W obronie sierpeckiej wytwórczości, handlu i usług


Stowarzyszenie na rzecz Obrony i Wspierania Drobnej Wytwórczości, Handlu i Usług w Sierpcu zostało zawiązane z inicjatywy Włodzimierza Bruździńskiego 29 października 1998 roku, osobowość prawną uzyskało 21 stycznia 1999 roku, 26 lutego br. wybrało swe statutowe władze, a 9 kwietnia br. odbyło się już II Zgromadzenie tego Stowarzyszenia.

Powołanie tego Stowarzyszenia jest wyrazem głębokiego niepokoju środowiska sierpeckich przedsiębiorców prowadzących działalność na niedużą skalę o własną przyszłość. W Sierpcu kurczy się rynek pracy. W lutym br. w mieście było zarejestrowanych 1767 bezrobotnych, a w całym powiecie - 4618. Stopa bezrobocia w lutym przekroczyła 17%. Sytuacja ta sprawia, że kurczą się zasoby finansowe mieszkańców. Skoro brakuje pieniędzy w budżetach domowych, przede wszystkim kurczą się możliwości zarobku drobnego handlu. Możliwości utrzymania się tych rodzinnych przedsiębiorstw są mocno ograniczane z uwagi na obecność w Sierpcu już trzech dużych supermarketów: jednego poznańskiej "Biedronki" i dwóch płockiej "Zgody". Te duże punkty handlowe przyciągają klientelę z uwagi na niższe ceny i duży wybór towarów. Działalność tych supermarketów drenuje z pieniędzy rynek sierpecki i powoli likwiduje sierpecki drobny handel.

Stowarzyszeni kupcy stwierdzają, że nie znajdują zrozumienia u władz miejskich, czego przejawem jest chociażby tegoroczny wzrost o blisko 40% podatku od nieruchomości. Uważają, że miasto powinno prowadzić aktywniejszą politykę zmierzającą do inwestycyjnego ożywienia miasta i ściślejszej współpracy ze Stowarzyszeniem. Oprócz apeli o odrobinę lokalnego patriotyzmu ze strony Rady i bumistrza sierpeccy kupcy myślą o stworzeniu własnej hurtowni, która umożliwiłaby cenowe przeciwstawienie się "Biedronce" i "Zgodzie". Powodzenie tego zamysłu zależy przede wszystkim od stopnia determinacji środowiska kupców, że jedynie w zbiorowym zgodnym działaniu jest dla nich ratunek.

Na zdjęciu od lewej: nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia: Wiesława Ablewska - wiceprezes, Ryszard Michalik - sekretarz,Włodzimierz Bruździński - prezes, Kazimierz Wojciechowski - wiceprezes, Zbigniew Jakubowski - skarbnik