6/2000
Z DNIA NA DZIEŃ
październik - listopad

4.X. Rada Miejska w Sierpcu podjęła uchwalę w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Ambasador Gospodarczy Miasta Sierpca". Pierwsze otrzymały ten tytuł: "Kasztelan" Browar Sierpc, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska i Zakład Przetwórstwa Mięsa "Olewnik".

4.X. Sesja Rady Miejskiej podejmuje m.in. decyzje: o budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, o przekazaniu nowo wybudowanego budynku komunalnego przy ul. Poziomkowej do zasobów Towarzystawa Budownictwa Społecznego i o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych w Sierpcu

12.X. Zwołana z inicjatywy grupy radnych nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu związana z wnioskiem o odwołanie przewodniczącego Rady, Stanisława Nastałka, nie doszła do skutku z powodu braku quorum. Na następnej sesji (już zwyczajnej) wniosek ten nie uzyskał poparcia większości radnych.

12.X. Jacek Czerniak i Piotr Korzeb ciężarowcy KS "Start" w Sierpcu oraz ich trener Kazimierz Czermiński, zostali odznaczeni brązowymi medalami Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego (w 10-lecie istnienia Związku).

15.X. Barbara Gil, logopeda zatrudniona w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Sierpcu, radna miejska, uczestniczyła po raz 50-ty w swej sportowej karierze w maratonie (tym razem w Poznaniu).

17.X. Z inicjatywy Mazowieckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w Urzędzie Miasta Płocka podpisano deklarację o powołaniu Konwentu Samorządów Lokalnych Mazowsza północnego. Deklarację podpisali: starostowie Płocka, Gostynina, Płońska, Sierpca, Żuromina, Prezydent m. Płocka i burmistrzowie wymienionych miast.

20.X.W Muzeum Wsi Mazowieckiej (Ratusz) otwarto wystawę "Polska zabawka ludowa" (ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu). Będzie czynna do kwietnia 2001 r.

20.X. W dniu Święta Narodowego Argentyny, w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu, noszącej imię bohatera narodowego Argentyny - gen. Jose de San Martin, odbyło się okolicznościowa uroczystość. Wzięli w niej udział, obok władz miejskich i powiatowych, ambasadorzy Argentyny i Peru w Polsce.

22-28.X. W Tygodniu Misyjnym w Sierpcu uczestniczyła w tym roku misjonarka z Kamerunu w Afryce - pasjonistka s. Kolbena (Katarzyna Frąckiewicz)

30.X. W październiku liczba bezrobotnych w powiecie sierpeckim wzrosła prawie o 100 osób i wynosi obecnie 5100 (w tym ok. 250 to tegoroczni absolwenci).

30.X. Do spokoju w sierpeckim ZOZ-ie i szpitalu daleko. Najnowszy etap "wojny stuletniej" w sierpeckiej służbie zdrowia to zwolnienie przez dyrektora ZOZ, Marię Kowalczyk, kolejnego ordynatora "z konkursu" (lek. Zbigniewa Słodkiego z oddziału Ginekologiczno-Połozniczego) i odwołanie tegoż do Sądu Pracy.

X. Ukazała się książka ks. Stefana Prusińskiego, proboszcza parafii Borkowo pt. "Borkowo. Zarys historii parafii". Starannie opracowana i ładnie wydana monografia zawiera bogactwo informacji nie tylko o strukturze kościelnej parafii ale także historii i dniu dzisiejszym wsi wchodzących w jej skład.

X. W sierpeckim Skansenie nagrywano zdjęcia do serialu "Przeprowadzka" w reżyserii Leszka Wosiewicza, wg scenariusza Cezarego Harasymowicza.

X. Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma sierpeckiego - "Sierpc Magazine" wydawanego przez wydawnictwo "Studio Fimar", pod redakcją Małgorzaty Lenczewskiej.

6.XI. Zmarł w wieku 43 lat Jarosław Buczeń, twórca Sierpeckiego Centrum Ekologicznego.

7.XI. Z inicjatywy Oddziału Sierpeckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu, mgr inż. Jerzy Babecki wygłosił odczyt na temat: "Sierpc w zasobach polskiego i światowego internetu".

7.XI. W Kielcach odbyła się konferencja poświecona bezpieczeństwu publicznemu w miastach. Towarzyszyła jej wystawa sprzętu mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowania (nadzorowania) ulic i obiektów. W konferencji wzięła udział spora grupa reprezentantów sierpeckich władz miejskich i powiatowych (z komisji ładu i bezpieczeństwa publicznego).

