1/2002
Obchody 40 lecia WOPR

W 2002 roku Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe obchodzi 40 lecie powstania organizacji. Obchody tego święta odbyły się w Płocku dnia 23 czerwca 2002 roku na Wiśle na wysokości amfiteatru. Impreza połączona była z "Wiankami 2002" Oprócz tradycji puszczania wianków odbył się pokaz sprzętu, łodzi ratunkowych oraz chrzest nowej jednostki flagowej WOPR. Przy okazji tego święta udekorowaliśmy sponsorów i podziękowaliśmy wszystkim sympatykom naszej organizacji za pomoc jaką nam okazują.

11 kwietnia 1962 roku Zarządzeniem nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki powołane zostało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako organizacja zajmująca się organizowaniem ochotniczych służb strzegących bezpieczeństwa nad wodami

Pierwszy Ogólnopolski Sejmik WOPR odbył się w Poznaniu w 1965 roku. W 1967r WOPR uzyskał osobowość prawną, a w 1967 roku na podstawie porozumienia z Polskim Związkiem Pływackim, Zarząd Główny WOPR przejął wszystkie sprawy związane z ratownictwem. Od l stycznia 1971 roku WOPR jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego.

Celem stowarzyszenia jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzkiego na wodach śródlądowych i morskich na drodze:

1. prowadzenia propagandy bezpieczeństwa kąpieli,

2. upowszechniania nauki pływania i szkolenia ratowników,

3. organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkom lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodzie.

WOPR współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami: z Policją, Polskim Ratownictwem Okręgowym, Państwową Strażą Pożarną i Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Jest największą i najpotężniejszą organizacją prowadzącą tak szeroką działalność na rzecz bezpieczeństwa kąpieli i ratowania tonących

Działalność na terenie powiatu sierpeckiego, WOPR rozpoczął na początku lat siedemdziesiątych, a pierwszymi ratownikami byli Paweł Wierzbicki, Kazimierz Szablewski, Roman Chęciński, Zenon Jagodziński i Tomasz Kędzierski. Z biegiem lat powstały dwie drużyny WOPR: nr l przy Zasadniczej Szkole Zawodowej, której kierownikiem był Kiędzierski Tomasz i drużyna nr 2 przy Lidze Obrony Kraju w Sierpcu z kierownikiem Kazimierzem Szablewskim. W tym czasie kursy na stopnie ratownicze prowadził Zarząd Wojewódzki w Warszawie.

Na początku drużyny posiadały na wyposażeniu po jednej łodzi wiosłowej, jednym kole ratunkowym i jednej rzutce. W 1979 roku drużyna nr 2 podjęła decyzję o budowie stanicy wodnej w Szczutowie nad jeziorem Urszulewskim. W pierwszej kolejności powstał garaż metalowy do przechowywania sprzętu ratowniczego, a potem domek drewniany z przeznaczeniem na pomieszczenia dla dyżurujących społecznie ratowników. Co roku nasza drużyna brała udział w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą "Ratujemy tonących" gdzie w latach osiemdziesiątym trzykrotnie otrzymała tytuł laureatki konkursu zajmując czołowe miejsca na szczeblu krajowym. W nagrodę otrzymaliśmy łódź motorową typu MALIBU z silnikiem stacjonarnym, która dzięki prawidłowej eksploatacji i konserwacji nadal wygląda jak nowa, mimo że ma już 17 lat.

Czasy były coraz trudniejsze i coraz mniej pieniędzy mieliśmy na działalność. Dzięki temu, że zaczęliśmy szukać sponsorów i sympatyków WOPR, sytuacja finansowa drużyny zaczęła się poprawiać. Stopniowo dokupywaliśmy nowy sprzęt. Władze miejscowe, dyrektorzy i prezesi zakładów pracy oraz osoby prywatne rozumiejąc naszą trudną sytuację zaczęli nam pomagać, wspierając działalność drużyny finansowo i materiałowo. Dzięki nim zakupiliśmy dwa komplety dobrej jakości aparatów do nurkowania i przeszkoliliśmy trzy osoby na stopień płetwonurka. Tu musimy się pochwalić - jesteśmy jedyną drużyną w Zarządzie Rejonowym WOPR, która posiada, drużynę płetwonurków. Wspólnie z PSP bierzemy udział przy poszukiwaniach osób które utonęły na terenie województwa. Bardzo ważnym jest fakt, że na terenie działania drużyny, podczas pełnienia dyżurów społecznych nigdy nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego tzn. utonięcia. Owszem było kilka akcji ratowniczych ale wszystkie zakończyły się sukcesem ratowników. Co roku bierzemy udział w Ogólnopolskim Maratonie Pływackim. Cały czas szkolimy się i podnosimy swoje kwalifikacje zdobywając nowe patenty, wyższe stopnie w ratownictwie i sportach wodnych. Oprócz dyżurów społecznych w sezonie letnim, zimą prowadzimy w szkołach pogadanki na tematy bezpiecznej kąpieli, zachowania się w wodzie, na lodzie. Informujemy o sposobach udzielania pierwszej pomocy. Dużym plusem, dla ratowników jest możliwość nieodpłatnego korzystania z pływalni "Delfin" w Sierpcu, za co bardzo dziękujemy dyrekcji L.O. oraz kierownictwu basenu. W tym roku udało nam się zorganizować kurs na stopień "młodszego ratownika". Bardzo nas to cieszy bo przybyło nam około 30 młodych osób, z których na pewno kilka podejmie pracę w drużynie. Zastanawiamy się tylko czy stać nas będzie na to aby dokupić dla nich trochę sprzętu ratunkowego (kilka rzutek czy kół ratunkowych). Do tej pory tradycją w drużynie było to, iż każdy nowo przyjęty ratownik dostał pomarańczową koszulkę i czapeczkę z napisem „Ratownik WOPR”, ale to się chyba zmieni bo środków materialnych którymi dysponujemy nie wystarczy nam nawet na paliwo do łodzi motorowych i eksploatację stanicy.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy nową łódź wiosłową typu "PERKOZ". Poprzednia licząca 21 lat nie nadaje się już do akcji ratowniczych. Teraz przydałby się nowy silnik małej mocy, ale to wydatek zbyt duży (ok. 4000 zł) dlatego długo nie będzie nas stać na taki luksus.

Jak co roku liczymy na sponsorów i przyjaciół WOPR. Chciałbym podziękować Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta w Sierpcu, Urzędowi Gminy w Szczutowie, sierpeckim zakładom pracy: EMPEGEK, OSM, CARGILOWI, ZAKŁADOM PIWOWARSKIM, FUNDACJI SIERPC 2000, STACJI PALIW w LELICACH i DĄBKOWEJ PAROWEJ, P.HU MEGA, ONMEL za dotychczasową pomoc w realizacji celów i zadań statutowych WOPR.

Bardzo dziękuję wszystkim ratownikom, którzy pełnią społeczne dyżury na akwenach naszego powiatu, a w szczególności: Jarosławowi Malickiemu, Witoldowi Nawrockiemu, Andrzejowi. Nadrowskiemu i Pawłowi Wirzbickiemu.

V-ce Prezes ZR WOPR Kazimierz Szablewski