1/2002
Z dnia na dzień
Kronika wydarzeń (Listopad 2001 - Czerwiec 2002)

17.X. Uchwała Rady Miejskiej dopuszcza możliwość sprzedaży i konsumpcji alkoholu także poza obrębem restauracji, barów i piwiarni-byle nie zakłócało to zbytnio ruchu ulicznego (dawniej nazywało się to "lokal pod chmurką").

20.X. W "Galerii Podróżnika" w Bydgoszczy otwarto wystawę fotograficzną "Epitafium dla..."-poświęconą „cmentarzom i ich przestrzeniom dookolnym oraz wizerunkom i przedmiotom, na których pamięć ludzka oswaja śmierć i utrwala przemijanie". Współautorem wystawy jest Paweł Bogdan Gąsiorowski prezentujący nagrobki z cmentarzy Sierpca, Rościszewa, Ligowa, Gójska, Skrwilna i Goleszyna. W pięknym katalogu wystawy przedrukowano artykuł pt.: "Groby ewangelickie i prawosławne na cmentarzu sierpeckim" z "Rozmaitości Sierpeckich" Nr 4/2000.

29.X. W Sierpcu otwarto długo oczekiwane rondo u zbiegu dróg: Warszawa - Szczecin i Sierpc - Mława. Wybudowała je, kosztem 1 mln. zł, główna Dyrekcja Dróg Państwowych. Jest trochę niewygodne (zbyt wąska jezdnia) ale radykalnie poprawiło bezpieczeństwo ruchu na tym bardzo dotychczas niebezpiecznym skrzyżowaniu.

31.X. Burmistrz Sierpca odwołał Janusza Jagodzińskiego ze stanowiska dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej. Grupa radnych zażądała zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dla wyjaśnienia powodów tej decyzji. Złożono także wniosek w sprawie odwołania Zarządu Miejskiego (nie przeszedł). W późniejszym terminie na nowego dyrektora ZGM powołano (w wyniku konkursu) Piotra Leśniewskiego (wcześniej pracował w browarze).

X. Zapadła decyzja o zorganizowaniu z dniem 1 września 2002 roku Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie. To miasteczko o bardzo starej metryce (prawa miejskie otrzymało w 1511 r.), wegetowało dotychczas w cieniu pobliskich większych miast (Sierpc, Płońsk, Płock). Obecnie rozwija się dość prężnie(kilka niewielkich, ale żywotnych zakładów przemysłowych, intensywna rozbudowa bazy miejscowego rolnictwa). Budowę gmachu Liceum i hali sportowej wspiera starostwo w Płocku.

X. Nakładem Komendy Hufca ZHP w Sierpcu, ukazała się książka Hanny Kowalskiej pt. "Sierpeckie kolędowanie", wydana dzięki wsparciu kilku sponsorów. Zawartość książki to omówienie tej dorocznej inicjatywy, głosy prasy i gości przeglądów a także bardzo bogaty zestaw fotografii.

X. Porwany został syn znanego biznesmena z Drobina W.O., właściciela także sierpeckich Zakładów Mięsnych.

X-IX. Przedostatni etap remontu i modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (ocieplenie ścian i wymiana poszycia dachu). Prace wykonała firma Jana Stelmańskiego z Sierpca. Elewację budynku planuje się skończyć w 2002 r.

3.XI. W szpitalu sierpeckim oddano do użytku nowy oddział pediatryczny, dysponujący 18 łóżkami na salach ogólnych i 2 łóżkami w izolatce.

8.XI. Promocja książki Ryszarda Sutego pt. "Dzik na rowerze. Sierpeckie opowieści myśliwskie" w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej- z bardzo bogatą i interesującą oprawą.

11.XI. Powiatowo- miejska uroczystość z okazji 83 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po zaborach. Referat programowy wygłosił burmistrz Sierpca Marek Kośmider, program artystyczny przygotowała Komenda Hufca ZHP (nosił właściwie charakter przeglądu zespołów szkolno-harcerskich z powiatu). Decyzją Prezydenta RP 23 kombatantów z Sierpca i okolicy awansowano na pierwszy stopień oficerski.

11 XI. Prezydent awansował do stopnia kapitana Zenona Jankowskiego z Sierpca, weterana wojny 1920 r.

11.XI. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości dla gminy Sierpc została zorganizowana w Goleszynie.

12.XI. Niecodzienne zagrożenie w Sierpcu. Przy porządkowaniu przeterminowanych odczynników chemicznych na poddaszu budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Piastowskiej zaczęły się wydzielać toksyczne i łatwopalne substancje. Szybka interwencja Straży Pożarnej zapobiegła niebezpieczeństwu. Po raz kolejny okazuje się, że przechowywanie rupieci na strychach wiąże się z niebezpieczeństwem.

