103-158
  Znajduje się tam artykuł monograficzny ks. Bronisława Gostomskiego na temat początków i rozwoju klasztoru benedyktynek w Sierpcu. Ponadto opisano inne sierpeckie kościoły.

 • J.Rudowski, Wspomnienie o Jakubie Rudowskim
  Praca konkursowa. Maszynopis w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

 • Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli województwa płockiego, red. T.Kurpiewski, Płock 1995
  Sylwetki nauczycieli i działaczy ZNP w powiecie sierpeckim od 1905 r.

 • Sierpc. Studia i materiały, red. S.Szymański, t.I, cz.1, Płock, Sierpc 1972
  Dzieje gospodarcze i społeczne, rozwój przestrzenny miasta, ponadto układ geologiczny Sierpca.

 • W.Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Lwów 1928, Warszawa 1991

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.X, Warszawa 1889
  Wiadomości na temat życia gospodarczego Sierpca i powiatu sierpeckiego.

 • Stosunki rolnicze Królestwa Kongresowego, red. S.Janicki, Warszawa 1918
  Informacje związane z problematyką wsi w powiecie sierpeckim tuz przed wybuchem I wojny światowej.

 • A.Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426), Warszawa 1998

 • Synowie Ziemi mazowieckiej, Warszawa (bez r. wydania)

 • J.Szczepański, Mazowsze Północne w XIX-XX wieku, Warszawa-Pułtusk 1997

 • J.Szczepański, Ziemia sierpecka w latach II Rzeczypospolitej

 • J.Święcicki, Topografia czyli opis Mazowsza, 1634
  Zawiera m.in. najstarszy opis miasta i kościoła pw. NMP.

 • M.Tuchaczewski, Pochód za Wisłę, Warszawa 1937, Łódź 1989
  Wydana jako jedna książka razem z Rokiem 1920 J.Piłsudskiego.Zawiera dane na temat sytuacji na terenie ziemi sierpeckiej podczas wojny polsko-bolszewickiej.

 • J.Wąsicki, Opisy miast polskich z lat 1793-1794, Poznań 1962
  Dzieje miasta w czasie kiedy należało do zaboru pruskiego.

 • Więzienie w Sierpcu podczas II wojny światowej, [w:] Nasz Sierpc, nr 16, 1994
  Wiadomości o egzekucjach, w tym dane liczbowe

 • Wspomnienia Sierpczan 1900-1950, Sierpc 1998
  Mnóstwo informacji na temat miasta i regionu sierpeckiego z pierwszej poł. XX w.

 • L.Zbierzchowski, Sczęściarz
  Wspomnienia autora z okresu wojny i lat powojennych, omówione także postacie związane z podziemiem akowskim.

 • Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, wyd. S.M.Szacherska, t.1, Warszawa 1975
  Okres średniowiecza

 • A. Zwoliński, Kilka szczebli...w dół
  Rękopis

 • ks. T.Żebrowski, Sierpc w średniowieczu i XIV wieku

 • Iwona Żuchniewicz, Tajne nauczanie na terenie powiatu sierpeckiego w okresie okupacji., Łowicz 1996
  Praca magisterska napisana na Wydziale Pedagogicznym w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

 • Prasa
 • Korespondent Płocki (1876-1886)
 • Echa Płockie i Łomżyńskie (1898-1904)
 • Echa Włocławskie (1904-1906)
 • Głos Płocki (1908-1914)
 • Mazur (1906-1918)
 • Mazowsze Płockie i Kujawy (1926-1930)
 • Głos Mazowiecki (1933-1939)
  Tutaj można znaleźć sporo informacji na temat przebiegu powstania styczniowego na terenie ziemi sierpeckiej (r. 1938, nr 17-85).
 • Echa powiatu sierpeckiego
  Ukazywały się od 1933 r. Zamieszczono wiele informacji na temat powstania styczniowego oraz o odzyskaniu niepodległości w roku 1918.
 • Ziemia Mazowiecka-kilka numerów w 1938 r.


