5/99
Kontakty międzypowiatowe

Rozwijaja się kontakty między władzami powiatowymi Sierpca a sąsiednimi powiatami. Komisja Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Sierpcu odbyła wspólne posiedzenie z analogiczną Komisją Rady Powiatu z Żurominie (20 X). Starosta sierpecki, w towarzystwie Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej - Zbigniewa Charzyńskiego i z-cy dyrektora firmy "Cargill - Pasze" - Bogumiła Stopińskiego, przeprowadził rozmowy z władzami Drobina, Bielska, Tłuchowa (10 IX), Żuromina, Lutocina, Siemiątkowa, Skrwilna (12 XI) oraz Skępego (24 XI). W wyniku rozmów, wzrosło m.in. wykorzystanie pływalni krytej przez młodzież ze szkół w/w miast i gmin.

j.b.