5/2001
Z DNIA NA DZIEŃ
Sierpień - Październik 2001

30.VIII. Impreza z okazji 30 - lecia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 5 pracowników odznaczono Krzyżami Zasługi (złotymi Jadwigę Meller i Jana Rzeszotarskiego, srebrnymi - Mariannę Zbierzchowską i Barbarę Adamczewską, brązowym - Annę Ostrowską), a 12 wyróżniono dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego. Okolicznościową imprezę "uświetnił" kilkoma bardzo znanymi przebojami Zbigniew Wodecki.

31.VIII - 2.IX. Muzeum Wsi Mazowieckiej zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Skansenowską na tematy: "Współpraca z mediami jako promocja muzeum". "Walory skansenu wykorzystane do realizacji filmów".

30.VIII. W Domu Kultury w Sierpcu przyjmował pacjentów filipiński uzdrowiciel Elmer Aping, bioenergoterapeuta i specjalista od bezkrwawych operacji.

31.VIII. Nakładem "Sierpeckich Rozmaitości", przy wsparciu licznych sponsorów ukazała się książka Ryszarda Sutego pt: "Dzik na rowerze. Opowieści myśliwskie znad Sierpienicy"

VIII. zakończono budowę Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Posiada on 70 miejsc dla pensjonariuszy w 24 pokojach, personel liczy 40 osób. Jak już informowaliśmy na dyrektora DPS-u Urząd Powiatowy powołał mgr Jolantę Łęcką (w swoim czasie pracowała przez kilka lat na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu).

1.IX. Z Inicjatywy Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia , w Ciechanowie zorganizowano imprezę upamiętniającą jubileusze znanego lekarza i działacza społecznego z Bieżunia - Stanisława Ilskiego (75-lecie urodzin, 50-lecie ukończenia studiów lekarskich, 20-lecie współpracy z "Tygodnikiem Ciechanowskim")

2.IX. W Sierpcu odbyły się III Samorządowe Dożynki Mazowieckie (tzw. Marszałkowskie). Gospodarzami byli: Marszałek Sejmiku Mazowieckiego Zbigniew Kuźmiuk i przewodniczący sejmiku - Włodzimierz Nieporęt, starostami: Maria Słabkowska z Dzikiego Boru k/Szczutowa i Wojciech Wilamowski z Mańkowa k/Zawidza. Tydzień później zorganizowano w pobliskim Płońsku konkurencyjne Dożynki Wojewódzkie ("Wojewodzińskie"). Dożynki Sierpeckie kosztowały 235 tys zł. w tym 50 tys zł. występ zespołu "Mazowsze", który nie miał szans by w pełni wykazać swój kunszt (tym bardziej, że pogoda była fatalna). 50 tys. zł to więcej niż samorząd miejski wydaje w ciągu 2 lat na zakup książek dla Biblioteki Miejskiej w Sierpcu. Z kolei starosta i samorząd powiatowy od lat nie mogą wygospodarować 60 tys. zł na organizację Biblioteki Powiatowej (obowiązek ustawowy "powiatu").

4.IX. Kancelaria Prezydenta R.P. ufundowała Wydziałowi Zamiejscowemu Inżynierii Środowiska SGGW w Sierpcu superpracownię komputerową (10 komputerów wysokiej klasy, skaner, drukarki, kamera wideo). Inicjatorami daru byli parlamentarzyści płoccy: senator Zbigniew Kruszewski i poseł Andrzej Piłat.

10.IX. W Sierpcu, na posesji Liceum Ogólnokształcącego, odsłonięto tablicę upamiętniającą pielgrzymki do Santiago de Compostela Jaśka Pilika z Sierpca (1380r.) i jego syna Pawła (1404). Inicjatorem i fundatorem tablicy jest Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Niefortunna lokalizacja postumentu utrudnia zapoznanie się z napisem.

12.IX. Z uczniami szkół średnich Sierpca, a potem nauczycielami spotkał się Marek Kotański. Popularyzował idee walki z uzależnieniami młodzieży od narkotyków. Zainicjował powołanie w Sierpcu grupy inicjatywnej "Ruch czystych serc" (na jej czele stanął radny powiatowy Zdzisław Dumowski).

14.IX. Powszechne poruszenie i oburzenie wywołał bandycki nocny napad na dom rodziny M.; łączący się z maltretowaniem jej członków. Dwaj młodociani bandyci zrabowali m.in. gotówkę, biżuterię i dwa telefony komórkowe.

15.IX. Jubileusz X-lecia "Sierpeckich Rozmaitości". Program: sesja popularnonaukowa i recital piosenkarski ciechanowskich artystów: Wojciecha Gęsickiego i Jacka Goryńskiego.

20.IX. Kolejny Memoriał Lekkoatletyczny im. T. Wiśniewskiego w Goleszynie.

