5/2001
ODWOŁYWANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Grupa radnych Gminy Sierpc złożyła 8 października 2001 roku wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy Sierpc. Przedmiotem obrad tej sesji miało być rozpatrzenie i przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Sierpc. Sesja została zwołana zgodnie ze statutem na 15 października br. na godzinę 11.00.

Dyskusja przebiegała burzliwie, ponieważ zarzuty wobec przewodniczącego były poważne. Pan Zenobiusz Tybuszewski został wybrany na urząd przewodniczącego na początku kadencji. Grupa radnych obserwująca przewodniczącego i analizująca jego postępowanie doszła do wniosku, iż pan Tybuszewski nie dorósł do pełnionej funkcji. Najważniejszym zarzutem był fakt sprzeniewierzenia się zasadzie jawności finansów gminnych poprzez utrudnianie dostępu Komisji Rewizyjnej do protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Płocku. Jak się później okazało, nieprawidłowości spisane przez kontrolerów stanowiły pokaźną książkę. Stanowisko zajmowane przez pana przewodniczącego w tej i innych sprawach utwierdzało radnych w przekonaniu, iż są na marginesie rzeczywistego ośrodka władzy w gminie. Radni zostali zepchnięci do roli "mięsa do głosowania". W tej sytuacji nie wszyscy radni byli gotowi się na takie traktowanie zgodzić. !0 radnych podpisało się pod wnioskiem, czyli połowa Rady Gminy Sierpc. Pan Tybuszewski nie chciał sam zrezygnować z przewodniczenia Radzie, choć takie pytanie zostało mu postawione.

Po dyskusji na sesji 15 października doszło do głosowania. Wynik: 9 głosów za odwołaniem pana Tybuszewskiego, 9 głosów przeciw odwołaniu. Jeden radny się wstrzymał od głosu, a jeden był nieobecny.

Pan Tybuszewski nie został odwołany, jednakże ten wynik jest jego porażką. W Radzie Gminy Sierpc ujawniły się inne osoby, dla których poparcie byłoby znacznie większe niż dla ocalałego urzędującego jeszcze przewodniczącego. (zd)

Marek Adamkowski