1/2002
III Parafialny Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej

25 listopada 2001 r. w Goleszynie odbył się II Parafialny Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Otwarcia Przeglądu dokonał inicjator uroczystości - proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Zakrzewski. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Przeglądu, dyrektor Szkoły Podstawowej w Goleszynie, pani Anna Szczepkowska, powitała wszystkich wykonawców, a szczególnie serdeczne słowa skierowała do licznie zgromadzonej publiczności. "To dla Państwa i dzięki Państwu corocznie wzrasta liczba śpiewających zespołów. Tak duża frekwencja słuchaczy świadczy o konieczności prowadzenia i rozszerzania tego typu imprez".

Do udziału w tegorocznym Przeglądzie zgłosili się uczniowie Szkoły Podstawowej w Goleszynie, młodzież z Gimnazjum w Susku, a także zespoły rodzinne, schola i strażacka orkiestra. W sumie na scenie goleszyńskiej remizy swe muzyczne talenty prezentowało aż 16 zespołów. Niezmiernie cieszy fakt, że wzrasta liczba ludzi zaangażowanych w krzewienie kultury na terenie parafii.

Anna Węglarek