20.IX. Przyznano stypendia Premiera R.P. na rok szkolny 2001/2002 wyróżniającym się uczniom szkół średnich. Wśród 50 stypendystów z Mazowsza Płockiego znalazło się 9 z powiatu sierpeckiego, w tym 4 w piętnastce z najlepszymi wynikami (Marta Budka z Liceum Ekonomicznego w ZSR w Studzieńcu, Marek Zwyrzykowski z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w ZSR w Studzieńcu, Łukasz Zawadzki z Technikum Mechanicznego w ZS nr 1 w Sierpcu i Magdalena Sobocińska z Liceum Ekonomicznego w ZS nr 2 w Sierpcu). Sierpecka 9 - ka to 4 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu, 3 z Zespołu Szkół nr 1, 1 z LO i 1 z Zespołu Szkół nr 2

23.IX. Wybory do sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej (IV kadencji). Kandydaci na posłów z powiatu sierpeckiego nie odnotowali zbyt wielkich sukcesów: Hanna Linowska 1188 głosami uplasowała się na 19 miejscu wśród kandydatów SLD-UP, Jan Rzeszotarski z 1046 głosami był 13 na liście PSL, a Witold Lorek z 692 głosami - 11 miejsce na liście Platformy Obywatelskiej (obszerne informacje o wyborach wewnątrz numeru).

23-30.IX. W Sierpcu odbył się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (z inicjatywy ks. Andrzeja Więckowskiego, proboszcza parafii farnej). Liczne imprezy (prelekcje, spotkania, konkursy dla dzieci i młodzieży) zdominowały 2 tematy, raczej tylko z pogranicza szeroko rozumianej kultury: działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego (w 100 - lecie urodzin) i problemy rodziny.

24.IX. W Sierpcu odbył się IV Sierpecki Minimaraton (biegi na dystansie ok. 8 km na terenie skansenu)

25.IX. Janina Michalska (sekretarka prymasa A. Wyszyńskiego) wygłosiła w Bibliotece Miejskiej odczyt na temat: "Prymas Kardynał Wyszyński obrońcą rodziny polskiej". Imprezę wzbogaciły: program poetycki pt. "Oprzeć głowę o kamień wiary" w wykonaniu uczniów Liceum Ekonomicznego w Sierpcu i okolicznościowa wystawa.

25.IX. W tym samym dniu i o tej samej godzinie, sierpeckie oddziały Towarzystwa Naukowego Płockiego i Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej zorganizowały wspólnym wysiłkiem tego samego prezesa konkurencyjny Wieczór Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

29.IX. IV Przegląd Emeryckich Zespołów Artystycznych w Domu Kultury w Sierpcu. Doroczna impreza zainicjowana przez Teodora Wiśniewskiego ma z roku na rok szerszy zasięg; w tym roku wzięło w niej udział 15 zespołów z 4 województw (mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego) i wykonawcy indywidualni.

IX. "Magazyn Finansowy" opublikował listę 100 najbardziej dynamicznych firm polskich 2000 roku. 76 miejsce na tej liście zajął browar "Kasztelan Sierpc". Podkreślono intensywność inwestowania tej firmy i uzyskanie znacznej nadwyżki finansowej.

18.X. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej i Biblioteka Miejska, zorganizowały wieczór promocyjny książki Jana Burakowskiego pt. "Od Ludowej do Kapitalistycznej. Tło polityczno-społeczne, zyski, cena transformacji ustrojowej w Polsce". Spotkanie prowadził Zdzisław Dumowski.

19.X. Z okazji 90-lecia ZHP, Komenda Hufca w Sierpcu zorganizowało dla funkcyjnych Związku gawędę hm. Jacka Smury Pt. "Tradycyjne wartości - nowoczesny program".

26.X. Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało koncert muzyki polskiej poświęcony 60 rocznicy śmierci Ignacego Paderewskiego. Solistką była pianistka Agnieszka Przemyk.

27.X. Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego2001/2002 w Wydziale Zamiejscowym Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Sierpcu ((w siedzibie Wydziału w Liceum Ogólnokształcącym).

X. 35-lecie istnienia obchodziło Koło Łowieckie "Tur" w Sierpcu, którego założycielem i długoletnim prezesem był Antoni Jankowski. Okolicznościowa impreza odbyła się na łowisku "Tura" w Szczutowie. 6 zasłużonych myśliwych uhonorowano medalami łowieckimi. Koło gospodaruje na 10 tys. ha wydzierżawionych terenów leśnych.

X. Coraz dotkliwiej odczuwa się brak lądowiska dla helikopterów w Sierpcu. Trudności z lądowaniem opóźniają przewóz chorych do szpitali specjalistycznych (szczególnie z wypadków) i podrażają koszty transportu.

J.B.