2/2001
Upamiętnienie postaci Jaśka Pilika

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku podjęła inicjatywę upamiętnienia postaci wybitnych Mazowszan, uosabiających tradycję związków tej dzielnicy Polski z "Europą" dawnych wieków. Odsłonięto już piękne obeliski poświęcone postaciom związanym z tymi miastami w Ciechanowie i Ursynowie (obecnie dzielnica Warszawy). Inicjatywą tą objęto także wybitnego polityka mazowieckiego z XIV wieku - Jaśka Pilika herbu Rogala, pierwszego prywatnego właściciela Sierpca. Jaśko odbył m in. pielgrzymkę do Compostelli w Hiszpanii, gościł też na wielu dworach panujących.

W kwietniu prorektor WSH - dr Krzysztof Ostrowski, spotkał się z władzami powiatowymi i miejskimi w Sierpca w sprawie upamiętnienia postaci Jaśka w Sierpcu. Uzgodniono wstępnie, że pamiątkowy obelisk (lub głaz z tablicą) zlokalizowany zostanie na posesji Liceum Ogólnokształcącego (przy ul. Konstytucji 3 Maja), uroczystość związana z jego odsłonięciem odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie września b. r. Podstawowe koszta związane z ufundowaniem pomnika poniesie Wyższa Szkoła Humanistyczna. (o Jaśku Piliku pisaliśmy w "Sierpeckich Rozmaitościach" nr 1/2001)

J.B.