logo Sierpc online

Newsy | Og쿽szenia | Forum Dyskusyjne | Ksiga pozdrowie | Hyde Park Zaloguj si | Rejestracja

Co proponujemy:
O mie턢ie
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdj唯
Archiwum
Strona g농wna
Felietony Sierpc online
Komentarze | Dodaj w쿪sny komentarz Felietony Sierpc online

Zazdro뜻, zawi뜻, zemsta, czyli 3 kroki do autodestrukcji

2015-09-15


Po 8 latach niezwykle twrczej i pracowitej dzia쿪lno턢i po풽gna si z sierpczanami i chyba z Sierpcem dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejw Miasta Sierpc Tomasz Krukowski. Uczyni to w sposb spektakularny - zostawiaj켧 w Internecie wymowny wpis i udzielaj켧 publicznego wywiadu dla Nowego Tygodnika Sierpeckiego. Wywiadu, z ktrego nie dowiemy si, choby na koniec, tego, co przez owych 8 lat dokona dla Sierpca jako dyrektor Pracowni, ale wywiadu, w ktrym pierze swoje prywatne brudy i daje upust wcale nieskrywanej od lat nienawi턢i do ni풽j podpisanej i jej rodziny.

D퀅go waha쿪m si czy odpowiada na s쿽wa, ktre przeczyta쿪m w wywiadzie. Uzna쿪m, 풽 jako osoba na co dzie opisuj켧a rozmaite sierpeckie wydarzenia, a do tego bezpo턳ednio dotknita jego tre턢i, mam do tego pe쿻e prawo.

Z przytoczonych w wywiadzie epitetw odno턭ie mojej osoby nie zamierzam si t퀅maczy. Ka풼y, z kim przysz쿽 mi do tej pory pracowa wie, jakim jestem cz쿽wiekiem i wsp車pracownikiem. Co do mojej pracy - co jaki czas przeczyta mo퓆a o niej w lokalnych mediach, obejrze w Tv i Internecie. Kogo to interesuje, chce zweryfikowa, ten dotrze.

Z panem K. bli풽j zetkn怨am si na drodze s퀅풺owej. Towarzysko bli퓋zy by mojemu m轅owi, z ktrym wsp車dzia쿪 swojego czasu przy redagowaniu strony Sierpc OnLine, a tak풽 pracowa biurko w biurko. Jaki czas po tym, gdy Pracownia znalaz쿪 lokum w Bibliotece Miejskiej, mieli턬y wsplnie pracowa przy wystawie "Aby zachowa lokaln to퓋amo뜻" oraz przy albumie "Sierpc w fotografii". Do kulisw owej wsp車pracy wraca nie bd, by to zal굻ek sytuacji przykrych i stresogennych.

Wracaj켧 do wywiadu - obna퓓 on trudny, konfliktowy i m턢iwy charakter K. Szczytem ob퀅dy rozmwcy by쿪 odpowied na ostatnie pytanie. Wyst켺i tu w roli lokalnego szeryfa, ktry ujawnia "mroczn prawd" o kulisach dzia쿪lno턢i strony Sierpc OnLine. Wiedza nie do koca zweryfikowana, za to jednostronna, z przejawami amnezji. Ot璨 najwyra펝iej zapomnia w車 jak cielciem by! Skoro tak, to spiesz przypomnie! To, 풽 Sierpc dowiedzia si o panu K. jako pasjonacie lokalnej historii w pan zawdzicza tylko i wy낢cznie stronie www.sierpc.com.pl., z ktr regularnie wsp車pracowa od 2004 roku. Swojego czasu (jako bezrobotny, nikomu nieznany ch쿽pak), dosta ogromn szans od w쿪턢iciela strony (jednego z prezesw firmy Budexpol). Mia pokaza swoje umiejtno턢i jako historyk i badacz lokalnych dziejw - otrzyma gotowe, unikatowe czsto materia퀉 (z prywatnej kolekcji), ktre mia opisa i przedstawi na stronie. Mia op쿪cone wyjazdy do bibliotek, gdzie jego zadaniem by쿽 poszukiwanie informacji i dokumentw o Sierpcu. Na tyle wzbudzi w tym czasie zaufanie sierpczan, 풽 sami przynosili mu gotowe materia퀉, archiwalne zdjcia, prywatne dokumenty. Potem wiele z tych osb nie zna, traktowa jak wrogw.

