5/99
Ludzie listy piszą


Sierpc dn.2 listopada 1999r.

REDAKCJA SIERPECKICH ROZMAITOŚCI

Nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkolnego Nr 1 w Sierpcu zamieszczonej w nr 4/99 Sierpeckich Rozmaitości, pragniemy sprostować podaną przez Panią Dyrektor G. Czarnomską informację, która nie jest zgodna ze stanem faktycznym a dotyczy kwestii zatrudnienia nauczycieli w naszej szkole.

W wypowiedzi Pani Dyrektor czytamy: cyt. " wszyscy nauczyciele dotąd pracujący w Szkole Podstawowej Nr 1 znaleźli zatrudnienie w nowych warunkach".

Nie jest to prawda. W bieżącym roku szkolnym Pani Dyrektor nie zatrudniła pracującej przez dwa lata nauczycielki chemii (mgr z rocznym studium doktoranckim) naszej koleżanki Hani Łobińskioj. Niezrozumiałe jest dla nas, że po tylu staraniach i zabiegach wielu osób (dwukrotne pisma związku zawodowego do Dyrekcji, interwencja v-ce Kuratora Oświaty i inne) Pani Dyrektor " zapomniała", o tym fakcie i podała do publicznej wiadomości nieprawdę.

My koleżanki i koledzy - nie zapomnieliśmy.

KOŁO NSZZ "Solidarność"
w Szkole Podstawowej Nr 1
Sierpc, ul. Tułodzieckiego 2