15.XI. Grupa radnych rozpoczęła staranie o odwołanie Starosty Sierpeckiego Pawła Ambora. Nie zebrano jednak dostatecznej liczby podpisów pod wnioskiem.

15.XI. Bogumiła Dumowska, nauczycielka - polonistka Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu obroniła pracę doktorską na temat: "Założone i rzeczywiste funkcje programów autorskich". Promotorem pracy, wykonanej w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu Toruńskiego im. M. Kopernika, był prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski! Gratulujemy!.

30.XI. W Białyszewie (gm. Sierpc) skradziono 150 gęsi. Kiedyś czujne gęsi głośnym wrzaskiem ocaliły Rzym przed napadem Galów, a gęsi białyszewskie nie potrafiły ocalić nawet siebie (a może właściciel fermy miał mocniejszy sen niż rzymianie?).

XI. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu uzyskała tytuł mistrza Agroligi Województwa Mazowieckiego za rok 2000. Jest to już drugi taki tytuł w historii naszej mleczarni (przed 6 laty podobny tytuł uzyskała w ówczesnym województwie płockim).

XI. Zapadła wstępna decyzja w sprawie wzniesienia przez sierpeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nowego bloku mieszkalnego przy ul. Płockiej (40 mieszkań 2 i 3 izbowych).

XI. Rozstrzygnięto III edycję konkursu na piękną i funkcjonalną zagrodę w gminie Mochowo. W kategorii "zagroda" I miejsce zdobyła Elżbieta Pyrak z Malanowa, a w kategorii "działka" - Jolanta Kisielewska z Mochowa. Uwagę zwraca kilka wyróżnień dla rolników ze wsi Bendorzyn.

4.XII. Nakładem Zarządu Okręgowego Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników w Płocku, ukazała się książka Władysława Gąsiorowskiego pt.: "Żołnierze z kilofami. Monografia żołnierzy górników Okręgu Płockiego".

5.XII. W Muzeum Wsi Mazowieckiej otwarto wystawę fotograficzną "Splendor Tajwanu" (przyroda, kultura, obyczaje tej chińskiej wyspy) przygotowaną przez Taipej Economic and Control Office in Poland (Biuro Gospodarcze i Kulturalne Taipej). Będzie czynna do końca stycznia 2002 r.

5.XII. Nowo powstałym ulicom Rada Miejska nadała nazwy: "ulica Akacjowa" (w rejonie ulicy Powstańców) i "ulica Cicha" (w rejonie ulicy Kościuszki).

6.XII. Promocja książki Hanny Kowalskiej pt.: "Sierpeckie kolędowanie" w czytelni Biblioteki Miejskiej w Sierpcu.

14.XII. Powiatowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza SLD w Sierpcu. Przewodniczącym Zarządu Powiatowego wybrano ponownie Grzegorza Korytowskiego.

14.XII. Sesja poświęcona pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół nr 2.

15.XII. W Sierpeckim Skansenie otwarto doroczną wystawę "Boże narodzenie na Mazowszu".

18.XII. Uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie dla pensjonariuszy. Pierwszych podopiecznych przyjęto kilka dni później.

24.XII. Grupa 7 radnych przygotowała dla starosty Pawła M. Ambora prezent gwiazdkowy-nowy wniosek o jego odwołanie. Aby wręczyć ten upominek zwołano specjalną sesję nadzwyczajną.

31.XII. Funkcję prezesa firmy "Kasztelan Browar Sierpc" (w składzie grupy "Okocim Carlsberg") objęła Danuta Bytnar.

Zmiana właściciela browaru sierpeckiego wiąże się z istotnymi i raczej niepomyślnymi dla miasta przekształceniami. Browar Kasztelan Sierpc traci autonomię stając się zakładem produkcyjnym grupy "Okocim Carlsberg". W związku z ograniczeniem działalności administracyjnej, obsługi transportowej i działalności socjalnej w zakładzie pracę straci około 100 osób. Dotychczasowi prezesi - Hubert Szczepek i Eugeniusz Łobiński złożyli rezygnację i odchodzą z zakładu z dniem 31 grudnia 2001 r.

31.XII. Władze Miejskie zaproponowały sierpczanom powitanie nowego roku pod gołym niebem na Placu Chopina. Niestety silny mróz i śnieg wystraszyły większość potencjalnych balowiczów.

I. Kwartalnik "Pokolenia" opublikował w n-rze 1 na rok 2002 obszerne fragmenty książki Jana Burakowskiego pt.: "Od Ludowej do Kapitalistycznej".

