5/2001
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w związku z zakończeniem konkursu:
"Na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy"

Komisja w składzie :

1. Andrzej Olechowski - Przewodniczący Komisji GZM Rady Spółdzielni
2. Józef Chmielewski - Prezes Zarządu Spółdzielni
3. Wiesław Rypiński - Kierownik Działu Techniczno - Administracyjnego
4. Teresa Słoma - Właściciel Z-du Usług Porządkowych i Konserwacji Zieleni
5. Hanna Kotelba - Administrator
6. Zbigniew Bruździński - Inspektor d/s administracyjno-technicznych

dokonała przeglądu stanu ukwiecenia balkonów i zagospodarowania ogródków przy blokowych w dwóch terminach:

I etap do 15 lipca
II etap do 15 września

Konkurs został oceniony w dwóch kategoriach z podziałem na :
- najładniejszy balkon
- najładniejszy ogródek przy blokowy

Za ukwiecenie i kompozycje roślin w kategorii za "najładniejszy balkon" przyznaje się nagrody równorzędne w postaci książki i talonu o wartości 50 zł do realizacji w sklepie ogrodniczym dla następujących osób :

1. Rzeszotarska Michalina, zam. Sucharskiego 10/26
2. Obuchowicz Jadwiga, zam. Jana Pawła II 4/10
3. Antoszek Krystyna, zam. Narutowicza 23a/3
4. Kornacki Krzysztof, zam. Sucharskiego 6/26
5. Wawrowski Jerzy żam. Narutowicza 23c/24
6. Sobocińska Anna żam. Narutowicza 23b/4 + ogródek

W kategorii za "najładniejszy ogródek przyblokowy" nagradza się następujące osoby:

7. Skierska Ewa żarn. Jana Pawła II 8/34
8. Bednarski Mieczysław żarn. Jana Pawła II 27/31