1/2002
II spotkanie Ruchu Czystych Serc

Ruch Czystych Serc zainicjowany przez Marka Kotańskiego uzyskał nawet pieczęć MENu jako oficjalny program wychowawczy przeciwdziałający uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. W Sierpcu Ruch ten zaistniał po wizycie Kotańskiego 10 września 2001 roku. W moim najgłębszym przekonaniu idea RCS polega na wzmacnianiu altruistycznych postaw u młodych ludzi, czyli otwieraniu na drugiego człowieka i okazywaniu mu pomocy. Aktywność życiowa młodych ludzi jest najlepszym zabezpieczeniem przed uzależnieniami.

Przy ognisku na skansenie spotkały się grupy młodzieży z LO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZSR, Gimnazjum Miejskiego, Gimnazjum w Susku i Gimnazjum w Rościszewie wraz z opiekunami, aby porozmawiać o tym, co się udało zrobić, na jakie problemy natrafia Ruch i... co dalej. Kilka przykładów. Grupa dziewcząt z LO podjęła się opieki nad dziećmi z MOPSu i zajęcia opiekuńcze (m.in. polegające na pomocy przy odrabianiu lekcji) będą mogły prowadzić w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dzięki życzliwości dyrektora Włodzimierza Szadkowskiego. Grupa dziewcząt z ZS nr 2 podjęła działania w zakresie opieki nad ludźmi zniedołężniałymi na wzór Koła Miłosierdzia Bożego działającego w parafii farnej. Grupa z ZS nr 1 przygotowuje zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących. Grupa z Gimnazjum Miejskiego zbiera pieniądze na urządzenie osobnej świetlicy w budynku Gimnazjum, z której mogliby korzystać niepełnosprawni. Powtarzały się relacje o działaniach na rzecz osób upośledzonych przez los i biednych. Powstał pomysł skoordynowania akcji zbiórki odzieży również w innych szkołach. Grupa licealistek zaproponowała przeprowadzenie 1 czerwca imprezy sportowej dla niepełnosprawnych i połączenia jej z imprezą dla sprawnych. Spontanicznie powołano grupę roboczą.

Obecny na spotkaniu wicestarosta Witold Lorek poinformował, że w przypadku pozyskania przez powiat pomieszczeń po byłym przedszkolu nr 4, Ruch Czystych Serc będzie miał swą siedzibę.

Zdzisław Dumowski - koordynator RCS w Powiecie Sierpeckim