9.XI. Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne i Państwowa Szkoła Muzyczna, zorganizowały z okazji Święta Niepodległości koncert muzyki polskiej w wykonaniu Orkiestry Szkolnej pod dyrekcją Józefa Komorowskiego.

11.XI. Rada Powiatu i Rada Miejska w Sierpcu zorganizowały obchody 82 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przebieg był typowy: msza św. w kościele farnym, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim, referat i część artystyczna w Domu Kultury . Wzruszającym momentem było mianowanie kilkudziesięciu uczestników czynu zbrojnego 1939-1945 na stopnie oficerskie (lub wyższe stopnie wojskowe). Część artystyczna przygotowana była przez Zespół Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcące. Po raz pierwszy od kilku lat była to naprawdę dobrze przygotowana "część artystyczna".

11.XI. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował na pierwszy stopień oficerski lub wyższe stopnie oficerskie, 32 uczestników polskiego czynu zbrojnego 1939 - 1945 (żołnierzy września lub poźniejszych polskich formacji zbrojnych w kraju i za granicą). O życiu i działalności trzech z nich: Henryka Chojnackiego - mianowanego na stopień majora, Romana Michalskiego - - mianowanego na stopień kapitana i Wacława Mazurowskiego - mianowanego na stopień podporucznika - czytaj w artykule pt. "Świadkowie naszego wieku".

12.XI. Doroczne liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św. wykazało, że w Sierpcu w parafii farnej w mszach uczestniczyło 24 % parafian, w parafii św. Maksymiliana 38 %, a w parafii św. Benedykta 32 %. Są to odsetki nieco wyższe niż w ub. roku i nieco wyższe niż przeciętna ogólnokrajowa.

14.XI. W galerii Sierpeckiego Domu Kultury otwarto wystawę płaskorzeźb Franciszka Hurasa (1898 - 1967) - wybitnego artysty z Sierpca. Jego prace, cenione przez kolekcjonerów z wielu krajów, są mało znane w Sierpcu, brak też w naszym mieście miejsca na najskromniejszą choćby stałą ekspozycję jego prac.

15.XI. W sali konferencyjnej Banku Gospodarki Żywnościowej w Płocku (róg ulic 1 Maja i Królewieckiej) otwarto wystawę obrazów pt. "Cztery pory roku". Jest to plon plenerów organizowanych przez oddział płocki Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Sierpeckim Skansenie w latach 1997 - 2000. RSTK zamierza też wydać album z reprodukcjami najcenniejszych obrazów i wierszy członków Stowarzyszenia.

19.XI. Sierpecka Straż Pożarna i policja pomogły szybko i bezinteresownie dostać się do mieszkania na IV piętrze starszej Sierpczance, p. Jadwidze Milczewskiej, która zgubiła klucze (mała rzecz a cieszy).

24.XI. Posiedzenie Sądu Konkursowego IV Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży zorganizowanego przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Sierpcu i Koło Przyjaciół Biblioteki. Omówienie wyników Konkursu i nagrodzone wiersze zamieścimy w następnym numerze ”S.R.”

25.XI. "Caritas" parafii farnej urządził w Domu Parafialnym "Andrzejki" dla 120 dzieci.

27.XI. Walne nadzwyczajne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. Przedyskutowano możliwości i kierunki działania Towarzystwa i dokonano zmiany na stanowisku przewodniczącego. W związku z rezygnacja dotychczasowego Przewodniczącego, Jana Rzeszotarskiego, zwolniono go z tej funkcji (pozostał w Zarządzie) i powołano na nią Zdzisława Dumowskiego.

30.XI. Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu zorganizowała spotkanie autorskie z płockim poetą Stanisławem Nawrockim. Spotkanie powiązane było z promocją jego najnowszego tomu poezji pt. "W naszych niepogodach". spotkanie prowadził Jerzy Kopciński, niegdyś wydawca i redaktor "Kuriera Mazowieckiego", przyjaciel poety.

3.XII. jubileusz 25-lecia klubu honorowych dawców krwi "Ofiarni" w Sierpcu.

XI. Płace pielęgniarek w ZOZ należą do najwyższych na północnym Mazowszu (płaca zasadnicza 942 zł, łącznie z dodatkami 1568 zł miesięcznie) ale osiągnięto je poprzez radykalne ograniczenie zatrudnienia (w b.r. bezrobocie wśród pielęgniarek w Sierpcu wzrosło o 60 %).

J.B.