5/2001
Z historii Goleszyńskiej Orkiestry

Przy jednostkach OSP na terenie całego kraju działa ponad 700 orkiestr i zespołów scenicznych. Wśród nich znajduje się również orkiestra OSP Goleszyn, która została powołana do życia w 1948 roku. Założyli ją rolnicy, a jednocześnie druhowie z miejscowej jednostki OSP, która działała na tym terenie już w 1916 roku. Wśród osób, które przyczyniły się do powstania goleszyńskiej orkiestry najczęściej wymienia się : Romana Atemborskiego, Andrzeja Karpińskiego, Bolesława Kotarskiego, Zygmunta Pajkowskiego, Franciszka Popisa, Makarego Nowickiego, Adama Wierzbickiego, Jana Szczepkowskiego, Antoniego Żmijewskiego.

Pierwsze lata działalności orkiestry były bardzo trudne. Brakowało funduszy na zakup instrumentów. Stroje muzyków w porównaniu z dzisiejszymi były bardzo skromne. Orkiestra była ubrana w zwykłe mundury strażackie oraz furażerki.

Dla tworzącej się orkiestry instrumenty zostały zakupione ze składek społeczeństwa i z datków za występy orkiestry w Poniedziałki Wielkanocne. Jednostka OSP Goleszyn organizowała również zabawy taneczne i dochód z tych imprez przekazywała na potrzeby orkiestry.

Pierwszym kapelmistrzem został organista z Kurowa Henryk Bykowski. W całej historii goleszyńskiej orkiestry było kilku kapelmistrzów. W pamięci mieszkańców zapisali się: Marcin Tarnowski, Józef Mroczyński, Paweł Rutkowski, Jan Kaczmarczyk. Od 1994 roku kapelmistrzem jest Edward Wielgócki. O orkiestrę dbają wójt Leszek Strześniewski, prezes OSP Jerzy Guzowski, dyrygent Edward Wielgócki oraz starosta orkiestry Eugeniusz Górecki. Obecnie orkiestra utrzymywana jest z budżetu gminnego.

Goleszyńska orkiestra uczestniczy bezinteresownie w uroczystościach kościelnych i gminnych. Jest również zapraszana na koncerty do innych jednostek OSP.

W roku 1998 przypadła 50-ta rocznica powstania orkiestry. Obchody przełożono na 2 maja 1999 roku z powodu trwającej rozbudowy strażnicy. Obchody rozpoczęły się od Mszy św. w miejscowym kościele. Po niej odbył się koncert i musztra paradna. Wszyscy członkowie orkiestry otrzymali z rąk wójta Leszka Strześniewskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Zenobiusza Tybuszewskiego odznaczenia i okolicznościowe dyplomy.

Eugeniusz Konopski