2/2001
KWIECIEŃ - PLECIEŃ

Czterysta pięćdziesiąt osób wzięło udział w tegorocznym festiwalu zorganizowanym przez Dom Kultury. Dziewięć lat temu festiwal wymarzyła sobie, obmyśliła i realizuje z co raz większym rozmachem Ewa Wysocka, instruktor teatralny. Z roku na rok powiększa się liczba zgłaszanych zespołów teatralnych, muzycznych i tanecznych, przyjeżdżających często z odległych stron. Zgłaszające się grupy dowiadują się o imprezie z zaproszeń wysyłanych przez organizatorów, od uczestników poprzednich festiwali oraz dzięki temu iż "fama niesie"! Aby wziąć udział trzeba zakwalifikować się, należy przysłać kasetę video ze swoim występem a komisja sierpeckiego Domu Kultury wybiera najlepsze zespoły. W bieżącym roku zgłosiło się 20 zespołów teatralnych, lecz zakwalifikowano tylko 9. Poprzeczka jest więc wysoka. Przyjechały zespoły z Działdowa, Raczyna, Płośnicy, Raciąża, Gąbina, Gostynina i wielu innych miejscowości. Niektóre zespoły powracają do Sierpca wielokrotnie i przygotowywują się specjalnie do naszego Festiwalu.

Grupa teatralna "Bąble" z opiekunką Ewą Wysocką prezentują "Złotą Maskę" - Grand Prix Festiwalu

W dniu 6 kwietnia prezentowały się grupy teatralne. Oceniało jury w składzie Renata Mosiołek, Krystyna Michel i Ewa Matusiak. Grand Prix Festiwalu - "Złotą Maskę", zdobył zespół "Bąble" z Sierpca, który pokazał sztukę opartą na podstawie książki napisanej przez 15 letnią narkomankę. Zespół stanowią: A.Górecka, K.Mirosławska, M.Maciejewska, K.Kawecka, M.Krawczyńska, M.Kamińska, K.Czajkowska, M.Sobolewska - uczennice Gimnazjum. Autorem scenariusza, reżyserem, i kierownikiem zespołu "Bąble" jest Ewa Wysocka. Przedstawienie będzie pokazywane w sierpeckich szkołach.

Następnego, dnia w sobotę, prezentowali się wykonawcy piosenek. Na tle dwudziestu występów, najlepiej zaprezentowała się Natalia Mrówczyńska z Lubania za piosenki "Wędrówka" i "Szukam Przyjaciela", zdobywając Grand Prix-"Złotą Nutkę". Jury: I. Denst-Szydłowska, K. Chlebowska oraz J.Żmijewski bardzo wysoko oceniło także piosenki z muzyką i słowami Artura Tyndorfa, pt. "Pech" i "Obiecajmy".

W niedzielę, 8 kwietnia była rewia tańca. Dwadzieścia sześć występów oceniali: A. Jankiewicz, J.Sennewald i R.Wiśniewski, wszyscy z Warszawy. Grand Prix przyznano "Muzycznej Mafii" z Rypina przygotowanej przez Katarzynę Becmer.

Tegoroczne popisy dzieci szkół podstawowych i gimnazjów na scenie sierpeckiego Domu Kultury były doskonale przygotowane przez organizatorów i opiekunów poszczególnych artystów i zespołów. Toteż nagrodami objęto także ich, przyznając ponadto specjalny certyfikat zaświadczający o wysokich walorach artystycznych występów.

Statuetki dla zwycięzców wykonał znakomity rzeźbiarz Edmund Szpanowski.

Ryszard Suty