Czartownia 2011

Wiosną 2011 roku rozpoczęliśmy prace na kolejnym cmentarzu ewangelickim, tym razem w dawnej ewangelickiej kolonii - Czartowni, dziś części wsi Józefowo w gminie Szczutowo.
 
 
Plan sytuacyjny cmentarza w Czartowni-Józefowie. Marzec 2011.
Wykonanie: T. Kowalski i Ultima Thule

Cmentarz zachował się w fatalnym stanie. Dzieła zniszczenia dokonał nie tylko czas, ale i niecywilizowane działania złych ludzi, w tym kierownika i pracowników znajdującej się niegdyś w sąsiedztwie, Spółdzielni Kółek Rolniczych.
 

Na nekropolii zachowało się około 20 cementowych obmurowań grobowych, dwie tablice inskrypcyjne (jedna niekompletna), oraz 9 żeliwnych krzyży prezentujących wysokiej jakości, dawne rzemiosło kowalskie.

 
 
Logo projektu
 

Porządkowanie i oznakowanie cmentarza, wraz z akcją promocyjną sfinanowane było z funduszy konkursu Fundacji Wspomagania Wsi pt. "Kultura Bliska 2010", oraz licznych sponsorów prywatnych.

 
Projekt wykonali we współpracy: uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku, kierowani przez swego dyrektora, Pana Marka Okonkowskiego a wspierani przez harcerzy, oraz nasza grupa "Ultima Thule".
 
*  *  *
 
Cmentarz przed renowacją
  
20.07.2009
 
*  *  *
 
Galeria zdjęć:
Pomiary cmentarza
- 19-20.03.2011
 
Prace I
- 28.05.2011
 
Prace II
- 04.06.2011
 
Prace III
- 11.06.2011
 
Prace V
- 24.06.2011
 
Prace VI
- 29.06.2011
 
Prace VII
- 30.06.2011
 
Prace VIII
- 06.07.2011
 
Prace IX
- 01.10.2011
 
Prace X
- 15.10.2011
   


 Pisali o nas:
 
Kurier Sierpecki nr 23[115] z 08.06.2011
 
 
 
 
Kurier Sierpecki nr 24[116] z 15.06.2011

Projekt zakończył się 22 X 2011 roku, poniżej więcej informacji:

dalej do: