3/2001
ALFABET SIERPECKICH ULIC

Mieszkamy w określonym mieście, ale przede wszystkim przy jakiejś ulicy, czy przy jakimś placu, który oczywiście ma swoją nazwę. Początki ulic sięgają narodzin miasta, a przybywa ich wraz z jego rozbudową. Także w Sierpcu, każdego roku, powstają ulice, którym Rada Miejska nadaje nazwy. W dawnych czasach nazwy ulic wiązały się z ich lokalizacją, znajdującymi się przy danej ulicy obiektami, lub zajęciem mieszkańców. Stąd np. Warszawska czy Płocka - bo tu zaczynały się szlaki prowadzące do tych miast , Klasztorna, czy Farna wiodące do klasztoru lub kościoła, Szewska lub Bednarska - bo przy nich mieli swe warsztaty tacy właśnie rzemieślnicy.

W nowszych czasach, wraz z ogromnym zwiększeniem się liczby ulic, nazwy nadaje się głównie dla uhonorowania zasłużonych osób lub ważnych wydarzeń historycznych, albo dla sympatycznych skojarzeń z przyrodą (to ulubiony motyw sierpeckich radnych, stąd ulice Leśna, Kalinowa, Malinowa, Poziomkowa itp.).

Wyróżnianie ulic nazwiskami ludzi zasłużonych wiąże się z zagrożeniami dla stabilności nazw, bo z biegiem lat i wydarzeń, ulegają niekiedy zmianie poglądy co do ich zasług. Spotykamy więc ulice, których nazwy w ostatnim 50-leciu były zmieniane nawet trzykrotnie, Oczywiście nie tylko nazwa stanowi o specyfice ulicy, o tym, że każda ulica jest inna. Zależy to od wielu innych czynników, jak: zabudowa, nawierzchnia, instytucje i urzędy znajdujące się przy niej i zamieszkujący ją ludzie. Nazwy rzadziej, ale charakter i wygląd ulic ulegają zmianom z roku na rok. Warto więc utrwalić dla przyszłych pokoleń ich wygląd z początku XXI wieku. Dlatego rozpoczynamy cykl, mający za zadanie prezentację sierpeckich ulic pod tytułem: "ALFABET SIERPECKICH ULIC".

Zapraszamy osoby znające historię swoich ulic i związane z nimi ciekawostki , posiadających stare zdjęcia i dokumenty do współpracy .Dziś prezentujemy ulice na literę "A": Andersa, Armii Krajowej i Armii Ludowej,

Ulica Władysława Andersa

ul. Armii Ludowej

Generał i polityk (1892 - 1970). Patron ulicy związany z Sierpcem. Przebywał w naszym mieście wiosną 1939 roku jako dowódca stacjonującej w Sierpcu i okolicy Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii. Jest to jedna ze starszych ulic powojennego już osiedla Jagiełły. Ulica na razie nieutwardzona, wąska i krótka. Po obu jej stronach znajdują się posesje zabudowane domkami jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi. W środkowej części, po stronie parzystej, niezabudowane działki dochodzące do rzeki Sierpienicy.

Pierwszym patronem ulicy była Wanda Wasilewska (1905 - 1964) - pisarka, działaczka polityczna, współorganizatorka Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Ulica Armii Krajowej

ul. Władysława Andersa

Nazwa upamiętnia konspiracyjną organizację wojskową (14.II.1942 - 19.I.1945 r.) utworzoną przez rząd polski na uchodźstwie. Nazwa ulicy związana z Sierpcem, ponieważ niektórzy mieszkańcy miasta byli członkami A.K.

Dawniej patronem ulicy był Karol Świerczewski (1897 - 1947) - generał. Legendarny dowódca z czasów wojny domowej w Hiszpanii ("generał Walter"), a potem dowódca 2 Armii Wojska Polskiego i wiceminister Obrony Narodowej. Ulica o nawierzchni asfaltowej. Chodnik po stronie parzystej z polbruku, a po stronie nieparzystej na razie ze starych płyt cementowych, zniszczony. Obie strony ulicy obsadzone lipami, które tworzą piękną aleję. Zabudowana w części wielkimi blokami jednopiętrowymi z dwuspadowymi dachami, postawionymi w czasie okupacji hitlerowskiej a w części domkami jednorodzinnymi. Przy ulicy znajduje się wiele instytucji użyteczności publicznej i obiektów handlowych. Między innymi: trzy sklepy spożywcze, kiosk "Ruch", bar piwny, magiel, zakład fryzjerski a przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 4 im Marii Konopnickiej, Zespół Szkół nr 1 (zwany potocznie "Mechanikiem"), Centrum Edukacji Oświatowej (dawniej "warsztaty szkolne") oraz Szkoła Muzyczna. W budynku Szkoły Muzycznej do roku 1990 mieścił się komitet PZPR a zaraz po wojnie Milicja Obywatelska. Po naprawie chodnika będzie to jedna z najbardziej "wielkomiejskich" ulic w Sierpcu.Ulica Armii Ludowej

ul. Armii Ludowej

Nazwa upamiętnia konspiracyjną organizację wojskową (1.I.1944 - 21.VII.1944, o orientacji lewicowej), przekształconą później w Ludowe Wojsko Polskie (po połączeniu z Armią Polską w ZSRR).

Nazwa ulicy związana z miastem, gdyż niektórzy jego mieszkańcy byli członkami AL. Ulica znajduje się w północnej części miasta za ulicą Kościuszki. Dawniej miała początek przy ul. Kościuszki. a obecnie przy ulicy Powstańców. Jest to ulica nowa w okresie kształtowania się. Ulica dotychczas nieutwardzona, polna droga. Zabudowana domkami jednorodzinnymi. Nadal budowane są nowe domy.Edward Paweł Gąsiorowski