logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Wątki sierpeckie w najnowszej książce dr. Arkadiusza Mellera

2021-03-27

Arkadiusz Meller: Wybory do Sejmu Ustawodawczego na Mazowszu Płockim w 1919 roku, 2020
Arkadiusz Meller: Wybory do Sejmu Ustawodawczego na Mazowszu Płockim w 1919 roku, 2020

Pod koniec ubiegłego roku na rynku wydawniczym ukazała się książka dra Arkadiusza Mellera, która porusza wątki sierpeckie. Jest to książka zatytułowana "Wybory do Sejmu Ustawodawczego na Mazowszu Płockim w 1919 roku".

Autor w swojej pracy porusza do tej pory mało opisany i zbadany okres w polskiej historii jakimi były pierwsze w pełni demokratyczne wybory w historii Polskim jakie odbyły się w styczniu 1919 roku do Sejmu Ustawodawczego. Były to wybory szczególne, gdyż po raz pierwszy mogły w nich wziąć udział kobiety.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów oraz standardowo ze wstępu, zakończenia, bibliografii. Autor we wstępie uzasadnił dlaczego w jego pracy poświęcono wiele miejsca Płockowi jako największemu mieście regionu, gdzie odbywały się największe wiece wyborcze, a partie polityczne prowadziły swoją agitację polityczną. We wstępie scharakteryzował region Mazowsza Płockiego wyznaczając jego obszar i dodatkowo obrazując to kolorowymi mapami. W rozdziale pierwszym autor wprowadził czytelnika w wydarzenia towarzyszące odzyskiwaniu niepodległości na Mazowszu Płockim, a szczególnie w największych miastach regionu, czyli: Płocku, Płońsku, Sierpcu i Wyszogrodzie. W drugim rozdziale autor przedstawił prawne i organizacyjne aspekty organizacji wyborów do Sejmu Ustawodawczego zarówno w skali całego kraju, jak z uwzględnieniem specyfiki regionu Mazowsza Płockiego. W kolejnym rozdziale dr Arkadiusz Meller dokonał analizy kampanii wyborczej na Mazowszu Płockim z podziałem na poszczególne ugrupowania polityczne takie jak: Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe, Narodowa Demokracja, Polskie Zjednoczenie Ludowe, Narodowy Związek Robotniczy czy środowiska kościelne i postępowej inteligencji demokratycznej. W następnym rozdziale dr Arkadiusz Meller scharakteryzował według jego opinii kluczowe punkty kampanii wyborczej, którymi były: strajki w podpłockich folwarkach, a zwłaszcza w Kozłowie, uczestnictwo kobiet w kampanii wyborczej oraz spór dotyczący wprowadzenia powszechnego szkolnictwa świeckiego. W następnym rozdziale autor przedstawił lisy kandydatów i dokonał ich socjologicznej charakterystyki. W dalszych rozdziałach autor dokonał szczegółowej analizy wyników wyborów, w tym z podaniem przebiegu głosowania i wysokości frekwencji.  W kolejnej części książki autor przedstawił charakterystyki wybranych z Mazowsza Płockiego posłów oraz opisał ich działalność parlamentarną, a także najważniejsze wydarzenia mające miejsce na Mazowszu Płockim po wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

Walorem książki jest to, że zawiera ona liczne wykresy, tabele, co powoduje, że treści opisywane przez autora są dla czytelnika łatwiejsze do przyswojenia, zwłaszcza gdy dotyczy to licznych danych statystycznych.  Także należy wysoko ocenić zamieszczenie map dających podgląd na będące przedmiotem analizy Mazowsze Płockie, co dla czytelnika nie znającego tego regionu Polski jest niezwykle cenne i wartościowe. Dodatkowo autor zdecydował się na zamieszczenie zdjęć, zwłaszcza posłów wybranych z opisywanego obszaru, co też podnosi jakość książki.

Dr Arkadiusz Meller przygotowując swoją pracę opierał się na bardzo bogatej bazie źródłowej. Była to przede wszystkim lokalna prasa ukazująca się w latach 1918-1919, ale także sięgnął po ogólnopolskie tytuły prasowe. Dodatkowo w pracy wykorzystano materiały do tej pory niepublikowane w postaci wspomnień czy też materiałów zgromadzonych w archiwach państwowych. W sumie udało mu się dotrzeć do ponad 500 różnego rodzaju żródeł zarówno archiwalnych jak i bibliotecznych.

Książka liczy 310 stron i została wydana w twardej oprawie.

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt na adres mailowy: ameller23@gmail.com

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

PIERWSZE DNI NIEPODLEGŁOŚCI NA MAZOWSZU PŁOCKIM

1.1. Pierwsze dni niepodległości w Płocku

1.2. Pierwsze dni niepodległości w Płońsku

1.3. Pierwsze dni niepodległości w Sierpcu i okolicach

1.4. Pierwsze dni niepodległości w Wyszogrodzie

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA WYBORÓW

2.1. Uregulowania prawno-organizacyjne

2.2. Organizacja wyborów na Mazowszu Płockim

ROZDZIAŁ III

KAMPANIA WYBORCZA

3.1. Próby konsolidacji narodowej

3.2. Socjaliści

3.3. Komuniści

3.4. Narodowa Demokracja

3.5. Polskie Zjednoczenie Ludowe i Narodowy Związek Robotniczy

3.6. Środowisko płockiej postępowej inteligencji demokratycznej

3.7. Ludowcy

3.8. Społecznicy i środowiska kościelne wobec wyborów

ROZDZIAŁ IV

GŁÓWNE OSIE SPORU I PRZEŁOMOWE MOMENTY KAMPANII WYBORCZEJ

4.1. Wydarzenia kozłowskie

4.2. Aktywizacja polityczna kobiet

4.3. Szkolnictwo świeckie

ROZDZIAŁ V

LISTY WYBORCZE DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

ROZDZIAŁ VI

PRZEBIEG I WYNIKI WYBORÓW

6.1. Ostatnie dni przed głosowaniem

6.2. Przebieg głosowania i frekwencja

6.3. Analiza wyników wyborów

6.4. Podział mandatów i sylwetki posłów

ROZDZIAŁ VII

PO WYBORACH...

7.1. Oceny wyborów i nadużycia wyborcze

7.2. Wydarzenia społeczno-polityczne od wyborów do wiosny 1919 roku

7.3. Aktywność parlamentarna posłów wybranych z Mazowsza Płockiego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS MAP

SPIS TABEL I WYKRESÓW

SPIS ZDJĘĆ

SUMMARY OF THE BOOK

РЕЗЮМЕ КНИГИAM

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.