 • Także prasa współczesna porusza tematy związane z Sierpcem:

 • Tygodnik Płocki
 • Nowy Tygodnik Płocki
 • Kurier Mazowiecki
 • Sierpeckie Rozmaitości
  W każdym numerze zamieszczono wspomnienia, bądź opracowania traktujące o historii Sierpca. Nr 10 r. 1992 poświęcono w całości historii miasta, w związku z obchodami 670-lecia.


 • Archiwalia

  Źródła rękopiśmienne znajdują się głównie w Archiwum Diecezjalnym w Płocku (ADP), Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie, Archiwum Państwowym w Płocku (APP), Archiwum Państwowym m. st. Warszawy oraz Archiwum Państwowym m. st. Warszawy Oddział w Mławie.

  AGAD
 • Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego (Kancelarija Varsavskogo General-Gubernatora), za lata 1859-1919, nr zespołu: 247/0
  Materiały na temat rewolucji 1905-1907; dotyczą walki o język polski w szkole i gminie, sprawy narodowe
 • Kancelaria Senatora Nowosilcowa, za lata 1798-1830, nr zespołu: 197/0
  Powstanie listopadowe
 • Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, za lata 1800-1868, nr zespołu: 191/0
  Głównie o rozwoju przestrzennym Sierpca w 1 poł. XIX w., sprawy demograficzne, budżet, handel, rzemiosło, rolnictwo i oświata
 • Komisja Województwa Mazowieckiego i Rząd Gubernialny Warszawski, za lata 1793-1913, nr zespołu: 227/0
  Wiadomości na temat powstania listopadowego i styczniowego
 • Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich, za lata 1863-1865, nr zespołu: 237/0
 • Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego, za lata 1813-1815, nr zespołu: 181/0
 • I Rada Stanu Królestwa Polskiego, za lata 1815-1831, nr zespołu: 184/0
 • II Rada Stanu Królestwa Polskiego, za lata 1816-1853, nr zespołu: 185/0
 • III Rada Stanu Królestwa Polskiego, za lata 1808-1879, nr zespołu: 186/0
 • Sekretariat Stanu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, za lata 1807-1876, nr zespołu: 196/0
  Vacat połączony z nr 196 - Sekretariat Stanu Księstwa Warszawskiego, za lata 1807-1813, nr zespołu: 177/0
 • Tymczasowa Komisja Wojenno-Śledcza przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego, za lata 1861-1882, nr zespołu: 242/0
  Dotyczą powstania styczniowego
 • Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-1831, za lata 1830-1845, nr zespołu: 200/0


 • ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PŁOCKU
 • Akta gminy Białyszewo (Goleszyn) powiat sierpecki, za lata 1945-1954, nr zespołu: 113/0
 • Akta gminy Bieżuń powiat sierpecki, za lata 1945-1954, nr zespołu: 114/0
 • Akta gminy Borkowo powiat sierpecki, za lata 1945-1954, nr zespołu: 115/0
 • Akta gminy Gójsk powiat sierpecki, za lata 1905-1954, nr zespołu: 116/0
 • Akta gminy Gradzanowo (w Siemiątkowie) powiat sierpecki, za lata 1935-1954, nr zespołu: 117/0
 • Akta gminy Gutkowo (w Uniecku) powiat sierpecki, za lata 1881-1954, nr zespołu: 305/0
 • Akta gminy Kosemin (w Zawidzu) powiat sierpecki, za lata 1946-1954, nr zespołu: 123/0
 • Akta gminy Koziebrody powiat sierpecki, za lata 1927-1954, nr zespołu: 118/0
 • Akta gminy Ligowo powiat sierpecki, za lata 1927-1954, nr zespołu: 119/0
 • Akta gminy Lisewo (w Mochowie) powiat sierpecki, za lata 1945-1954, nr zespołu: 304/0
 • Akta gminy Raciąż powiat sierpecki, za lata 1945-1954, nr zespołu: 120/0
 • Akta gminy Rościszewo powiat sierpecki, za lata 1945-1954, nr zespołu: 121/0
 • Akta gminy Stawiszyn (w Sławęcinie) powiat sierpecki, za lata 1945-1954, nr zespołu: 122/0
 • Akta gminy Szczutowo powiat sierpecki, za lata 1951-1953, nr zespołu: 432/0


