logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Sierpeckie nowości wydawnicze
Komentarze | Dodaj własny komentarz Sierpeckie nowości wydawnicze

"Rocznik Sierpecki" - czasopismo historyczne o Sierpcu i ziemi sierpeckiej

2022-06-21

Rocznik Sierpecki / red. nacz. Marcin Jędrzejak, Michał Weber.- 2021, nr 1.- Sierpc: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, 2021.- Rocz.
Rocznik Sierpecki / red. nacz. Marcin Jędrzejak, Michał Weber.- 2021, nr 1.- Sierpc: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, 2021.- Rocz.

Z pewnością cennym materialnym śladem obchodów 700-lecia lokacji Sierpca jest wydany właśnie przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc pierwszy numer "Rocznika Sierpeckiego", czasopisma naukowego, w którym znalazło się siedem opracowań dotyczących arcyciekawej historii Sierpca i ziemi sierpeckiej autorstwa sierpeckich regionalistów.

Jak czytamy we wstępie autorstwa Michała Webera - dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc i Marcina Jędrzejaka - redaktora naczelnego "Rocznika Sierpeckiego", pomysłodawcy periodyku pragną, by […] upowszechniał on wiedzę w szerokich kręgach społeczeństwa i aby każdy zainteresowany historią regionu Czytelnik znalazł temat dla siebie.

Do stworzenia pierwszego numeru redaktorzy zaprosili regionalistów, i tych ze znacznym dorobkiem piśmienniczym, i tych z nieco skromniejszym. W gronie autorów znaleźli się Paweł Bogdan Gąsiorowski -  historyk i genealog, regionalista związany z Sierpcem i ziemią sierpecką, Mazowszem i Kujawami, współtwórca Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno-Genealogicznego oraz Konfraterni Sierpeckiej w Bydgoszczy, autor bezcennych dla Sierpca publikacji, jak "Nekropolie ziemi sierpeckiej", "Opowieści genealogiczne z ziemi sierpeckiej", "Fryderyk Chopin w Rościszewie", subiektywnego przewodnika po ziemi sierpeckiej i wielu innych.

Kolejnym autorem, którego artykuł znalazł się w "Roczniku" jest Grzegorz Gołębiewski - doktor nauk humanistycznych, sierpczanin na co dzień związany z Płockiem, gdzie m.in. uczy historii w III Liceum Ogólnokształcącym i jest wykładowcą w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica, autor kilku książek, 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Grono współtwórców "Rocznika" zasilił także Marcin Jędrzejak - absolwent sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego, doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalizujący się m.in. w prawie samorządu terytorialnego.

Kolejnym z autorów pierwszego numeru jest Dariusz Lazarowski - samorządowiec, na przestrzeni lat związany z samorządami gmin Szczutowo, Gozdowo i Mochowo, pomysłodawca i administrator portalu "Szczutowo - ocalić od zapomnienia", gdzie publikuje ciekawostki dotyczące historii gminy Szczutowo, autor dokumentacji fotograficznej, inwentaryzacji i bazy danych osób pochowanych na cmentarzu rzymsko-katolickim w Szczutowie.

Do współpracy przy stworzeniu "Rocznika Sierpeckiego", jako jedyna kobieta, zaproszona została także Magdalena Staniszewska, sierpczanka, regionalistka, popularyzatorka czytelnictwa, a także wiedzy o historii i kulturze Sierpca, od lat związana z sierpeckimi mediami, aktywna w sferze social mediów i booktube’a, gdzie publikuje recenzje książek na kanale Ex Libris. Jest także autorką kilku książek, m.in. monografii "Sierpeckie szkolnictwo i oświata od XIV do pierwszej połowy XX wieku", "Sierpecki dorobek literacki i publicystyczny", biografii Jana Burakowskiego i wielu innych, autorka artykułów z dziedziny bibliotekoznawstwa, historii Sierpca, recenzji.

Jeden z artykułów w "Roczniku" wyszedł też spod pióra dyrektora Pracowni Michała Webera, który także jest regionalistą, autorem publikacji o Sierpcu, a przy okazji miłośnikiem motoryzacji.

Jakie teksty złożyły się zatem na zawartość pierwszego numeru wydawnictwa?

