1,2/2003
Po prostu "Olewnik"

Zakłady Przetwórstwa Mięsa "OLEWNIK" są firmą rodzinną mają status spółki jawnej. Włodzimierz Olewnik założył swoje przedsiębiorstwo w 1989 roku i było to jedno z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw w byłym województwie płockim. Na firmę pana Włodzimierza składają się zakłady mięsne w Świerczynku, Bielsku oraz w Sierpcu, tysiąc hektarów ziemi i wielka hodowla trzody chlewnej, siedemnaście eleganckich sklepów spożywczych gdzie wśród pełnej gamy artykułów dominują własne wyroby mięsne. Jest to oczywiście przedsiębiorstwo polskie. Działa głównie na rynku lokalnym, ma kontrahentów na terenie całego kraju, posiada uprawnienia eksportowe na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Firma bierze udział w licznych konsumenckich konkursach jakości wyrobów wędliniarskich, zdobywa wiele nagród, medali, dyplomów i wyróżnień.

Zakład uboju i rozbioru trzody chlewnej w Sierpcu funkcjonuje na terenie byłych państwowych zakładów mięsnych, lecz prawie w niczym już swoją infrastrukturą i wyglądem nie przypomina starej firmy. Jest to zakład nowoczesny o dużej wydajności, spełniający wszelkie wymagania sanitarne. Można tu dokonywać uboju 120 sztuk trzody na godzinę. W praktyce dobowy ubój osiąga poziom 700 do 1000 sztuk, natomiast rozbiór tusz na elementy to 500 sztuk w ciągu ośmiu godzin. 20 do 25 % produkcji w postaci masy mięsnej oraz wyprodukowanych w Świerczynku wyrobów wędliniarskich sprzedawane jest we własnych firmowych sklepach. Gotowymi produktami sprzedawanymi na zewnątrz z zakładu w Sierpcu jest mięso w elementach oraz półtusze wieprzowe.

Właściciele firmy bez przerwy inwestują. Inwestycje to nie tylko wprowadzanie nowych maszyn i urządzeń, budynków, budowli. Najważniejszą inwestycją jest załoga, pracownicy. Nieustannie trwa proces szkolenia kadr, podnoszenie kwalifikacji. Dokonuje się to poprzez organizacje kursów, sympozjów. Załoga podnosi swoje umiejętności na praktykach zagranicznych i uczestnictwie w wystawach międzynarodowych i targach. Odpowiedzialna załoga zakładu, posiadająca wiedzę i zdolność przekształcania się w zależności od potrzeb jest niezastąpionym kapitałem w oczach właścicieli. W obliczu współpracy ale i rywalizacji z podobnymi przedsiębiorstwami z zachodniej Europy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, dzięki trosce o jakość załogi, warunki konkurencyjności będą przyjęte bez obaw. Cele jakimi kieruje się Właściciel kształtując zintegrowaną załogę swojej firmy to tworzenie przesłanek motywacyjnych do poprawy wydajności pracy i wzrostu zarobków, popieranie inicjatyw społecznych, tworzenie atmosfery życzliwości i przyjaźni zakładu dla pracowników, kształtowanie wzajemnej życzliwości i otwartej więzi w relacjach pomiędzy pracownikami oraz załogą a firmą.

Toteż i płace w firmie są dobre.

Inwestycje, te technologiczne, budowlane i kubaturowe są realizowane nieustannie. Ostatecznym celem jest poprawa jakości produkowanego mięsa. Poczynając od tych które widoczne na zewnątrz dla laika jak utwardzenie powierzchni dróg, których asfaltowa powierzchnia znacznie przekracza pół hektara, parking przed bramą wjazdową, portiernia z bramkami wejściowymi, monitoringiem i estetyczne ogrodzenie zakładu, poprzez zakup śluzy higienicznej, modernizację tunelu wychładzania półtusz, zakup maszyn do pakowania mięsa i urządzeń do znakowania, a kończąc na wyposażeniu zakładu w coraz to nowsze programy informatyczne i sprzęt komputerowy. A przecież na sprawne funkcjonowanie zakładu składa się bardzo wiele jeszcze innych działań zaliczanych do inwestycji. Trzeba zakupować nowe samochody do przewozu żywca, samochody do przewozu mięsa i produktów gotowych. Trzeba posiadać osobne myjnie do tych pojazdów. Ciągle kupowane są maszyny do produkcji, budowany będzie magazyn techniczny oraz mroźnia o pojemności 400 ton. Trzeba zainstalować klimatyzację uboju, rozwiązywać problemy różnego rodzaju transportu wewnętrznego, na przykład pojemników na elementy rozbioru tusz, utrzymać rozdzielność dróg transportowych brudnych i czystych. Wśród maszyn do produkcji jest na przykład urządzenie ssawne do zbiórki krwi spożywczej wraz ze sterylizacją noży oraz ULTRAFOM 300 - urządzenie do identyfikacji mięsa, które jest niezbędne do obiektywnej oceny jakości tusz. Jest ono warunkiem dobrej współpracy z rolnikiem z jednej strony, oraz z klientem - konsumentem, z drugiej.

Nieustanną troską jest dbanie o jakość produkcji - bezpieczeństwo produktów. Jednym z instrumentów jest wdrażanie systemu ISO 9002 oraz udoskonalanie wdrożonego już systemu HACCP ( Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych ). Bowiem dobra jakościowo produkcja wyrobów mięsnych oparta jest na wykwalifikowanym i zdyscyplinowanym personelu, właściwych i sprawdzonych technologiach wykorzystujących niezawodne maszyny i urządzenia przy przetwórstwie dobrego surowca.

Produkcja za cel strategiczny stawia sobie opracowanie technologii i wdrożenie wytwarzania mięsa mielonego oraz mięsa kulinarnego. To pierwsze trafia w oczekiwania rynku, stanowi produkt zaliczany do tak zwanej "wygodnej żywności". Mięso kulinarne zaś to wybrane porcje, elementy wycięte z dobrze schłodzonych tusz, estetycznie opakowane i właściwie podane klientowi w handlu.

Ochrona środowiska jest priorytetem, który przy zastosowaniu w Polsce prawa Unii Europejskiej, pozwoli na osiągnięcie jednolitych standardów ekologicznych, co za tym idzie uniknięcie przeszkód w swobodnym handlu. Celem działań w tym kierunku jest wdrożenie systemu ISO 14001, który ma za zadanie rozpoznać problemy jekie stwarza dla środowiska naturalnego działalność produkcyjna zakładów mięsnych. Opracowanie systemu utrzymania równowagi i poprawy wskaźników oceny jakości środowiska, mierzenie i monitorowanie stanu bezpieczeństwa. Przekładając powyższe na konkrety, rozbudowano lokalną podczyszczalnię ścieków, a wszelkie resztki poubojowe jak treść żołądkowa, krew, szczecina zabierana jest z linii ubojowej przy pomocy transpostu pneumatycznego do szczelnych hermetycznie zamkniętych zbiorników, skąd każdego dnia wywożone są do zakładów w Długim Borku i w Śmiłowie.

Widząc samochody z namalowanym logo, gdzie na półmisku ze zroszonym zielonym listkiem mięty (synonim świeżości) widnieje napis "OLEWNIK", wstępując do sklepów spożywczych „SMAKOSZ”, możemy być pewni, że produkty mięsne tutaj podawane są najlepszej jakości.

Ryszard Suty