11.I. W wieku 68 lat zmarł Tadeusz Mirosławski - zasłużony, lubiany lekarz, długoletni ordynator Oddziału Chorób Płuc Szpitala Powiatowego w Sierpcu i kierownik Przychodni Rejonowej.

13.I. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Sierpcu 67 wolontariuszy zebrało 17 tys. zł. (dwa razy więcej niż w 2001 roku); drugie tyle zebrano z darów zakładów pracy i sprzedaży eksponatów.

25.I. Rada Powiatu w Sierpcu odwołała ze stanowiska starosty Pawła Mariusza Ambora. Z 23 obecnych na sesji radnych za odwołaniem głosowało 16. Ale odwołanie trwało krótko. Po przerwie obiadowo - konsultacyjnej P. Ambora przywrócono na stanowisko 13 głosami. Dokonano natomiast licznych innych zmian. Na wniosek starosty odwołano ze stanowiska wicestarostę Grzegorza Korytowskiego, powołując na jego miejsce radnego Witolda Lorka. Odwołano również przewodniczącego Rady Stanisława Nastałka i wiceprzewodniczącego Juliusza Gorzkosia, powołując na ich miejsce Grzegorza Adamkowskiego i Adama Zielińskiego. - Aż strach pomyśleć, co by się działo, gdyby sesja składała się z trzech części.

31.I. W ostatnim dniu stycznia przeszła nad Sierpcem krótkotrwała, ale gwałtowna burza, z huraganowym wiatrem, gradem i grzmotami. Sporo szkód, min. zerwany z budynku KRUS-u dach spadł na pl. Kardynała Wyszyńskiego.

7.II. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, dorzuciła do swych wyróżnień, tytuł wicemistrza Agroligi w skali ogólnopolskiej.

7.III. Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej ukazała się książka znanego sierpeckiego fotografa (dziś już emeryta) Andrzeja Olechowskiego pt. "Ten od Zawiszy". Są to wspomnienia partyzanckie p. Andrzeja. Promocja książki odbyła się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

13-14.I. W świetlicy sierpeckiego Browaru odbyło się XI Sierpeckie Kolędowanie, impreza coroczna organizowana przez Komendę Sierpeckiego Hufca ZHP im. Janusza Korczaka.

22.II. Zarząd Powiatu Sierpeckiego odwołał mgr Marię Kowalczyk z Kutna ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. M. Kowalczyk pracowała w Sierpcu od 1 X 1999 r. i twardą ręką "poprawiała" sytuację finansową ZOZ-u (zatrudnienie zmniejszyło się z 511 osób do 300 osób). Nowym dyrektorem mianowano dra Krzysztofa Słomkę z Wołomina, kardiologa zatrudnionego dotychczas w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie (przy ul. Banacha). Dr Słomka jest także właścicielem prywatnej przychodni "Lekstom" i współorganizatorem Niepublicznego ZOZu "Beta" a także Prezesem Mazowieckiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

19.III. Na kolejnej sesji Rady Powiatu Sierpeckiego zakończono (przynajmniej na razie) porządkowanie organizacji Rady i jej agend. Nowym przewodniczącym Komisji Zdrowia wybrano lek. Krystynę Jodłowską (w miejsce Sławomira Fułka, który złożył rezygnację) a nowym przewodniczącym Rady Społecznej SP. ZOZ - wicestarostę Witolda Lorka (widocznie funkcja ta jest w jakiś sposób związana ze stanowiskiem wicestarosty, gdyż uprzednio pełnił ją Grzegorz Korytowski).

21.III. W skansenie sierpeckim zorganizowano doroczną imprezę pod nazwą "Witaj Wiosno". Odbyły się konkursy: na najładniejszy strój wagarowicza oraz najładniejszą Marzannę.

22.III. Kapituła przyznała tytuł "Sierpczanin roku 2001" Hannie Kowalskiej, długoletniej działaczce harcerskiej, komendantowi Hufca Sierpc ZHP.

23.III. Zakończono konserwację gotyckiej polichromii w kościele św. Ducha w Sierpcu (wykonawca: Marcin Kozaczewski z ASP w Warszawie). Z tej okazji z konserwatorami spotkali się: biskup płocki Stanisław Wielgus oraz władze miasta i powiatu.

24.III. W Muzeum Wsi Mazowieckiej (skansen) otwarto ekspozycję "Wielkanoc na Mazowszu" (w dziesięciu zagrodach). Otwarcie wystawy, która była czynna do 9 czerwca b.r. związana była z impreza "Niedziela Palmowa" (w programie m.in. msza św. W kaplicy z Dębska, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą palmę, koncert zespołu ludowego, kiermasz sztuki ludowej).

25.III. Odbyło się III Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. W programie: dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu w 2001 roku i plan pracy na 2002 r.

