5/99
Z dnia na dzień
Kronika wydarzeń (Pażdziernik - listopad 1999 r.)

25 IX - Rada Powiatu w Sierpcu odwołała ze stanowiska dyrektora ZOZ w Sierpcu lek. med. Zbigniewa Solarskiego.

25 IX - Rada Powiatu powołała na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego mgr Bożenę Umińską.

29 IX - Rada Miejska w Sierpcu wybrała na wiceprzewodniczącą Rady Zofię Hannę Perzyńską.

IX - Miejskie przedszkole Nr 3 przy ul. Piastowskiej podłączono do miejskiej sieci grzewczej, co pozwoliło zlikwidować dokuczliwą dla mieszkańców lokalną kotłownię. Inwestycję o wartości 103 tys. zł wykonała firma "Sanbud" p. Marka Gorzelanego.

1 X - Na miejsce zdymisjonowanego wcześniej dyrektora Zakładu Opieku Zdrowotnej lek. med. Zbigniewa Solarskiego. Starostwo Powiatowe zatrudniło mgr Marię Kowalczyk, ekonomistkę, pracującą wcześniej m.in. na stanowisku Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kutnie.

12X -W rankingu powiatów woj. mazowie-ckiego, sporządzonym przez dziennik "Rzeczpospolita", Sierpc zajął 30 miejsce na 42 powiaty ogółem (zob. nota ""Miejsce Sierpca" str 4).

14X - Z mieszkańcami Sierpca zainteresowa-nymi funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego spotkał się w czytelni Biblioteki Miejskiej starosta sierpecki Paweł Mariusz Ambor. Poinformował on o problemach działalności Urzędu Powiatowego, najpilniejszych zadaniach, poczynaniach i pierwszych dokonaniach.

15 X - Władze miejskie Sierpca spotkały się z sekcją piłki ręcznej MKS "Kasztelan" z uwagi na awans sierpeckich szczypiornistów do pierwszej ligi (seria B) po wygraniu meczu barażowego z "Wisłą" Sandomierz. Trenerem szczypiornistów jest Piotr Tyndorf a trenerem koordynatorem - Edward Koziński.

21 X - Sesja jubileuszowa w 60-lecie powołania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, inicjującej podziemną oświatę w okresie okupacji 1939 - 1945 - zorganizowana przez Zarząd Okręgu Płockiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wysokimi odznaczeniami państwowymi wyróżniono 3 obecnych mieszkańców Sierpca: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Zenona Jankowskiego a Krzyżami Kawalerskimi OOP - Helenę Gutkowską i Jadwigę Linowską (str. 4) (sylwetka Zenona Jankowskiego - zob. poprzedni numer "Rozmaitości").

28 X - Zebranie ogólne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. Przygotowano propozycje do planu pracy na rok 2000 i powołania sekcji problemowych.

31 X - Na emeryturę przeszedł dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - mgr Jan Burakowski. Zajmował to stanowisko od 1 I 1988 r. Wcześniej (1956-1987) pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie kolejno jako instruktor, kierownik działu instrukcyjno-metodycznego i z-ca dyrektora d/s organizacji wojewódzkiej sieci bibliotecznej.

X - XI - Trwają przygotowania do uruchomienia w Sierpcu filii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odbyły się trzy kolejne
spotkania przedstawicieli starostwa i uczelni. Ustalono: formy rekrutacji na studia w Sierpcu, kierunek nauczania ("inżynieria ochrony środowiska"), zakres wzbogacenia pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego, z której korzystać będą studenci, terminy i miejsce zajęc dydaktycznych. Zajęcia w filii rozpoczną się z początkiem roku akademickiego 2000/2001.

5 XI - Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sierpcu. Komendantem na nową kadencję wybrano pono-wnie (po raz piąty) hrm. Hannę Kowalską.(str. 5)

8 IX - W Domu Kultury "Dom Darmstadt" w Płocku otwarto wystawę prac III Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pod hasłem "Wiosna deszczem malowana". Plener zorganizowano w czerwcu w Sierpeckim Skansenie, organizatorem było Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury.

9 XI - Rada Powiatu odrzuciła zgłoszone przez grupę radnych wnioski o odwołanie ze stanowiska starosty sierpeckiego Pawła Mariusza Ambora (stosunkiem głosów 17 na 25) i ze stanowiska wicestarosty Grzegorza Korytowskiego (14 na 24 głosy).

10 XI - Rada Miejska w Sierpcu nadała honorowe obywatelstwo miasta papieżowi Janowi Pawłowi II. Jest to odzew na apel Rady Gminnej w Dąbrowicach (woj. łódzkie) w sprawie uhonorowania papieża obywatelstwem wszystkich polskich miast i gmin.

