3/2001
Spotkanie starosty Powiatu Sierpeckiego, Pawła Ambora, z licealistami

W pierwszej fazie dokonującej się w Polsce reformy edukacji nastąpiła zmiana organów prowadzących szkół na różnych szczeblach. Dla szkół średnich, w tym liceów ogólnokształcących, organem prowadzącym stały się powiaty. Problematyka samorządowa nie jest w tradycyjnych programach szkolnych silnie zaznaczona. Program historii, tak jak nazwa wskazuje, ciąży raczej ku przeszłości, a program wiedzy o społeczeństwie wprowadzany w klasach maturalnych zyskuje największe zainteresowanie wśród uczniów, którzy wybierają się na stosunki międzynarodowe, prawo, administrację, czy politologię. Pozostali koncentrują się - i jest to naturalne - na wybranych przez siebie przedmiotach związanych egzaminem maturalnym czy egzaminami wstępnymi na wyższą uczelnię.

Samorządy są trwałym na obecnym etapie transformacji ustrojowej elementem życia społecznego. Są szansą dla społeczności lokalnych, które mogą w określonych przez przepisy prawa granicach, decydować o lokalnych sprawach. Samorządowcy mają świadomość, że w obliczu dokonującego się na naszych oczach procesu integracji z Unią Europejską wiele od nich zależy, chociaż bywa i tak¸ że pojawia się poczucie zbyt małej - jak na oczekiwania wszystkich - sprawczości, często z powodu problemów finansowych, z jakimi borykają się samorządy.

"Zanim wejdziemy do Europy... Władza samorządowa szczebla powiatowego a szanse edukacyjne młodzieży" - taki był temat spotkania pana starosty Powiatu Sierpeckiego, Pawła Ambora, z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Spotkanie to było rodzajem rewizyty, bowiem uczniowie Liceum uczestniczyli wcześniej w sesji Rady Powiatu, podczas której laureaci Konkursu Wiedzy Samorządowej, reprezentujący różne szkoły średnie powiatu, uczestniczące w Konkursie, otrzymywali nagrody i wyróżnienia.

Spotkanie pana starosty z młodzieżą miało charakter roboczy, a jego celem była przede wszystkim popularyzacja wśród uczniów Liceum tematyki samorządowej, w tym priorytetowego zagadnienia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W części pierwszej spotkania prelegent skoncentrował się na wyjaśnieniu sposobu funkcjonowania samorządów powiatowych w kontekście nowych wyzwań związanych nie tylko z wejściem Polski do Unii Europejskiej, ale także bieżących zadań powiatu, natomiast w części drugiej inicjatywę przejęła młodzież, która zarzuciła gościa nie zawsze łatwymi pytaniami, np. czy chciałby zdawać NOWĄ MATURĘ?, czy Starostwo Powiatowe przewiduje wprowadzenie stałej finansowej pomocy dla zdolnej, ale niezamożnej młodzieży?, jak zostać samorządowcem?...itd.

W swoim wystąpieniu starosta Peweł Ambor skupił się przede wszystkim na zadaniach powiatów i sposobach ich finansowania. Wyjaśnił młodzieży: na czym polegają 4 wielkie reformy społeczne: administracji, służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych i edukacji. Podzielił się również swoimi refleksjami na temat potrzeby przeprowadzenia wielkiej reformy finansów publicznych. Z ogromnym darem przemawiania uświadamiał młodzieży wagę tematyki samorządowej, potrzebę rozumienia problemów lokalnych podejmowanych m. in. przez powiaty. Tę ciekawą lekcję wychowania dla samorządności czujnym okiem śledziła kamera sierpeckiej Telewizji Kablowej.

Bogumiła Dumowska