Dr Grzegorz Gołębiewski pochylił się nad przedstawieniem sylwetek kawalerów orderu Virtuti Militari odznaczonych za walki w latach 1914-1921, pochodzących z Sierpca i powiatu sierpeckiego. Są to m.in. Zygmunt Chabowski, urodzony w Komorowie, w gminie Rościszewo, Lucjan Nadrowski urodzony w majątku Wiechciejewo w gminie Jeżewo, urodzeni w Sierpcu Marian Figler, Stanisław Jan Gumowski oraz urodzeni w obszarze dawnych granic powiatu sierpeckiego - Tadeusz Ignacy de Thun (Kodłutowo), Jan Hipolit Litewski (Raciąż) i Stanisław Kleniewski (Kowalewo) i Stanisław Dzięgielewski (Szumanie).

Magdalena Staniszewska opisała prekursorów sierpeckiego księgarstwa, czyli rodzinę Włoczkowskich. Nestor rodu, Arnold, felczer z zawodu, założył pierwszą w Sierpcu księgarnię w 1889 roku. Znajdowała się w kamienicy przy ulicy Płockiej 1. Po śmierci ojca firma przeszła w ręce dwóch córek: Martyny i Seweryny, z czego to właśnie ta druga podjęła studia w Warszawie, by w pełni profesjonalnie prowadzić rodzinną księgarnię. W artykule znalazły się nie tylko najważniejsze informacje dotyczące rodziny Włoczkowskich, ale także opisane zostało ich zaangażowanie na niwie społecznej oraz sposób funkcjonowania pod koniec XIX i w początkach XX wieku firmy księgarskiej, będącej jednocześnie prywatną biblioteką.

Michał Weber swój artykuł poświęcił dziejom sierpeckiego węzła kolejowego. Opisał jego rozwój i dzieje budowy linii łączącej Sierpc z Nasielskiem, Płockiem, Toruniem i Brodnicą. Autor przypomniał w ten sposób piękne dzieje sierpeckiego kolejnictwa i przedwojenne czasy, gdy Sierpc był ważnym węzłem kolejowym.

Kolejny z autorów, Dariusz Lazarowski przygotował dwa artykuły. Pierwszy z nich nawiązuje do tematyki kolejowej, mianowicie mowa w nim o wykolejeniu przez komunistyczne grupy powstańcze w 1943 roku pociągu na linii Sierpc - Rypin, w pobliżu Szczutowa. Drugi artykuł opisuje prześladowania ludności gminy Szczutowo ze strony niemieckiego okupanta w czasach II wojny światowej.

Paweł Bogdan Gąsiorowski przedstawia w swoim tekście dzieje sierpeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który działał w latach 1968-1996. Powstał z inicjatywy grupy osób zainteresowanych turystyką i popularyzował turystykę i krajoznawstwo poprzez organizację wycieczek, rajdów, konkursów. Trwałym śladem sierpeckiego PTTK jest wytyczony w latach 70. XX wieku czerwony szlak pieszy im. Bolesława Krzywoustego, prowadzący z Sierpca do Płocka.

Ostatni z artykułów pierwszego numeru "Rocznika" jest autorstwa Marcina Jędrzejaka i opisuje heraldykę samorządową miasta, powiatu i gmin powiatu sierpeckiego. W artykule omówiono herby wraz ze wskazanie uchybień w nich występujących.

Każdy z artykułów posiada bogatą podstawę źródłową i bibliografię, pozwalającą poszerzyć omawiane zagadnienie. Na końcu zeszytu znalazły się także noty o autorach.

"Rocznik Sierpecki" liczy 176 stron, zawiera sporo ilustracji, w tym także kolorowych. Zaplanowany jest jako wydawnictwo ciągłe, ukazujące się raz do roku. Numer pierwszy nie zawiera numeru ISSN, czyli międzynarodowego znormalizowanego numeru wydawnictwa ciągłego - niepowtarzalnego identyfikatora wydawnictw, nadawanego przez Bibliotekę Narodową. Promocja wydawnictwa miała miejsce 23 czerwca 2022 r. w siedzibie wydawcy - Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.


Rocznik Sierpecki / red. nacz. Marcin Jędrzejak, Michał Weber.- 2021, nr 1.- Sierpc: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, 2021.- Rocz.
Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.