Oprcz tworzenia dzia퀅 "Historia" pisa artyku퀉. Pocz켾kowo pos퀅guj켧 si niewybrednym pseudonimem Wredny Cynik (wc) - czy ju wwczas s켨zi, 풽 w 2015 r. podsumuje stron, czyli te swoj na niej prac, jako "szalet"?

Wreszcie pan K. celowo przemilcza fakt, 풽 sam otrzyma uprawnienia jednego z Administratorw (posiada je jeszcze przez d퀅gi czas, bd켧 dyrektorem Pracowni) i osobi턢ie moderowa forum, ktrego dzi tak si brzydzi, a przy okazji skutecznie pos퀅guje si nim w wyra풹niu swojej nienawi턢i. Bo mwi na forum dyskusyjne "wychodek" jest 쿪two, tylko jak to si ma w odniesieniu do w쿪snego postpowania, gdzie pan K. wielokrotnie wylewa swoj 웁녔 s쿽wami, ktre nie nadaj si do przytoczenia - a odnosi퀉 si bezpo턳ednio do mnie i mojej rodziny (doskonale wiedzia, 풽 nie bdzie dla mnie problemem dotrze do 펢d쿪 wpisw).

쫗ia쿽 mo퓆a powiedzie, 풽 na bazie tego, co osi켫n교 za spraw dzia쿪lno턢i na Sierpc OnLine, zosta p撰niej dyrektorem nowopowsta쿮j placwki.

Od pocz켾ku przygl켨a쿪m si pracy Pracowni, dysponowa쿪m wiedz, relacjami osb i faktami, ktre mog퀉by pogr굻y K. jako dyrektora i jako osob. Przez ostatnie 6 lat (tyle min怨o od chwili, gdy zamienili턬y ostatnie s쿽wo) przymyka쿪m oko na niegrzeczne, prowokacyjne, wrcz chuligaskie zachowanie K. wobec mnie i mojej najbli퓋zej rodziny. Nigdy nie przysz쿽 mi do g쿽wy opublikowanie tego w formie artyku퀅. Mia쿪m te gotow recenzj pierwszego numeru "Dziejopisa Sierpeckiego" (pisma, ktrego Pracownia przez 8 lat dzia쿪lno턢i wyda쿪 a(!) 3 numery), gdzie zamiast merytoryki - by쿪 nagonka - ze strony K. na sierpeckich regionalistw - oberwa쿽 si nawet takim autorytetom jak Jan Burakowski. Recenzj skasowa쿪m. Zawsze wychodzi쿪m z za쿽풽nia, 풽 nie kopie si le엽cego. Bo dla mnie pan K. to osoba, ktra systematycznie doprowadza쿪 siebie i kierowan przez siebie Pracowni do destrukcji. Kto przy zdrowych zmys쿪ch, maj켧 stworzon pod siebie placwk, prac i stanowisko, na ktrym mo퓆a realizowa swoje pasje, a do tego dyrektorsk pensj, rezygnuje z tego wszystkiego i jedzie szuka niby szcz沅cia za granic? Funduj켧 przy okazji placwce  i jej drugiemu pracownikowi niepewny byt, a ju na pewno zachwian reputacj!? Tylko desperat, ktrego zatru쿪 nienawi뜻 i ch唯 zemsty, zamiast ch唯 dokonania czego fajnego i po퓓tecznego!

