2/2000
Wojewoda Mazowiecki w Sierpcu

25 lutego w Sierpcu gościł - na zaproszenie Burmistrza Miasta- Antoni Pietkiewicz, Wojewoda Mazowiecki. Wsparty mocną ekipą współpracowników (dyrektorzy wydziałów UW, rzecznik prasowy i inni), spotkał się w Szkole Podstawowej Nr 1 z aktywem miejskim (głównie radni samorządów).

Burmistrz Marek Kośmider przedstawił na wstępie, w obszernym wystąpieniu, aktualny stan i problemy miasta. Bardzo szczegółowo omówił dokonania samorządu - budowę basenu kąpielowego, pawilonu dydaktycznego przy SP Nr 1 i hali gimnastycznej przy SP Nr 3, postępy gazyfikacji i kanalizacji miasta, remont Biblioteki Miejskiej i in., a następnie - już bardziej skrótowo - braki i problemy: wysokie i wciąż rosnące bezrobocie, niedostateczne zabezpieczenie środków na działalność szkół i in. W dalszej części spotkania starosta Paweł Ambor przedstawiłdokonania i problemy starostwa powiatowego, w tym szczególnie niedostateczne zabezpieczenie środków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy i pracę kulturalną.

Dalsi dyskutanci poruszali m. in. problemy: przebiegu Drogi Krajowej Nr 10, organizacji Powiatowej Biblioteki Publicznej, powrotu do Urzędu komórki paszportowej. Na zgłoszone pytania i problemy odpowiadali towarzyszący wojewodzie urzędnicy i Wojewoda.

J.B.