5/99
DO KOGO Z BÓLEM GARDŁA w 2000 roku,
czyli o zmianach w sierpeckiej służbie zdrowia

Od stycznia 2000 roku rynek podstawowych usług medycznych w Sierpcu finansowany przez kasy chorych zostanie podzielony między trzy podmioty gospodarcze:

1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mochowie zs w Ligowie, który ma swój sierpecki przyczółek w postaci gabinetu Janusza Maciejewskiego przy ulicy Konstytucji 3 Maja 52a.

2. Prywatny Zespół Lekarzy przy ulicy Braci Tułodzieckich 5 prowadzony przez Wiesławę Stopińską.

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kierowany przez Barbarę Młynarczyk zlokalizowany w przychodniach przy ulicy Piastowskiej 30 i Słowackiego 16.

Różnica między pierwszymi dwoma a trzecim zakładem usług medycznych jest taka, że dwa pierwsze istnieją już od kilku miesięcy i łączna liczba zapisanych do nich pacjentów sięga zaledwie 1600 osób. Nowo powstały Niepubliczny Zakład od stycznia 2000 roku "zagospodaruje" pozostałych pacjentów z Miasta i Gminy, czyli przytłaczającą większość.

W tej sytuacji zwróciliśmy się do kierującej Zakładem o wypowiedź.

(red.)


Barbara Młynarczyk - Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PROFIL-MED" w Sierpcu.

Dyrektor Barbara Młynarczyk w stroju służbowym

Istotą reformy służby zdrowia jest poprawa warunków świadczenia usług medycznych. Związane jest to ze zmianą zasad finansowania działalności służby zdrowia. Przed wejściem w życie reformy, służbę zdrowia finansował budżet państwa, za pośrednictwem zespołów opieki zdrowotnej. Zmiana zasad finansowania została wprowadzona przez ustawę z 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W myśl Ustawy, usługi medyczne są finansowane przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego - Kasy Chorych. Rozwiązanie to umożliwiło przekształcenia dotychczasowej struktury służby zdrowia w szereg małych, sprawnie działających zakładów leczniczych. Zaletą takich zakładów jest niski poziom kosztów własnych, co pozwala na skierowanie środków do pacjenta, na odpowiednie badania, na specjalistyczny sprzęt, na podnoszenie kwalifikacji lekarzy. Te nowe zakłady świadczące usługi medyczne dla ludności mogą mieć charakter tak publicznych, jak niepublicznych. między zakładem publicznym a niepublicznym jest taka, że organem założycielskim dla pierwszego z nich jest samorząd, natomiast dla drugiego - podmiot gospodarczy.

Takim właśnie podmiotem, który powołał do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROFIL-MED" w Sierpcu jest spółka prawa handlowego, którą zawiązało dziesięciu lekarzy już w czerwcu 1999 roku. Lekarze ci to interniści i pediatrzy pracujący na terenie Miasta i Gminy Sierpc, czyli tak zwani lekarze pierwszego kontaktu. Z powodzeniem spółkę tę można nazwać "spółką lekarską". Pragnę podkreślić, że do spółki przystąpili wszyscy lekarze zatrudnieni w sierpeckim Zespole Opieki Zdrowotnej, którzy od lat pracują w podstawowej opiece zdrowotnej. My, "wspólnicy" wiemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej to kosztowna struktura, w której bardzo trudny jest dokładny rachunek kosztów, a ponadto rozbudowane struktury organizacyjne koszty te podnoszą. Leczenie w podstawowej opiece zdrowotnej powinno być względnie tanie w przeciwieństwie do drogiego leczenia szpitalnego. Te dwa rodzaje usług należy od siebie oddzielić i zracjonalizować koszty.

Powiat Sierpecki z opóźnieniem wchodzi w proces zmian w usługach medycznych. Sąsiednie powiaty są pod tym względem o wiele bardziej zaawansowane: najbliższe przykłady to Płock i Gostynin, gdzie już od stycznia tego roku działają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, których działalność spotyka się z uznaniem ze strony pacjentów oraz Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Muszę z naciskiem podkreślić, że stosowne inicjatywy podejmowaliśmy od dawna. Spotykaliśmy się jednak z oporem ze strony poprzedniej dyrekcji ZOZ-u i to jest zasadniczą przyczyną opóźnienia w rozpoczęciu działalności w Sierpcu pierwszego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Dyrekcja ta blokowała nasze poczynania, pomimo akceptacji ze strony Zarządu Powiatu oraz Zarządu Miasta. Oporu swego nie uzasadniała argumentami społecznymi czy ekonomicznymi. Argumentem przemawiającym przeciw tej inicjatywie nie mogły być też sprawy pracownicze, ponieważ nasz Zakład przejmował większość pracowników, którzy dotąd wykonywali swe zadania w podstawowej opiece zdrowotnej. Poprzednia dyrekcja ZOZ-u część środków przeznaczonych na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej kierowała na utrzymanie deficytowych komórek organizacyjnych szpitala. Ta patologiczna sytuacja nie mogła trwać w nieskończoność, ponieważ była wymierzona w interes pacjenta.

