1/2002
Ten zwycięża...kto miłuje

Na sesję poświęconą Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w dniu 14 grudnia 2001 szłam z pewną dozą wątpliwości. Od dawna nie uczestniczyłam w podobnego typu imprezie, organizowanej w szkole. Zastanawiałam się w jaki sposób zamysł Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu zostanie zrealizowany. Bo o Prymasie, kandydacie na ołtarze już przecież sporo się słyszało i czytało, a w ogóle o postaci cieszącej się tak wielkim autorytetem nie łatwo mówić, by nie popaść w patos i nie ograniczyć charakterystyki do stwierdzeń poświadczających Jego wyjątkowość.

W moim odczuciu osobom przygotowującym sesję tzn. siostrze Edycie Wydrych, księdzu Arturowi Ciubie i Paniom Bożenie Michnikow i Krystynie Żytowieckiej udało się uniknąć zagrożeń związanych z podjętym tematem. Zdecydowano się na zapoznanie słuchaczy, czyli głównie młodzieży z Liceum Ekonomicznego z "Kalendarium życia i działalności Księdza Prymasa", "Programem odnowy życia Polaków" i "Przesłaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego do młodzieży". Prezentowane treści doskonale współgrały z tym, co nadal staje przed nami, jako ważny drogowskaz, oczekujący na wcielenie w życie. Jakżeż wspaniale byłoby np. gdybyśmy wyzbyli się zawiści i realizowali zasadę "Ten zwycięża, choćby był i powalony i zdeptany, kto miłuje".

Referaty wygłaszane przez uczniów Joannę Śliwińską z IIIb L E, Łukasza Króla z VI LZK i Ewelinę Grodzicką z IIIa LE zostały bardzo starannie przygotowane i dobrze odczytane (szóstka za dykcję). W dalszej części programu przyszła kolej na dyskusję. Wypowiadali się uczniowie Liceum Ekonomicznego. Mówili głównie o swoim stosunku do postaci Kardynała Wyszyńskiego. Z ich słów wynikało, że sesja stała się dla nich ważnym przeżyciem i impulsem do refleksji nad tym, co naprawdę ważne i jak należy żyć.

Imprezę wzbogacono pięknym programem poetyckim noszącym tytuł "Oprzeć głowę o kamień wiary", przygotowanym pod kierunkiem Krystyny Żytowieckiej. Recytowały dziewczęta z Liceum Ekonomicznego: Magdalena Biała, Anna Jastrzębska, Marta Witkowska, z IIIb, Ewelina Grodzicka z IIIa oraz Monika Ferszt z IIc i Ewa Mazurowska z IIa.

Całość uzupełniała interesująca wystawa rozszerzająca wiedzę o osobie prymasa Wyszyńskiego i Jego działalności, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną pt. "Sam wobec historii".

W sesji uczestniczyli starosta powiatu sierpeckiego Paweł Ambor, wicestarosta Grzegorz Korytowski oraz niektórzy radni. Na zakończenie zabrał głos starosta, który nie krył zadowolenia z podjętej przez szkołę inicjatywy, a zwłaszcza poziomu jej realizacji. Z odczuciem tym jak się wydaje zgadzali się wszyscy obecni, bo przygotowana własnymi siłami sesja mogłaby się nie obawiać konfrontacji z podobnymi inicjatywami, organizowanymi w oparciu o wysoko kwalifikowanych prelegentów z zewnątrz. Zrealizowana przez szkołę, przez uczniów i dla uczniów miała szansę bardziej przemówić do adresata. Może tylko żal, że do dyskusji nie włączyli się dorośli wówczas jej wymiar stałby się jeszcze pełniejszy.

Halina Giżyńska-Burakowska