10 XI - Reorganizacja sieci szkolnej w Sierpcu. Uchwałą Rady Miejskiej - niemal jednogłośnie (przy 1 głosie wstrzymującym się) - w miejsce 3 dotychczasowych Zespołów Szkół, grupujących (w tych samych budynkach) szkoły podstawowe i gimnazja, utworzono 2 szkoły podstawowe (dotychczasowe nr 2 i 3) oraz 1 gimnazjum (w budynku obecnej SP Nr 1 przy ul. Braci Tułodzieckich; Zmiany będą obowiązywać od początku roku szkolnego 2000/2001.

10 XI - Rada Miejska w Sierpcu dokooptowała do składu Komisji Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego 5 przewodniczących rad osiedli nie będących radnymi (Ryszard Kwiatkowski - os. 1, Kazimierz Urbański - os. 2, Grzegorz Górecki - os. 3, Aleksandra Malinowska - os. 4, Mariusz Mysera - os. 5)

10 XI - Rada Miejska wyróżniła medalem "Zasłużony dla miasta Sierpca" mgra Jana Burakowskiego, emerytowanego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

11 XI - Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości organizowane były wspólnie przez Radę Powiatu i Radę Miejską w Sierpcu. Program: msza św. w intencji Ojczyzny (w Kościele Farnym), złożenie kwiatów przy Pomniku Katyńskim, impreza w Domu Kultury (przemówienie Przewodniczącego Rady Powiatu - Stanisława Nastałka i przewodniczącego Rady Miejskiej - Stanisława Majchrzaka; wręczenie medali "Zasłużony dla Miasta Sierpca", montaż poetycki w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego, oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Straży Pożarnej pod dyrekcją Michała Głowackiego.

13 XI - W konkursie organizowanym przez "Gazetę na Mazowszu" "Znam Pana Tadeusza" duży sukces odniosła młodzież z sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego - 10 kompletów poprawnych odpowiedzi i II miejsce w kwalifikacji zespołowej. Nagrody indywidualne (rękopis "Pana Tadeusza" w wersji multimedialnej i kaseta z muzyką do "Pana Tadeusza" wylosowały Sylwia Kujowska i Agnieszka Jasińska z L.O.

15 XI - PKP zawieszają zastępczą komunikację autobusową na trasie Sierpc - Płock. Jest to kolejny etap likwidacji tej linii kolejowej, z niezadowoleniem przyjęty przez licznych mieszkańców Sierpca i in. miejscowości, szczególnie dojeżdżających do pracy i szkół w Płocku i Sierpcu. To nie koniec "redukcji kolejowych" - na liście linii kolejowych przewidywanych do likwidacji znajdują się również połączenia: Nasielsk - Toruń oraz Brodnica - Płock.

20 XI - I Zjazd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sierpcu wybrał władze. Przewodniczącą 19-osobowej Rady Powiatowej SLD została Elżbieta Gozdowska a członkiem Rady Mazowieckiej SLD - Grzegorz Korytowski.

Na terenie powiatu sierpeckiego SLD ma 112 członków w 11 kołach.

20 XI - Na terenie ogródków działkowych przy ul. Mickiewicza znaleziono w domku rekreacyjnym spalone zwłoki 51-letniego Adama B. (długoletniego nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 1).

24 XI - Zarząd Powiatowy Polskiego Związku Diabetyków otworzył ogólnie dostępny gabinet rehabilitacji (przy ul. Płockiej 30 w budynku Biblioteki Miejskiej). Czynny we wtorki i soboty.

25-28 XI - Urząd Miejski w Sierpcu zorganizował 150-godzinny kurs dla inspektorów służby BHP z zakładów podporządkowanych samorządowi miejskiemu.

XI - Browar sierpecki zanotował w ciągu 10 miesięcy 1999 r. wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim o 13,4 % (przeciętnie w kraju - 9,4 %). Kilka znanych firm zanotowało w tym czasie znaczny spadek produkcji, m.in. Okocim, Elbrewery i Dojlidy.

X-XI - W ramach prac inwestycyjnych w mieście, zakończono m.in. następujące prace: budowa parkingu przy SML-W (ul. Jana Pawła II) za 22.708 zł (wykonawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej), wymiana chodnika na ul. Braci Tułodzieckich - III i IV etap za 60.000 zł (również ZGM).

XI - Nagrody premiera dla najlepszych uczniów szkół średnich zdobyło 8 uczniów z powiatu sierpeckiego: Brygida Lewandowska z Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, Joanna Wysocka z Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu, 3 uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu: Marta Borowska z Liceum Handlowego, Agnieszka Kostrzewa z Liceum Zawodowego i Agnieszka Malinowska z Liceum Ekonomicznego oraz 3 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu: Elżbieta Lewandowska z Technikum Budowlanego, Robert Pietrzykowski z Technikum Elektronicznego i Mariusz Szczerba z Technikum Mechanicznego.

1 XII Delegacja samorządu sierpeckiego w składzie: Burmistrz Marek Kośmider oraz radni: Barbara Gil, Krzysztof Kośmider i Ryszard Michalik wręczyła papieżowi Janowi Pawłowi II akt honorowego obywatelstwa miasta Sierpca oraz drobne upominki.

j.b.