logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online - Archiwum
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online - Archiwum

Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski 1947-2018. Wspomnienie

2018-04-18

Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski 1947-2018
Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski 1947-2018

Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski 1947-2018
Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski 1947-2018

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza kanonika Andrzeja Więckowskiego. Poniżej przypominamy dokonania księdza na niwie duszpasterskiej i społecznej. Będziemy wdzięczni za wspomnienia o zmarłym.

Ksiądz Andrzej Więckowski urodził się 14 sierpnia 1947 roku w Płońsku, wywodził się z parafii Baboszewo. W 1961 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku, gdzie także studiował w Wyższym Seminarium Duchownym. Studia magisterskie ukończył w Akademii Teologicznej w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1971 r. Przez 12 lat był wikariuszem, z czego trzy lata w sierpeckiej parafii farnej. W grudniu 1982 roku otrzymał nominację na pierwszego proboszcza nowo powstałej parafii w Ciechomicach (obecnie dzielnica Płocka) z zadaniem zorganizowania życia parafialnego, utworzenia wszystkich struktur parafialnych i wybudowania plebani. W latach 1993-1996 pełnił funkcję dziekana dekanatu gąbińskiego. 18 sierpnia 1996 roku został proboszczem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu i dziekanem dekanatu sierpeckiego. Funkcje pełnił do 18 czerwca 2017 roku.

W 1996 roku odznaczony został godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, a w 2011 r. kanonikiem gremialnym tejże kapituły. Był też Przewodniczącym Diecezjalnej Rady Ekonomicznej Diecezji Płockiej.

Wyróżniał się aktywnością i ogromnym zaangażowaniem w życie parafialne. Jego zabiegi o podniesienie estetyki kościoła i kościelnego otoczenia widoczne są i podziwiane od wielu lat. Za kadencji księdza przeprowadzony został kapitalny remont kościoła pw. św. Modesta, Wita i Krescencji - odnowiono wewnętrzną i zewnętrzną elewację, łącznie z ołtarzami, odrestaurowano polichromie wykonane w pierwszej połowie XX wieku przez artystę Władysława Drapiewskiego, wstawiono brakujące witraże firmy Bednarskich z Rypina, wymieniono głównie drzwi, zakupiono nowe ławki dębowe i boazerią, zakupiono elektronowe organy, zainstalowano napęd elektryczny do dzwonów, położono kostkę brukową wokół kościoła. Ksiądz zadbał też o odnowienie elewacji przyległego do plebani kościoła św. Ducha. Wstawione zostały tam także witraże. Przy plebani wybudowano nowe garaże, przeprowadzono kapitalny remont nowej i starej plebani, doprowadzono gaz ziemny i urządzono kotłownię gazową. Ksiądz zawsze podkreślał, że wszystko to, co osiągnął, pochodzi od Boga.

Ksiądz Andrzej Więckowski angażował się społecznie i charytatywnie, co docenione zostało przez kapitułę tytułu Sierpczanin Roku - w 2007 roku został 14 laureatem tego zaszczytnego miana. Odbierając wyróżnienie mówił: "Dzięki Bogu, ofiarnym parafianom i wszystkim związanym z sierpecką farą udało się nadzwyczajnie podtrzymać to wszystko, co stanowi dziedzictwo poprzednich pokoleń i ich duszpasterzy. Udało się to wszystko upiększyć, może też trochę zmienić. Czuję się tu dobrze, kocham moich parafian, kocham mój Sierpc".

Ksiądz miał też niewątpliwy wkład w sierpeckie czasopiśmiennictwo. Zainicjował i przez 21 lat wydawał i kierował zespołem redakcyjnym czasopisma parafialnego "Sierpecka Fara", pomyślanym jako pismo niosące refleksję dla parafian, mieszkańców Sierpca i okolic. Jego pierwszy numer ukazał się 3 listopada 1996 r. i od tego momentu na łamach zapisano ogrom ważnych dla parafian i społeczności lokalnej wydarzeń. Przez dwie dekady pismo wydawane było jako miesięcznik, w ostatnim roku ukazywania się (2017) jako kwartalnik. Dzięki determinacji księdza w sumie ukazały się 242 numery. "Sierpecka Fara" była zatem najdłużej wydawanym w Sierpcu czasopismem parafialnym. W 2012 roku periodyk zajął II miejsce w Diecezjalnym Konkursie na Najciekawszą Gazetkę Parafialną i Parafialną Stronę Internetową.

Ksiądz Andrzej Więckowski z dniem 30 czerwca 2017 roku przeszedł na emeryturę. Miał wiele planów, lecz szczególnie pragnął skupić się na pracy pisarskiej. Chciał opisać dzieje parafii farnej, a także stworzyć publikację o życiu i pracy duszpasterskiej cenionego sierpeckiego proboszcza i dziekana księdza Ludomira Wincentego Lissowskiego.

Ksiądz dziekan emanował ciepłem, słynął z pięknych, mądrych i wzruszających kazań. W rozmowie potrafił pocieszyć, podnieść na duchu, także miło skomplementować.

Dzień przed śmiercią, decyzją władz miejskich, otrzymał tytuł "Zasłużony dla Miasta Sierpca".

Zmarł 18 kwietnia 2018 r. Przegrał z nieuleczalną chorobą. Pozostanie we wdzięcznej pamięci sierpczan.Magdalena Staniszewska

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.