6/2000
KAPLICA Z DĘBSKA

Dyrektor Jan Rzeszotarski przy drzwiach do kaplicy.

Na skansenie już stoi nieopodal dworu przeniesiona z Dębska kaplica. Obiekt pochodzi z XVII wieku. Jest to w chwili obecnej najstarszy obiekt na skansenie. Warto przypomnieć, że karczma "Pohulanka" liczy sobie sto lat mniej.

Skąd się wzięła ta kaplica na skansenie?

Otóż, mieszkańcy Dębska wybudowali sobie nową kaplicę i postanowili starą ofiarować Muzeum Wsi Mazowieckiej. Zgodę na przeniesienie kaplicy wyraził biskup płocki. Kaplicę rozebrano trzy lata temu i przetransportowano na skansen. Z oryginalnego obiektu do ponownego wykorzystania przy rekonstrukcji nadawało się jedynie 30% materiałów.

Kaplica jest zbudowana na planie koła, o stożkowym dachu krytym gontem. Wewnątrz można zobaczyć odrestaurowany ołtarzyk ze złoceniami, a nad nim kopię obrazu Panny Maryi Zdzieszewskiej przed Borkiem wykonaną przez grupę konserwatorów z Bieżunia. Na ścianach po obu stronach ołtarza zawisną dwa dodatkowe obrazy, które są jeszcze poddawane renowacji.

Kaplica z Dębska jest pierwszym obiektem sakralnym na skansenie. Jan Rzeszotarski, dyrektor MWM, zamierza uroczystego jej otwarcia dokonać w Niedzielę Palmową w 2001 roku. Chciałby, aby ponownie została wyświęcona i mogła służyć podczas większych uroczystości jako miejsce odprawiania mszy świętych.

(zd)