Jubileusz Koła Diabetyków w Sierpcu"Prawdziwe szczęście znajdziesz w uszczęśliwianiu innych".

Pod takim hasłem w dniu 13 marca 1999 r. w Sierpcu odbyło się spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z władzami samorządowymi, przedstawicielami służby zdrowia, niektórych zakładów pracy i organizacji działających na terenie powiatu. Gościem na uroczystości była pełnomocnik ZG PSD d/s zmian strukturalnych na woj. mazowieckie p. Elżbieta Guas.

Powodem odbycia takiego spotkania był jubileusz - 5 lecie istnienia Samodzielnego Koła PSD w Sierpcu. Koło to, decyzją zebrania wyborczego w dn. 6.02.99, przekształcone zostało w Koło Powiatowe. Celem spotkania było zaistnienie naszej organizacji i jej działalności na terenie naszego powiatu.

Uważamy, że spotkanie spełniło nasze oczekiwania. Od wielu firm otrzymaliśmy deklaracje pomocy i współpracy.

Była okazja do wyróżnienia bardziej aktywnych członków koła okolicznościowymi dyplomami za zaangażowanie w działaniach naszego Stowarzyszenia. Wyróżnieni zostali: nieobecna na zebraniu pierwsza prezes Koła, inicjatorka jego powstania Aleksandra Daniłowicz oraz Henryka Hur, Edward Cichocki, Jerzy Gańko.

Obecny prezes PK PSD, Jan Rutkowski, podsumowując zebranie, wyraził konieczność wzmożenia pracy Stowarzyszenia na rzecz chorych na cukrzycę w związku z obecną ciężką sytuacją w opiece zdrowotnej. Bardziej dynamiczna praca Stowarzyszenia na rzecz swoich członków powinna zaowocować wzrostem liczebności koła i ich zadowoleniem.

Od 24 kwietnia 1999 r. w Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Narutowicza w pokoju nr 12 w godz. 11.00-18.00 działa Poradnia Edukacyjna prowadzona przez Panią Ewę Stasiak.

W poradni można:

Z powyższych usług mogą korzystać członkowie Koła - bezpłatnie, a także wszyscy zainteresowani za drobną odpłatnością.

Stowarzyszenie Diabetyków planuje zakup urządzenie do wodnego masażu kończyn górnych i dolnych. Zabiegi masażu są bardzo wskazane cukrzykom z zaburzeniami krążenia.

Liczymy na sponsorów i datki od całego społeczeństwa wrzucane do skarbonki znajdującej się w hallu Banku PKO B.P. To dzięki ich życzliwości i hojności możliwy będzie zakup tego bardzo potrzebnego urządzenia.

Za każde nawet najmniejsze wsparcie finansowe z góry dziękujemy.

Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków w Sierpcu.