logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Artykuły

CZAS NA WYMIANĘ PIECA! - ruszają unijne dotacje

Właśnie rozpoczął się kolejny sezon grzewczy, co oznacza, że Mazowsze musi walczyć z groźnym dla zdrowia smogiem. Za jego powstawanie odpowiadają w dużej mierze przestarzałe nieekologicznie piece, zwłaszcza spalające złej jakości paliwa. Pod koniec grudnia rusza nabór wniosków o unijne wsparcie służące redukcji emisji. Beneficjenci mają szansę wymienić nieefektywne piece na nowoczesne ekologiczne urządzenia lub zyskać podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Smog objawia się wysokim stężeniem szkodliwych pyłów, a także niebezpiecznych substancji znajdujących się w powietrzu. Za jego powstawanie poza spalinami samochodowymi odpowiada eksploatacja przestarzałych kotłów i pieców w budynkach, podobnie jak korzystanie z nieodpowiednich paliw. Naukowcy ostrzegają, jak dużym zagrożeniem smog jest dla ludzkiego życia i zdrowia: - Smog jest bezpośrednim czynnikiem, który razem z wdychanym powietrzem może uszkadzać nasze drogi oddechowe, a niektóre zawarte w nim szkodliwe substancje mogą przenikać do krwiobiegu. Skutki tego najbardziej odczuwają osoby z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy też ze schorzeniami alergicznymi. Trzeba też pamiętać, że smog wpływa na rozwój rozmaitych zaburzeń u płodu - wyjaśnia zagrożenia dr n. med. Grzegorz Krasowski z Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Ograniczamy szkodliwą emisję, czyli uchwała antysmogowa

Mazowsze intensywnie zwalcza problem smogu, czego dowodem jest przyjęta przez radnych w zeszłym roku uchwała antysmogowa. Na jej mocy użytkownicy instalacji grzewczych na paliwa stałe o mocy nieprzekraczającej 1 MW muszą liczyć się z ograniczeniami i zakazami. Użytkownicy takich kotłów i pieców dowiedzieli się z niej, jakie urządzenia mogą być stosowane. Chociaż instalacja kotła na paliwa stałe nie jest zabroniona, w uchwale uwzględniono ograniczenia co do klasy urządzeń. Jako proponowane rozwiązania umieszczono natomiast bardziej ekologiczne źródła anergii, takie jak gaz, energia elektryczna, instalacje cieplne czy źródła odnawialne.

W uchwale wskazano także gminy zobowiązane do opracowania i wdrożenia bądź aktualizacji Programów Ograniczania Niskiej Emisji. Celem jest inwentaryzacja i stopniowa wymiana przestarzałych i nieekologicznych urządzeń grzewczych, do czego właśnie nadarzyła się świetna okazja w postaci funduszy unijnych!

Image

Czas na zmiany - 12 mln zł z UE

Zbliżający się konkurs to element RPO WM 2014-2020 związany z poddziałaniem 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Aż 12 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację i wymianę urządzeń grzewczych oraz dokonanie podłączeń budynków do sieci ciepłowniczej. Nabór rozpocznie się 31 grudnia. Wymiana może dotyczyć pieców i kotłów spalających paliwa stałe na bardziej ekologiczne urządzenia wykorzystujące gaz, biomasę, jak również źródła odnawialne.

W najbliższym naborze o dotację będą mogły wnioskować samorządy (także ich związki i stowarzyszenia), by stworzyć projekty parasolowe. W praktyce oznacza to, że ostatecznie zmiany będą dotyczyć nie tylko budynków publicznych, ale przede wszystkim gospodarstw domowych, osób prawnych i podobnych podmiotów. To ogromna korzyść dla wszystkich mieszkańców Mazowsza cierpiących z powodu smogu. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się również wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. Dlatego warto śledzić stronę www.funduszedlamazowsza.eu, gdzie zamieszczane są wszystkie informacje związane z najbliższym naborem.

Uchwała antysmogowa a kotły

Przyjęta w zeszłym roku uchwała antysmogowa wprowadziła znaczące restrykcje w kwestii stosowania kotłów na paliwa stałe. Od teraz muszą one spełniać wymagania ekoprojektu, a zatem normy związane z efektywnością energetyczną oraz emisją zanieczyszczeń, które zostały określone w odpowiednim rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Obowiązująca norma PN-EN 303-5:2012 dzieli kotły na klasy ze względu na wielkość i emisję zanieczyszczeń, a dopuszczone do użytku urządzenia mogą posiadać klasę 3., 4. lub 5.

Każda klasa wiąże się jednak z innymi ograniczeniami w postaci przewidzianego okresu przejściowego. Urządzenia, które nie spełniają wymogów żadnej klasy w oparciu o normę PN-EN 303-5:2012, muszą zostać wymienione do końca 2022 r., zaś kotły zaliczane do klasy 3. lub 4. do końca 2027 r. Jedynie kotły klasy 5., ze względu na relatywnie niską szkodliwość dla środowiska, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

Image

Wspomniane normy warto szczególnie mieć na uwadze, podejmując decyzję o zakupie nowego kotła. W instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej powinna znaleźć się informacja dotycząca certyfikatu urządzenia i jego zgodności z ekoprojektem. Takiej informacji powinien także udzielić producent lub sprzedawca.

Na uwadze powinniśmy mieć także rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017. Na jego mocy zakazano stosowania i wprowadzania do sprzedaży kotłów na paliwo stałe posiadających ruszt awaryjny.

Jak złożyć wniosek?

Zbliżający się konkurs realizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wniosek o dofinansowanie projektów związanych z ograniczeniem niskiej emisji wraz z załącznikami można złożyć drogą elektroniczną, korzystając z systemu MEWA 2.0, który jest dostępny w serwisie www.funduszedlamazowsza.eu. Należy go potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym albo korzystając z profilu zaufanego na platformie ePUAP. Nasze województwo ma obecnie do wykorzystania ponad 8 mld zł w ramach RPO WM 2014-2020, dlatego warto śledzić informacje o zbliżających się naborach.

Walka za smogiem na wielu frontach

Zbliżający się konkurs to kolejne tego typu przedsięwzięcie związane z poddziałaniem 4.3.1, które ma miejsce na Mazowszu w tym roku. Wcześniejszy nabór, trwający pomiędzy marcem a październikiem, sprawił, że do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło w sumie 61 wniosków, które aktualnie poddawane są ocenie.

O ograniczenie niskiej emisji walczy się w naszym województwie na wielu frontach, w ramach innych przedsięwzięć. Zarząd województwa mazowieckiego podpisał już 59 umów, dzięki którym nastąpi realizacja projektów wartych ponad 1,2 mld zł. Niemal 840 mln zł na ten cel wygospodarowano z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Wśród nich są m.in. trzy projekty z subregionu płockiego, na które przeznaczono łącznie 115 mln zł. Aktywności dotyczą przede wszystkim zrównoważonej mobilności miejskiej. Wzmacnia się transport zbiorowy poprzez wymianę autobusów na bardziej ekologiczne. Tworzone są parkingi typu "parkuj i jedź" stanowiące wygodne centra przesiadkowe. W ramach dotacji buduje się także ścieżki rowerowe łączące ze sobą miejscowości.


Kampania współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

ImageZauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.