5/2000
A w górze widzę inny świat

Niedawno ukazał się tomik poezji Marty Kalinowskiej. Zaprojektowała go i wykonała pracownia komputerowa WTZ przy DPS Miszewo. Autorka jest sierpczanką. Urodziła się w 1976 r. i ukończyła szkołę średnią ekonomiczną.

Tomik zawierający 16 wierszy nosi tytuł "To co jest w nas i wokół nas". Składa się z dwóch części: "Bez cienia nieporozumienia" i "Inny świat".

Marta bardzo lubi książki. Szczególnie interesuje się literaturą irlandzką, szwedzką i norweską. Zauroczona pięknem słowa, sama zapragnęła przelać na papier to co czuje. Dać wyraz swoim przeżyciom, rozterkom, pragnieniom. Kilka lat temu jej wiersze zostały opublikowane, wraz z wierszami innych autorów, w tomiku prezentującym pokłosie konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży, ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Wydany w 100 egzemplarzach tomik z dedykacją: "dla Mamy" jest pierwszym zbiorkiem wierszy Marty Kalinowskiej. Spod pióra młodej autorki wychodzą słowa, w których wyczuwa się tęsknotę za miłością i zrozumieniem oraz protest przeciw obojętności wobec drugiego człowieka. Nie znajdując w otaczającej rzeczywistości zaspokojenia swoich najgłębszych potrzeb, ucieka do świata wyobraźni, takiego jakiego pragnie. Najwymowniej ujmuje to w wierszu "Inny świat":

"W miastach
Szare ulice i nic więcej.
Te same wytarte drogi,
Ci sami ludzie.
Zajęci sobą i tylko sobą.

Taki gorzki jest rzeczywisty świat
Od tylu lat.
Nikt na to nie zwraca uwagi.
Wszystko jedno,
Każdy żyje dla siebie
Swoim oddechem
I marzeniem.

A w górze widzę inny świat.
Tam wszystko
Ma czyste barwy
I obrazy..."

Myśl tę uściśla w innym wierszu "Mój świat", gdzie mówi, co widzi a właściwie co pragnie widzieć, gdy "wytęży wzrok".

"Widzę moje
Znane, ukochane twarze
To są ci przyjaźni ludzie ...
...Moje dłonie witaja to miejsce
...Zostawiam tu swoje serce.
To mój mały świat..."

Trafną charakterystykę poezji Marty zawiera notatka umieszczona na okładce tomiku jej wierszy: "Pełne wrażliwości, prawdy i miłości utwory, zmuszają do refleksji, a duża dawka fantazji sprawia, że poezją tą nie można się znudzić". Halina Giżyńska Burakowska

Halina Giżynska - Burakowska