 • Akta Miasta Sierpca, za lata 1917-1950, nr zespołu: 4/0


 • Akta stanu cywilnego gminy Bieżuń powiat sierpecki, za lata 1756-1807, 1808-1825 , nr zespołu: 375/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Borkowo powiat sierpecki, za lata 1781-1807, 1808-1825, nr zespołu: 376/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Bożewo powiat sierpecki, za lata 1696-1808, 1808-1825, nr zespołu: 377/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Goleszyn powiat sierpecki, za lata 1630-1808, 1808-1825, nr zespołu: 378/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Gozdowo powiat sierpecki, za lata 1705-1808, 1808-1825, nr zespołu: 379/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Gójsk powiat sierpecki, za lata 1722-1807, 1808-1825, nr zespołu: 380/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Gradzanowo powiat sierpecki, za lata 1808-1825, nr zespołu: 381/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Jeżewo powiat sierpecki, za lata 1756-1807, 1808-1825, nr zespołu: 382/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Koziebrody powiat sierpecki, za lata 1717-1808, 1808-1819, 1823-1825, nr zespołu: 383/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Krajkowo powiat sierpecki, za lata 1594-1808, 1808-1825, nr zespołu: 384/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Kurowo powiat sierpecki, za lata 1684-1807, 1808-1825, nr zespołu: 385/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Ligowo powiat sierpecki, za lata 1731-1807, 1808-1825, nr zespołu: 386/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Lutocin powiat sierpecki, za lata 1749-1808, 1808-1825, nr zespołu: 387/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Mochowo powiat sierpecki, za lata 1595-1808, 1808-1811, 1821-1825, nr zespołu: 388/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Raciąż powiat sierpecki, za lata 1739-1807, 1808-1825, nr zespołu: 390/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Rościszewo powiat sierpecki, za lata 1692-1807, 1808-1825, nr zespołu: 391/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Sierpc powiat sierpecki, za lata 1739-1807, 1808-1825, nr zespołu: 389/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Słupia powiat sierpecki, za lata 1808-1825, nr zespołu: 364/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Unieck powiat sierpecki, za lata 1697-1807, 1808-1825, nr zespołu: 392/0
 • Akta stanu cywilnego gminy Zawidz powiat sierpecki, za lata 1605-1807, 1808-1825, nr zespołu: 393/0


 • Akta stanu cywilnego parafii ewangelickoaugsburskiej Sierpc powiat sierpecki, za lata 1837-1900, nr zespołu: 204/0


 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bieżuń powiat sierpecki, za lata 1826-1856, nr zespołu: 181/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Borkowo powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 182/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bożewo powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 183/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Goleszyn powiat sierpecki, za lata 1826-1899, nr zespołu: 184/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gozdowo powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 185/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gójsk powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 186/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gradzanowo powiat sierpecki, za lata 1826-1872, nr zespołu: 187/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Jeżewo powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 188/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Koziebrody powiat sierpecki, za lata 1826-1875, nr zespołu: 189/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krajkowo powiat sierpecki, za lata 1826-1875, nr zespołu: 190/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kurowo powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 191/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Ligowo powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 192/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lutocin powiat sierpecki, za lata 1826-1855, nr zespołu: 193/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łukomie powiat sierpecki, za lata 1840-1900, nr zespołu: 194/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mochowo powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 195/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sierpc powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 196/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Słupia powiat sierpecki, za lata 1827-1900, nr zespołu: 163/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Szczutowo powiat sierpecki, za lata 1895-1900, nr zespołu: 536/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Raciąż powiat sierpecki, za lata 1826-1875, nr zespołu: 197/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Rościszewo powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 198/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Unieck powiat sierpecki, za lata 1826-1875, nr zespołu: 199/0
 • Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zawidz powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 200/0


