3/2001
Jeszcze jedna książka o Sierpcu
Sanktuarium Matki Bożej

Zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały wzbogacone o kolejną pozycję książkową o Sierpcu." Sanktuarium Matki Bożej. Zabytki Sierpca" to publikacja opracowana przez Sierpczanina Ziemowita Gawskiego.

Książka ta składa się z 4 rozdziałów poświęconych naszemu miastu a szczególnie kultowi Matki Bożej Sierpeckiej. Obiektem kultu jest figura Madonny z Dzieciątkiem Matki Boskiej Ksieni Sierpeckiej znajdująca się w gotyckim kościele, wchodzącym w skład zespołu zabudowań klasztoru Benedyktynek. Początek kultu Matki Boskiej Sierpeckiej związany jest z Jej cudownym objawieniem się miejscowemu klerykowi, które miało nastąpić w 1483 r. Zgodnie z życzeniem Maryi, wybudowano w tym miejscu kościół, a umieszczona w nim figura Madonny z Dzieciątkiem zaczęła swymi niezwykłymi łaskami i cudami przyciągać coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów. 21 sierpnia 1983 r. w pięćsetną rocznicę objawień, kardynał Franciszek Macharski ukoronował cudowną statuę Matki Bożej koronami papieskimi, co było potwierdzeniem znaczenia kultu Sierpeckiej Madonny.

Pomimo, że miasto Sierpc niszczone było wielokrotnymi pożarami oraz wojnami w mieście ocalały zabytki , które opisał w swej książce autor. Są to przede wszystkim obiekty sakralne: Kościół farny pw. świętych: Wita , Modesta i Krescencji, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i klasztor Benedyktynek, Kościół pw. Świętego Ducha, Kościół pw. Świętego Krzyża (dzisiaj pozostały tylko ruiny), Kościół pw. Świętego Wawrzyńca (dziś przypomina o jego istnieniu li tylko nazwa ulicy, na której był zlokalizowany), Kościół pw. Świętego Stanisława Kostki. Obiektami świeckimi, symbolami dzisiejszego Sierpca przedstawionymi w publikacji są: Ratusz, Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz Dworek "Kasztelanka". Publikację uzupełniają fotografie opisywanych zdarzeń i zabytków.

Intencja autora została spełniona. Opracowanie to stało się pomocne w szerzeniu kultu Maryjnego w Sierpcu .Matka Boska Sierpecka jest cząstką kultu maryjnego, głęboko wpisanego w życie narodowe i religijne mieszkańców naszego miasta , mieszkańców Mazowsza i wszystkich Polaków.

Opisana publikacja autorstwa Ziemowita Gawskiego została wydana przez Oficynę Wydawnictw Promocyjnych Civitas Christiana w roku 1998.Jest ona przystępnym przewodnikiem po zabytkach Sierpca a przedstawione dzieje naszego miasta warte są przypomnieniu dla jego mieszkańców.

Książka jest dostępna w poszczególnych agendach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Maria Wiśniewska