A właśnie ten "interes pacjenta", mimo całej górnolotności tego sformułowania, był powodem, dla którego zdecydowaliśmy się powołać nasz Zakład. Zaznaczam, że NZOZ "PROFIL-MED" mógł działać już od 1 października br.. Jednak podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia działalności na 1 stycznia 2000 roku. Kierowaliśmy się bowiem troską o kondycję finansową ZOZ-u. Uznaliśmy, że środki z Kasy Chorych przeznaczone na podstawową opiekę zdrowotną przekazane w IV kwartale br. mogą pomóc w uporządkowaniu finansów i dadzą czas nowemu dyrektorowi na restrukturyzację Szpitala.

Niechęć poprzedniej dyrekcji ZOZ-u do naszej inicjatywy sprawiła, że byliśmy zmuszeni wynająć pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 30 i dokonać ich adaptacji za kilkadziesiąt tysięcy złotych z własnych środków, pomijając dość znaczny czynsz, aby uruchomić tam gabinety internistyczne i poradnię "K". W budynku obecnej przychodni przy ulicy Słowackiego 16 NZOZ "PROFIL-MED" będzie wynajmował lokal wyłącznie dla Poradni Dziecięcej. Powodem, dla którego nie będziemy wynajmować innych pomieszczeń jest bardzo wysoki czynsz, jaki musielibyśmy płacić. Od stycznia interniści z przychodni przy Narutowicza i z przychodni przy Słowackiego oraz ginekolog pracujący w Poradni "K" będą przyjmowali w budynku przy Piastowskiej 30. Gabinety te będą czynne od 8.00 do 18.00, czyli część lekarzy będzie pracować przed południem, a część po południu. Budynek przy Piastowskiej 30 jest położony w centrum miasta i jest to jego zaletą. Nasz Zakład obejmie opieką medyczną również: kolejarzy, policjantów i strażaków, ponieważ nasza oferta została przyjęta przez Branżową Kasę Chorych dla Służb Mundurowych w Warszawie. W strukturę NZOZ "PROFIL-MED" wejdzie ponadto Ośrodek Zdrowia w Goleszynie, prowadzony przez doktora Jana Samula.

Zakład nasz obejmie swym działaniem większość mieszkańców Miasta i Gminy Sierpc bowiem do lekarzy, którzy będą w nim pracować jest zapisanych ponad 20.000 pacjentów.

Co na tych nowych rozwiązaniach zyskają pacjenci?

Są oni zaniepokojeni, kiedy słyszą, że powstaje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Nazwa "niepubliczny" dla większości ludzi oznacza "prywatny", a prywatny to znaczy taki, w którym trzeba płacić z własnej kieszeni. Podkreślam to bardzo mocno - będzie wręcz przeciwnie.

Każdy nasz pacjent będzie obsługiwany bezpłatnie.

Dla nas, lekarzy, rozpoczęcie działalności w nowej strukturze jest nowym wyzwaniem. Jesteśmy w pełni przekonani, że pacjenci odbiorą naszą działalność pozytywnie. Każdy lekarz będzie pracował "na swoim". W taką pracę będzie więc wkładał nie tylko wiedzę, ale także serce. W naszym Zakładzie chorzy nie będą musieli od piątej rano czekać w kolejce do rejestracji, jak to dzisiaj jest na porządku dziennym. Będą przyjmowani w lepszych, godniejszych warunkach.

Przyszła Przychodnia PROFIL-MEDU przy ul. Słowackiego

Może się wydać dziwne, że nasz Zakład nie przejmuje w pełni dotychczasowych przychodni przy Słowackiego i Narutowicza. W przypadku przychodni przy Słowackiego - odstrasza nas bardzo wysoki czynsz wyznaczony przez dyrekcję ZOZ-u, natomiast jeśli chodzi o przychodnię przy Narutowicza - trudne były do spełnienia wymogi Sanepidu.

Nowe warunki pracy zmienią nie tylko postawę lekarzy, ale także nastawienie personelu średniego, czyli pielęgniarek i położnych, które zgłosiły akces do pracy w naszym. Nie będzie nam łatwo, ale jestem pewna odpowiedzialności moich wspólników i współpracowników. Przypomnę, że wraz ze mną NZOZ "PROFIL-MED" tworzą: Leonarda Cegiełka-Orłowska, Jan Falba, Sławomir Łojek, Marianna Rybicka-Opuchlik, Jan Samul, Maria Szklarska, Zofia Mitura, Hanna Wolińska oraz Leontyna Zduniak. Poza lekarzami zatrudnimy 24 pielęgniarki i położne.

Wszyscy, którzy wcześniej wybierali swego lekarza, "przechodzą" niejako do naszego Zakładu, muszą jednak potwierdzić to podpisaniem stosownej deklaracji. Pacjent może jednak wybrać sobie inny zakład i innego lekarza w I-szym kwartale przyszłego roku bez jakichkolwiek opłat.

Od kilku miesięcy przekazujemy wszystkim naszym pacjentom informacje, że na reformie służby zdrowia można tylko zyskać.

Jestem głęboko przekonana, że rzeczywistość to potwierdzi.

Barbara Młynarczyk