 • Akta stanu cywilnego sekty baptystów Sierpc powiat sierpecki, za lata 1870-1886, nr zespołu: 482/0


 • Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Bieżuń powiat sierpecki, za lata 1826-1856, nr zespołu: 201/0
 • Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Raciąż powiat sierpecki, za lata 1826-1875, nr zespołu: 202/0
 • Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Sierpc powiat sierpecki, za lata 1826-1900, nr zespołu: 203/0


 • Gminna Rada Narodowa w Gozdowie, za lata 1973-1990, nr zespołu: 543/0
 • Gminna Rada Narodowa w Mochowie, za lata 1973-1989, nr zespołu: 587/0
 • Gminna Rada Narodowa w Sierpcu, za lata 1973-1988, nr zespołu: 700/0
 • Gminna Rada Narodowa w Szczutowie, za lata 1973-1990, nr zespołu: 607/0


 • Kancelaria notariusza Feliksa Goncerza w Raciążu powiat sierpecki, za rok 1946, nr zespołu: 510/0
 • Kancelaria notariusza Jana Rogalewicza w Raciążu powiat sierpecki, za lata 1916-1939, nr zespołu: 295/0
 • Kancelaria notariusza Bronisława Sujkowskiego w Raciążu powiat sierpecki, za lata 1896-1908, nr zespołu: 293/0
 • Kancelaria notariusza Józefa Terpiłowskiego w Raciążu powiat sierpecki, za lata 1908-1914, nr zespołu: 294/0


 • Kancelaria notariusza Jerzego Bylicy w Sierpcu, za lata 1946-1947, nr zespołu: 508/0
 • Kancelaria notariusza Hilarego Domagalskiego w Sierpcu, za lata 1876-1901, nr zespołu: 288/0
 • Kancelaria notariusza Kazimierza Dutkiewicza w Sierpcu, za lata 1949-1951, nr zespołu507/0
 • Kancelaria notariusza Grzegorza Eljaszewskiego w Sierpcu, za lata 1846-1854, nr zespołu: 284/0
 • Kancelaria notariusza Wacława Gurbskiego w Sierpcu, za lata 1906-1934, nr zespołu: 291/0
 • Kancelaria notariusza Wojciecha Jankowskiego w Sierpcu, za lata 1840-1846, nr zespołu: 283/0
 • Kancelaria notariusza Edwarda Jasińskiego w Sierpcu, za lata 1934-1939, nr zespołu: 292/0
 • Kancelaria notariusza Michała Kęsinowskiego w Sierpcu, za lata 1901-1905, nr zespołu: 290/0
 • Kancelaria notariusza Stanisława Kuchciaka w Sierpcu, za lata 1946-1949, nr zespołu: 506/0
 • Kancelaria notariusza Teodora Machczyńskiego w Sierpcu, za lata 1864-1876, nr zespołu: 286/0
 • Kancelaria notariusza Antoniego Markiewicza w Sierpcu, za lata 1854-1863, nr zespołu: 285/0
 • Kancelaria notariusza Stanisława Mitkiewicza w Sierpcu, za lata 1945-1951, nr zasobu: 509/0
 • Kancelaria notariusza Konrada Olszewskiego w Sierpcu, za lata 1873-1876, nr zespołu: 287/0
 • Kancelaria notariusza Aleksandra Rusieckiego w Sierpcu, za lata 1877-1895, nr zespołu: 289/0
 • Kancelaria notariusza Szymona Sławęckiego w Sierpcu, za lata 1838-1839, nr zespołu: 282/0


 • Kancelaria zastępcy pisarza aktowego Jana Kowalewskiego w Sierpcu, za lata 1824-1838, nr zespołu: 281/0


 • Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sierpcu, za lata 1948-1955, nr zespołu: 73/0


 • Komisarz do spraw włościańskich na powiat sierpecki guberni płockiej, za lata 1864-1903, nr zespołu: 314/0


 • Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sierpcu, za lata 1974-1988, nr zespołu: 758/0


 • Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sierpcu, za lata 1975-1989, nr zespołu: 691/0


 • Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sierpcu, za lata 1950-1973, nr zespołu: 415/0


 • Miejska Rada Narodowa w Sierpcu, za lata 1974-1990, nr zespołu: 554/0


 • Płocki i Sierpecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii, za lata 1900-1917, nr zespołu: 28/0


 • Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Sierpcu, za lata 1945-1950, nr zespołu: 95/0


 • Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Sierpcu, za lata 1956-1975, nr zespołu: 679/0


 • Powiatowy Urząd Ziemski w Sierpcu, za lata 1920-1930, nr zespołu: 479/0
 • Powiatowy Urząd Ziemski w Sierpcu, za lata 1945-1947, nr zespołu: 705/0


 • Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi oddział w Sierpcu, za lata 1953-1998, nr zespołu: 702/0


 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bonisławiu powiat sierpecki, za lata 1955-1958, nr zespołu: 50/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borkowie Kościelnym powiat sierpecki, za lata 1958-1960, nr zespołu: 452/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gozdowie powiat sierpecki, za lata 1955-1972, 1973, nr zespołu: 414/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gójsku powiat sierpecki, za lata 1955-1972, nr zespołu: 334/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeżewie powiat sierpecki, za lata 1958-1972, nr zespołu: 617/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koseminie powiat sierpecki, za lata 1955-1962, nr zespołu: 615/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kurowie powiat sierpecki, za lata 1956-1965, nr zespołu: 542/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lelicach powiat sierpecki, za lata 1954-1972, nr zespołu: 541/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligowie powiat sierpecki, za lata 1949-1953, 1955-1972, nr zespołu: 413/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mochowie powiat sierpecki, za lata 1953, 1955-1972, nr zespołu: 455/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piastowie powiat sierpecki, za lata 1957-1959, nr zespołu: 451/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rościszewie powiat sierpecki, za lata 1948, 1950, 1953, 1954-1972, nr zespołu: 333/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sierpcu, za lata 1957-1967, nr zespołu: 450/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słupi powiat sierpecki, za lata 1956-1972, nr zespołu: 616/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Studzieńcu powiat sierpecki, za rok 1958, nr zespołu: 453/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczutowie powiat sierpecki, za lata 1954-1972, nr zespołu: 335/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Starej powiat sierpecki, za lata 1955-1958, nr zespołu: 606/0
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawidzu powiat sierpecki, za lata 1955-1972, nr zespołu: 465/0


 • Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sierpcu, za lata 1848-1849, 1950-1973, nr zespołu: 336/0


 • Prokuratura Powiatowa w Sierpcu, za lata 1953-1955, nr zespołu: 498/0


 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe w Sierpcu, za lata 1973-1991, nr zespołu: 531/0


 • Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Sierpcu, za lata 1949-1963, nr zespołu: 74/0


 • Sierpecki Urząd Powiatowy, za lata 1874-1885, nr zespołu: 51/0


 • Starostwo Powiatowe w Sierpcu, za lata 1945-1950, nr zespołu: 94/0


 • Urząd Gminy w Mochowie powiat sierpecki, za lata 1973-1989, nr zespołu: 586/0
 • Urząd Gminy w Sierpcu powiat sierpecki, za lata 1959-1966, 1973-1987, nr zespołu: 701/0
 • Urząd Gminy w Szczutowie powiat sierpecki, za lata 1973-1990, nr zespołu: 608/0
 • Urząd Gminy w Zawidzu powiat sierpecki, za lata 1972-1990, 1991, nr zespołu: 618/0


 • Urząd miejski. Urząd Miasta i Gminy Sierpc, za lata 1974-1990, nr zespołu: 553/0


