3/2001
WIECZÓR POEZJI W STARYM MŁYNIE

Niedawno, 31 maja odbył się w zabytkowym młynie w Borkowie wieczór poezji, drugi już z kolei. Piękne położenie starego obiektu, interesujące wnętrze z licznymi myśliwskimi akcesoriami oraz zbiorami przyrodniczymi i ludowymi a nade wszystko gościnność i talent organizacyjny gospodarza Ryszarda Sutego sprawiły, że była to impreza interesująca i wnosząca nowe tchnienie w życie kulturalne sierpczan. Wzięli w niej udział zaproszeni goście ze starostą Pawłem Amborem na czele a przede wszystkim młodzi recytatorzy i twórcy poezji publikowanej na łamach lokalnej prasy, między innymi: Marta Jagodzińska, Agnieszka Jezierska, Iza Adamiak, Tomasz Domiński, laureaci konkursu literackiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sierpcu. Bohaterem wieczoru był niewątpliwie Jerzy Grzegorz Milewski, rolnik z Mochowa, autor tomiku "Mochowskie dzieci", który w międzyczasie coś skrzętnie notował na karteluszku. Trzeba dodać, że pan Milewski, jak na rolnika przystało, przyjechał na spotkanie ciągnikiem!

Twórcy pięknie recytowali swoje już znane oraz najnowsze utwory przy akompaniamencie gitary Tomka Domińskiego.

Wspaniałą interpretacją poezji uraczyły nas obecne na wieczorze laureatki krajowych konkursów recytatorskich, panie Krystyna Żytowiecka i Bogumiła Dumowska. Najmłodsi, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, uczący się wg autorkiego programu pani Ilony Radomskiej, także dały popis deklamacji wierszy Marii Tabeau, Antoniego Jankowskiego i Jerzego Milewskiego. Ale to nie wszystko. Spotkaniu miłośników poezji towarzyszyło muzykowanie w wykonaniu ubranych na ludowo grajków, grilowanie, ognisko, pływanie łodzią po zalewie przed młynem. Uciechy ducha i ciała ukoronował olbrzymi tort wykonany przez panią Jagodzińską, matkę Marty. Tortu starczyło dla wszystkich, czyli ok. 50 uczestników spotkania! Całość filmowała lokalna telewizja.

Na koniec, czyli przed północą, rozwinęła się żywa dyskusja w której oprócz wymienionych wyżej osób udział wzięli: redaktor gazety "Sierpc-Magazine" - Małgorzata Lenczewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, Zdzisław Dumowski, oraz niżej podpisana.

Cóż dodać, tylko to, że spotkania takie należy w następnych latach kontynuować nie tylko z okazji X-LECIA "Sierpeckich Rozmaitości".

Koniecznie!

Halina Giżyńska-Burakowska