Wychodzi na to, 풽 nienawi뜻 tak bardzo za턫epi쿪 i przyblokowa쿪 K., 풽 przez 8 lat swego panowania w Pracowni nie by w stanie pokaza owych wybitnych umiejtno턢i, jakie posiada. Za to wyspecjalizowa si w podbieraniu tematw innym, stemplowaniu dokumentw bd켧ych dobrem publicznym, wytykaniu b녠dw osobom opisuj켧ym dzieje miasta (wszak monopol na to mia tylko on!). Nie pochwali si jednak ksi굻k, ktr pope쿻i w 2012 roku, na temat wiejskiej gminy Sierpc z okazji jubileuszu XX jej istnienia. O ksi굻ce wie dzi jedynie on sam. Czytelnik nie znajdzie jej w 풹dnej bibliotece z racji jej szkodliwo턢i spo쿮cznej - nawarstwienia b녠dw, niezweryfikowanych informacji, zwyk쿮go chaosu informacyjnego i braku podstawy 펢d쿽wej (krytyczne recenzje w prasie oraz w Internecie). Swoj niefachowo뜻, a raczej kompromitacj jako historyka zgrabnie potrafi przemilcze - innym sierpeckim autorom z uporem maniaka zarzuca jednak "bajkopisarstwo historyczne".

A co z efemeryd o nazwie "Dziejopis Sierpecki"? G쿽턭o zapowiadanym czasopismem, gdzie oprcz rozpowszechniania wiedzy historycznej dyrektor tropi mia b녠dy i niefachowo뜻 innych? Tytu przepad w czelu턢iach owych setek tysicy jednostek ewidencyjnych, ktre rzekomo Pracownia posiada, a ktrymi jako nie by쿽 okazji pochwali si, choby na 쿪mach owego Dziejopisa. Mo퓆a by jeszcze tak d퀅go wymienia.

I na koniec s농w kilka do redaktor Anny Matuszewskiej. Opublikowanie tego wywiadu nijak ma si do zasad etyki dziennikarskiej a tak풽 zwyk쿮j ludzkiej i jednocze턭ie dziennikarskiej solidarno턢i. Przypuszczam, 풽 sama Pani nie zdawa쿪 sobie sprawy, jaki kierunek w wywiad obierze. Nie chodzi쿽 w nim przecie o merytoryczne opowiedzenie o wynikach pracy K. - bo takowe trzeba mie. Nie chodzi쿽 o podsumowanie swojej sierpeckiej pracy, jak uczyni쿫y to cz쿽wiek z klas. Chodzi쿽 tu o uderzenie w konkretne osoby - mnie i moj najbli퓋z rodzin. I Pani w t manipulacj da쿪 si z쿪pa jak mucha w sie paj켴a. Widz켧, 풽 odpowiedzi na Pani pytania nijak maj si do ich tre턢i, nale풹쿽 przerwa wywiad - maj켧 argument, 풽 szanuj켧a si gazeta nie jest aren wylewania osobistych urazw i siania nienawi턢i. Jak to, co ukaza쿽 si drukiem, za Pani zgod, ma si do piknych s농w i teorii, ktre g쿽si Pani w s쿽wie naczelnej, a ktre s dowodem na to, 풽 jest Pani wywa퓇n i inteligentn kobiet? Czuj ogromny niesmak publikacj i tak풽 풹l, bo NTS powstaje we wsp車pracy z Tv Sierpc, z ktr od ponad 5 lat realizuj ca쿸owicie nieodp쿪tnie lubiany przez widzw program telewizyjny dotycz켧y nowo턢i ksi굻kowych.

 

Podsumowuj켧. To, co pan zrobi na koniec swojej sierpeckiej dzia쿪lno턢i panie K. jest bardzo niskie , ale pan wida jest kurduplem tak풽 w mentalnym tego s쿽wa znaczeniu. Cel, ktry chcia pan osi켫n길 przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. Mnie takie rzeczy dodaj si퀉. W nastpnym tygodniu przyjd nowe tematy, o wiele wa퓆iejsze ni kilka plugastw z ust ma쿽 wa퓆ej osoby.

칪cz powodzenia na nowej drodze 퓓cia. Norymberga w jej historycznym znaczeniu (zw쿪szcza czasy III Rzeszy) to idealne miejsce dla kogo o  paskich pogl켨ach i zachowaniu. Adieu! Z쿪 karma powraca!
 Magdalena Staniszewska


Komentarze do artyku퀅: brak komentarzy
Zauwa퓓쿮 b낢d na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do gry


Wszelkie materia퀉, artyku퀉, pliki, rysunki, zdjcia (za wyj켾kiem udostpnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostpne na stronach Sierpc online nie mog by publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.