 • Urząd Powiatowy w Sierpcu, za lata 1971-1972, 1973-1975, nr zespołu: 478/0


 • Urząd Rejonowy w Sierpcu, za lata 1990-1998, 1999, nr zespołu: 696/0


 • Urząd Skarbowy w Sierpcu, za lata 1945-1950, nr zespołu: 96/0


 • Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Goleszyn powiat sierpecki, za rok 1969, nr zespołu: 454/0
 • Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Koziebrody powiat sierpecki, za lata 1965-1969, nr zespołu: 412/0
 • Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Siemiątkowo powiat sierpecki, za lata 1965-1972, nr zespołu: 63/0
 • Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Raciąż powiat sierpecki, za rok 1969, nr zespołu: 449/0
 • Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Unieck powiat sierpecki, za rok 1969, nr zespołu: 521/0
 • Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Unieck powiat sierpecki, za rok 1972, nr zespołu: 522/0
 • Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu miasta Raciąża powiat sierpecki, za rok 1969, nr zespołu: 523/0
 • Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu miasta Raciąża powiat sierpecki, za rok 1972, nr zespołu: 524/0 • Materiały na temat szkolnictwa elementarnego w 2 poł. XIX w. i początku XX w., wiadomości o strajku szkolnym w Sierpeckiej Dwuklasowej Szkole Męskiej i Niedzielno-Rzemieślniczej (Archiwum Państwowe w Płocku, nr sygnatury 89)


 • ARCHIWUM PAŃSTWOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 • Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sierpcu i podległe posterunki, za lata 1918-1923, nr zespołu: 551/0
 • Państwowy Urząd Repatriacyjny - Inspektorat Rejonowy Osadnictwa w Sierpcu, za lata 1945-1947, nr zespołu: 561/0
 • Sąd Obwodowy w Sierpcu, za lata 1941-1944, nr zespołu: 650/0
 • Towarzystwo Burs i Stypendiów RP. Oddział Powiatowy w Sierpcu, za lata 1946-1951, nr zespołu: 1352/0


 • ARCHIWUM PAŃSTWOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ODDZIAŁ W MŁAWIE
 • Gromadzka Rada Narodowa i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komuninie Starym powiat Sierpc, za lata 1955, nr zespołu: 754/0
 • Gromadzka Rada Narodowa i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koziebrodach powiat Sierpc, za lata 1954-1972, 1973, nr zespołu: 755/0
 • Gromadzka Rada Narodowa i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krajkowie powiat Sierpc, za lata 1955-1972, 1973, nr zespołu: 756/0
 • Gromadzka Rada Narodowa i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kraszewie powiat Sierpc, za lata 1955-1958, nr zespołu: 757/0
 • Gromadzka Rada Narodowa i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeczanowie powiat Sierpc, za lata 1955-1959, nr zespołu: 758/0
 • Gromadzka Rada Narodowa i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciążu powiat Sierpc, za lata 1959-1972, 1973, nr zespołu: 759/0
 • Gromadzka Rada Narodowa i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Uniecku powiat Sierpc, za lata 1955-1972, 1973, nr zespołu: 760/0
 • Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciążu powiat Sierpc, za lata 1951-1972, 1973, nr zespołu: 753/0
 • Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Raciążu powiat Sierpc, za lata 1968-1970, nr zespołu: 775/0
 • Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Koziebrodach powiat Sierpc, za lata 1963-1969, nr zespołu: 780/0
 • Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Krajkowie powiat Sierpc, za rok 1966, nr zespołu: 781/0
 • Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Siemiątkowie Koziebrodzkim powiat Sierpc, za lata 1960-1972, nr zespołu: 783/0
 • Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi Oddział Sierpc Filia w Lidzbarku, za lata 1995-1999, nr zespołu: 828/0
 • Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi Oddział Sierpc Filia w Żurominie, za lata 1992-1999, nr zespołu: 830/0


 • ARCHIWUM DIECEZJALNE W PŁOCKU
 • Acta Episcopalia
 • Akta Kapituły Płockiej
 • Akta wizytacji biskupów płockich
 • Kodeks dyplomatyczny norbertanek płockich
 • Liber testamentorum 1590-1605
 • Niektóre informacje pochodzą także od życzliwych osób, które przesyłają je na adres internetowy sierpeckiej strony historycznej.


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.