27.III. W Muzeum Wsi Mazowieckiej (Ratusz) otwarto wystawę prac malarskich pt. "Krajobrazy Mazowsza i Podlasia". Jest to wybór prac z plenerów organizowanych przez muzea w Płocku, Radomiu, Ciechanowie, Ciechanowcu, Siedlcach, Łomży, Ostrołęce, Opinogórze, Mławie i Podkowie Leśnej. Wystawa, bardzo interesująca czynna do 30 czerwca b.r.

IV. "Abiturki", specjalne nagrody w postaci statuetek, dla najlepszych uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego, otrzymali w 2002 r.: Rafał Jachimski, Maciej Młynarczyk, Radosław Kapela, Adrianna Vrwa i Katarzyna Obrębska.

IV. Sesja Rady Powiatu uchwaliła absolutorium dla Zarządu Powiatu ze zdecydowanym poparciem (17 "za", 4 - "wstrzymujących się".)

15.V. Ogłoszono V edycję konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „Młodzi Sierpeccy Twórcy Literatury. Finał konkursu zaplanowano na marzec 2003 r. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu i Koło Przyjaciół Biblioteki.

17-18.V. Pracownicy MBP wzięli udział w Międzynarodowym Seminarium Bibliotekarzy organizowanym przez Książnicę Płocką w ramach IV Pikniku Europejskiego.

24.V. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogniska TKKF „KUBUŚ”. Prezesem Ogniska ponownie wybrano Jakuba Grodzickiego.

25.V. Finał konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” w Książnicy Miejskiej w Płocku. II miejsce w I grupie wiekowej kl. II-IV zajęła Agnieszka Kowalska z I Prywatnej SP w Sierpce, wyróżnienie w II gr. w. (kl. V - VI) otrzymał Michał Pytlarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu. Laureaci byli wytypowani przez MBP i DK w Sierpcu

28.V. Otwarcie wystawy malarstwa i reźby - Łukasza Cichockiego ucznia Liceum Ekonomicznego w Sierpcu w ramach Promocji Twórczości Artystycznej Młodych Twórców Miasta Sierpca i Powiatu. Miejsce ekspozycji - Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej.

28.V. Zmarł nagle inż. Tadeusz Osinski, uzdolniony malarz i rysownik płocki. Związany był także z Sierpcem - w czytelni Biblioteki Miejskiej wystawiał kilkakrotnie swe prace, zilustrował także wydany w serii "Biblioteka Sierpecka" tomik wspomnień Antoniego Jankowskiego pt. "Sierpeckie niezapominajki".

6.VI. Koncert „Wszystkie barwy tęczy” Wykonawcami koncertu byli wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. Występ odbył się w siedzibie Ogniska.

7.VI. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej oraz redakcja "Sierpeckich Rozmaitości" i "Sierpc Magazine" zorganizowały III Wieczór Poezji w Starym Młynie (w Borkowie Koscielnym). Inicjatorem i realizatorem imprezy był Ryszard Suty.

12.VI. Jan Burakowski wydał swą kolejną, ósmą już książkę. Jest to tom esejów i szkiców historycznych pt. "Cena długiej drzemki za zapiecku Europy. Refleksje nad determinantami historii Polski".

13.VI. Posiedzenie Rady Fundacji "Sierpc 2000" Przewodniczącym Rady wybrano (ponownie) sędziego Zygmunta Rasałę a Prezydenta Fundacji mgr Marię Wiśniewską - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przypomnijmy, że uprzednio długoletnim Prezydentem była mgr inż. Krystyna Szczepek. Sekretarzem została Ewa Nowakowska (dyrektor LO), a nowymi członkami Zarządu Józef Chmielewski (prezes SML-W) oraz Marek Zdrojewski (wizytator Kuratorium Oświaty).

VI. Firma Jana Stelmańskiego kończy odnowienie ścian zewnętrznych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (tynki i malowanie).

31.V.-1.VI. Kolejne Dni Sierpca, zorganizowane tym razem przez władze miasta wspólnie z browarem. W piątek wystąpiły zespoły Bakshish i Brathanki, w sobotę Jose Torres y Salsa Tropica.

VI. Do aresztu trafił mężczyzna podejrzany o serię gwałtów w l. 1997 - 2002. Przyznał się do 6 gwałtów.

VI. Nie będzie większych kłopotów z podjęciem nauki w sierpeckim Liceum Ogólnokształcącym - na 300 przewidywanych miejsc w klasach pierwszych podania złożyło 300 absolwentów gimnazjum. W trudniejszej sytuacji są absolwenci gimnazjów w okolicznych miastach (w Płocku na 1 miejsce zgłosiło się od 2 do 5 kandydatów).

Jan Burakowski

Maria Wiśniewska