1,2/2003
W kuźni...
Sprostowanie i uzupełnienie

Jeden z uważnych czytelników "Sierpeckich Rozmaitości" zauważył i słusznie poinformował, iż wkradła się pomyłka do mojego tekstu "W kuźni dziadka Ludwika", zamieszczonego w numerze 1-2/2002 naszego pisma. Oczywiście, w Piaskach poza Ludwikiem Okraszewskim pewne prace kowalskie wykonywał Czesław Piotrowski. Pomylenie jego imienia miało charakter przypadkowy. Pana Czesława znałem osobiście.

W początkach XX wieku w Piaskach Miłobędzkich (zachodnia część wsi Piaski) osiadł przybyły z Suska Leon Marian Piotrowski (ur. 6 XI 1862 w Sierpcu - zm. 5 XII 1937 w Piaskach), syn Wojciecha i Kunegundy z Orłowskich wraz z żoną i dziećmi. Trzema synami Leona i jego żony Ewy z Bigorajskich byli Józef, Franciszek i Czesław. Podobnie jak rodzice zajmowali się oni rolnictwem. Czesław (ur. 3 X 1903 w Susku - zm. 22 X 1977 w Sierpcu) mieszkał z żoną Józefą i trójką dzieci w domu pochodzącym z XIX wieku, w którym niegdyś znajdowała się karczma. Był pracowitym i aktywnym człowiekiem. Poza rolnictwem przez wiele lat pracował na kolei. Zbudował sobie na terenie ogrodu niewielki, drewniany budynek, w którym zgromadził odpowiednie narzędzia, by móc wykonywać drobne prace i naprawy o charakterze kowalsko-ślusarskim. Takich prac w gospodarstwie domowym, zwłaszcza związanym z rolnictwem jest sporo. Budynek warsztatu Czesława Piotrowskiego nie był przystosowany do wykonywania prac kowalskich "na gorąca", dlatego też nieraz jego właściciela nazywano "zimnym kowalem".

Paweł Bogdan Gąsiorowski