SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W SIERPCU


JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH ZABYTKÓW W POLSCE
OCZEKUJE TWOJEJ POMOCYSierpc istniał już za czasów pierwszych Piastów jako gród kasztelański. Prawa miejskie uzyskał w 1322 roku. Pod koniec XV w. Sierpc i jego okolice zdziesiątkowała nieznana zaraza ("morowe powietrze")

1483r, jak przekazują dokumenty, miało miejsce objawienie Matki Bożej klerykowi Andrzejowi. Matka Najświętsza powiedziała: "Jestem Rodzicielką Zbawiciela całego świata, która mam litość nad upadkiem grzesznych i utrapionych ludzi, a przeto rozkazuję tobie, abyś szedł i opowiadał duchownym i świeckim tego miasta, przełożonym, aby ku czci mojej, tu niezwłocznie kościół był zbudowany, jeżeli chcą, aby to powietrze ustało". Ani duchowni, ani mieszkańcy Sierpca początkowo nie uwierzyli klerykowi.

1484r. Najświętsza Panna ponowiła swą prośbę do zmarłej kobiety z Brzozia koło Brodnicy. Królowa Nieba powiedziała: "Powrócisz do ciała, pójdziesz do Sierpca, objawisz miejsce zaniedbane, którem ja sobie obrała i ulubiła i powiesz, żeby na nim kościół Wniebowzięcia mego zbudowano i poświęcono, gdzie się ty ofiarować będziesz, Tam każdy prawdzie pokutujący, przez przyczynę moją, o cokolwiek syna mego prosić będzie, otrzyma i pociechę odniesie".

Figura MB Sierpeckiej

Od tego czasu do miejsca cudownych wydarzeń zaczęli napływać liczni pielgrzymi pątnicy doznając nadzwyczajnych łask, z wielka wdzięcznością składali hojne dary. Za te ofiary wzniesiono matą drewnianą kaplicę i zaraza, zgodnie z obietnicą Matki Bożej, ustała.

W 1488r. Na górze Loret wybudowano murowaną świątynię, która z niewielkimi przebudowaniami, mimo burzliwej historii Sierpca, istnieje do obecnych czasów.

W Sanktuarium Sierpeckim na przestrzeni wieków czciciele Matki Bożej doznawali i nadal doznają nadzwyczajnych łask. Koronacja cudownej Statuy koronami, papieskimi od była się 21 sierpnia 1983r" za zezwoleniem Jana Pawła II, jest potwierdzeniem ważności i znaczenia kultu Matki Bożej Wniebowziętej, Która jest jednocześnie Ksenią Opactwa Sióstr Benedyktynek (najwyższa Przełożona).

Czy miejsce naznaczone szczególną obecnością Matki Bożej, posiadające cudowne źródło, ma ulec zagładzie? Dziedzictwo praojców, którzy z taka czcią i ofiarnością pielęgnowali kult Pani Wniebowziętej stoi pod znakiem niepewności. Potrzebne są szybkie decyzje, które zapobiegną osuwaniu się wzgórza Loret i zniszczeniu Sanktuarium.

Przyszłość tego Miejsca zależy od ofiarności dobrych serc.


Opactwo SS Benedyktynek
ul. Wojska Polskiego 28a
PL 09-200 Sierpc
tel. (0-24) 275-26-13

Nr konta: Bank PKO S.A. I/O Sierpc - Poland 10801343-508388-27006-803000