logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Sierpeckie nowości wydawnicze - Archiwum
Komentarze | Dodaj własny komentarz Sierpeckie nowości wydawnicze - Archiwum

100 lat Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego - hołd złożony kilku pokoleniom sierpeckiej inteligencji

2012-11-15

100 lat Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, praca zbiorowa pod redakcją Henryki Piekarskiej, Sierpc 2011
100 lat Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, praca zbiorowa pod redakcją Henryki Piekarskiej, Sierpc 2011

Drugie, po "Dziejach Sierpca i ziemi sierpeckiej" tak obszerne dzieło, będące świadectwem naszego lokalnego bogactwa dziejowego i intelektualnego. Publikacja jest książkowym uświetnieniem obchodów 100-lecia Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, obchodzonych w 2008 roku. Powstawała przez kilka lat, czemu zresztą trudno się dziwić, zważywszy na zawartość merytoryczną. Siłą tej książki jest spojrzenie na cały wiek zdarzeń związanych z funkcjonowaniem sierpeckiego Oddziału Towarzystwa oraz ukazanie wydarzeń społeczno-kulturalnych związanych z naszym miastem i jego mieszkańcami. Ta publikacja to hołd złożony kilku pokoleniom sierpeckiej inteligencji.

Książkę otwiera rozdział przedstawiający historię TNP wraz jego prezesami i członkami zarządu. Kolejna część tomu zawiera już naszą sierpecką historię. Są zatem dzieje powołania sierpeckiego Oddziału, trudne początki jego funkcjonowania w latach 1908-1914 oraz nieudana powojenna próba reaktywacji. Wydarzenia te ukazane zostały na tle wydarzeń społeczno-kulturalnych pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Prawdziwy rozkwit działalności Towarzystwa, wraz z trwającym po dziś dzień okresem intensywnej działalności na niwie nauki i kultury nastał z chwilą jego odrodzenia w 1969 roku. Wydarzenia te, do roku 2007, ukazane zostały w formie obszernego kalendarium. Każdy rok działalności odznaczał się szeregiem aktywności członków Oddziału na niwie organizacji odczytów, prelekcji, wystaw, wycieczek czy też przygotowywania publikacji. W tym miejscu zaznaczyć należy, że to właśnie Sierpecki Oddział TNP był inicjatorem i wydawcą pierwszej w erze nowożytnej publikacji zawierającej aktualny stan wiedzy na temat szeregu zagadnień związanych z Sierpcem i jego okolicą, czyli książki "Sierpc. Studia i materiały", wydanej w 1972 roku.

Trzon publikacji "100 lat Sierpeckiego Oddziału TNP" stanowią biogramy (około 70). Są to życiorysy osób, które związały swą aktywność z Oddziałem (przewodniczący, członkowie zarządu, najbardziej zasłużeni członkowie), ale są też osoby, które w różnoraki sposób wspierają jego działalność. Ten, śmiało powiedzieć można, słownik biograficzny, jest o tyle cenny, że po raz pierwszy, jeśli chodzi o sierpeckie publikacje, zawiera także życiorysy osób żyjących, takich, których mijamy na ulicy, pracowników sierpeckich firm, urzędów, instytucji kultury i oświaty.

Uzupełnieniem treści związanej z sierpeckim życiem społeczno-kulturalnym są rozdziały poświęcone administracji samorządowej w Sierpcu oraz funkcjonowaniu Klubu Zasłużonych dla Miasta Sierpca zrzeszającego wszystkie osoby czy instytucje, które uhonorowane zostały wszelkimi sierpeckimi odznaczeniami. W książce jest zresztą osobny rozdział, w którym podane zostały zarówno nazwy sierpeckich odznaczeń, jak i nazwiska odznaczonych, w porządku chronologicznym.

W publikacji nie mogło zabraknąć rozdziału, w którym ukazano w formie wykazu bibliograficznego dorobek piśmienniczy członków Oddziału TNP w Sierpcu. Z oczywistych względów przy niektórych nazwiskach, jak literat i publicysta Jan Burakowski, należało dokonać wyboru tylko najważniejszych publikacji (w tym przypadku tylko książki i recenzje). Tom zawiera też wiele zestawień w formie tabel, jak wykaz członków Oddziału od 1969 do 2011 roku wraz z ich stopniem naukowym, rokiem wstąpienia do Oddziału oraz pełnioną w nim funkcją.

Niewątpliwym atutem książki, podnoszącym jej wartość, poza oczywiście zawartością merytoryczną, jest szata graficzna, bogactwo archiwalnych zdjęć oraz niezbędny w tego typu publikacji indeks osobowy, bardzo ułatwiający poszukiwanie informacji.

Ukazane w publikacji dokonania Sierpeckiego Oddziału TNP budzą dumę i szacunek, którymi otoczyć trzeba osoby przez szereg lat wspierające Towarzystwo swoim wkładem intelektualnym i chęcią działania. Ich dokonania w głównej mierze przełożyły się przecież na rozwój naszego miasta, na zainteresowanie sierpczan nauką i kulturą, na powstanie publikacji, utrwalających wiedzę o naszych dziejach i dokonaniach. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że dzieło zapoczątkowane w 1908 roku, tak pięknie kontynuowane po dziś dzień, także w następnych dekadach stanie się inspiracją dla kolejnych pokoleń sierpeckiej inteligencji, by działać, by integrować społeczeństwo i wspólnie pracować na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Książka ma wydrukowany rok wydania 2011. Jej uroczysta prezentacja i promocja odbyła się 14 września 2012 roku.
 
100 lat Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, praca zbiorowa pod redakcją Henryki Piekarskiej, Sierpc: P.P.-H. Drukarnia Sp. z o. o., 2011, 587 s.; il


Tagi: Towarzystwo Naukowe Płockie


Magdalena Staniszewska

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.