5/2001
SREBRNY JUBILEUSZ

Jubilat w otoczeniu księży - koncelebransów

10 czerwca 2001 r, parafia Goleszyn przeżywała wielkie święto - srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Andrzeja Zakrzewskiego. Jubileusz ten skupił wokół ołtarza w goleszyńskim kościele zaproszonych księży z sierpeckiego dekanatu, a zarazem przyjaciół tutejszego proboszcza oraz ks. prof. Józefa Kraszewskiego i ks. prof. Michała Grzybowskiego.

Licznie zgromadzeni parafianie oraz zaproszeni goście z uwagą i niemałym wzruszeniem uczestniczyli we Mszy świętej dziękczynnej Jubilata.

Życzenia oraz błogosławieństwo na dalsze lata pracy duszpasterskiej nadesłał biskup płocki - Stanisław Wielgus. Gratulacje, podziękowania za współpracę i życzenia złożył dziekan sierpecki ks. kan. Andrzej Więckowski, starosta sierpecki Paweł Ambor i wójt Gminy Sierpc Leszek Strześniewski. Szczególne słowo uznania Ksiądz Jubilat otrzymał od parafian. Pani Zuzanna Samul w imieniu wszystkich parafian stwierdziła : "Piękne jest twoje kapłaństwo, księże proboszczu, bo bliskie człowiekowi. Swoją prostotą, skromnością i życzliwością otwierasz nasze serca. Darzymy Cię synowską miłością i wielkim zaufaniem..."

Podczas Mszy św. dziękczynnej celebrowanej przez Jubilata homilie wygłosił ks. prof. Józef Kraszewski, ten sam, który 25 lat temu kazaniem prymicyjnym wprowadził ks. Andrzeja Zakrzewskiego w "warunki służby kapłańskiej". Odnosząc się do czasów dzisiejszych przestrzegał "... Nie groźny jest dzisiaj ateizm wojujący, ale ogromnie niebezpieczny dla pełnego rozwoju człowieka jest tzw. Indyferentyzm czyli obojętność. Obojętność religijna, tj. obojętność na Boga, ale i obojętność na drugiego człowieka". Ks. kanonik Andrzej Zakrzewski na zakończenie Mszy św. podziękował Bogu za dar powołania oraz ludziom, którzy stali na jego drodze duszpasterskiej posługi. Z okazji tak doniosłego jubileuszu wszyscy otrzymali pamiątkowe obrazki, które zawierały słowa Jana Pawła II: "Nie świat określa naszą kapłańską rolę, status i tożsamość, ale Chrystus, ale Kościół..."

Anna Węglarek