1/2002
Miejsce, które kocham

Anna Wąsiewska 2001r.

Konkurs dla dzieci i młodzieży na pracę plastyczną pod hasłem : "Miejsce , które kocham" został ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Koło Przyjaciół Biblioteki Trwał w okresie : 1.03.2001 - 1.02.2002. 0rganizatorzy otrzymali od uczestników z Sierpca i gmin powiatu ogółem 130 prac. Nadesłane prace ocenił Sąd Konkursowy w składzie:

Katarzyna Przybyłowska (przewodnicząca) Ewa Tabisz - MBP Maria Wiśniewska - MBP

Na posiedzeniu dnia 28 lutego 2002 r. Sąd postanowił przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I grupa wiekowa (klasy I-IV)

I miejsce - Olga Ostrowska - Szkoła Podstawowa w Goleszynie

II miejsca - Patrycja Janiszewska - Szkoła Podstawowa nr 3, Natalia Kęsicka - Szkoła Podstawowa nr 3

III miejsce - Justyna Józwiak - Szkoła Podstawowa nr 3

Wyróżnienia:

Agnieszka Korczak - Szkoła Podstawowa nr 2 Piotr Jaworski - I Prywatna Szkoła Podstawowa

II grupa wiekowa/klasy (V-VI)

II miejsca - Chyliński Mateusz - Szkoła Podstawowa nr 3

Wasiewska Weronika - Szkoła Podstawowa nr 2

III miejsce - Aleksandra Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa w Goleszynie

Wyróżnienie:

Bartosz Przybyłowski- Szkoła Podstawowa nr 3

Gimnazjum

I miejsca - Krzysztof Sieciński -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Iga Kędzierska - Gimnazjum w Susku

II miejsce - Kamil Rutkowski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

III miejsca - Elżbieta Chmielewska - Specjalny Ośrodek Szk.-Wych.

Krzysztof Krajewski - Specjalny Ośrodek Szk-Wych.

Wyróżnienia

Wioletta Kieszkowska - Gimnazjum Miejskie w Sierpcu Marta Piotrowska-

Gimnazjum Miejskie w Sierpcu Anna Wasiewska - Gimnazjum Miejskie w Sierpcu

Impreza finałowa (ocena Konkursu, otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac) odbyła się 2 marca w Oddziale dla dzieci MBP. Nagrodzeni młodzi malarze odebrali nagrody i pamiątkowe dyplomy w obecności swych nauczycieli i rodziców. Następną możliwością próby talentów młodych twórców naszego miasta i powiatu będzie konkurs literacki dla dzieci i młodzieży, który Biblioteka Miejska zamierza wkrótce ogłosić.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

mgr Maria Wiśniewska