5/99
VI Zjazd Hufca Sierpc

W dniu 5 listopada w Sali Konferencyjnej Domu Nauczyciela odbył się VI Zjazd Hufca Sierpc. Jego cel stanowiło podsumowanie i ocena dotychczasowych osiągnięć i dokonanie wyboru nowych władz. W obradach uczestniczył komendant Chorągwi Mazowieckiej harcmistrz Grzegorz Woźniak. Przybyli też przedstawiciele władz samorządowych - powiatowych i miejskich, dyrektorzy szkół z Sierpca i powiatu oraz członkowie Kręgu Przyjaciół Hufca z Przewodniczącym - Hubertem Szczepkiem.

Wyborów dokonano przy licznej frekwencji. Na 41 instruktorów z czynnym prawem wyborczym stawiło się 36 osób. Komendantką Hufca na kolejną, piąta kadencję wybrano harcmistrzynię Hannę Kowalską. Pierwszym jej zastępcą został harcmistrz - Marek Iwiński.

Za program ma odpowiadać przewodnik Anna Majorowska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bledzewie. Sprawami organizacyjnymi zajmie się przewodnik - Piotr Sawicki - nauczyciel informatyki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a kształceniem i stopniami instruktorskimi harcmistrz Danuta Walczak, nauczycielka z Bożewa.

Zasłużeni działacze: harcmistrz Irena Kwiatkowska i harcmistrz Jadwiga Lisicka otrzymali Złote Krzyże Zasługi, a Jakub Smulczyński, wójt gminy Szczutowo - Srebrny Krzyż Zasługi. Ustępujące władze Hufca i wyróżniający się instruktorzy zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi i nagrodami książkowymi. Były także indywidualne i zbiorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

H.G.B.