1/2002
I Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny rozstrzygnięty

Uczestnicy konkursu w akcji

3 czerwca 2002 r w sali nr 32 Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu odbyła się, poprowadzona przez panią Beatę Zdrojewską, uroczystość zakończenia I Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego dla klas drugich przeprowadzonego pod hasłem "Nie możesz rozwiązać zadania trudnego - bierz się za zadanie niemożliwe". Na spotkanie przybyli finaliści konkursu -uczniowie sześciu gimnazjów wraz z opiekunami, sponsorzy - pani Lidia Mirosławska i pan Dariusz Chyżyński oraz zaproszeni goście Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sierpcu - Joanna Bliska, Inspektor- Jolanta Stręciwilk, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku - Marek Chrzanowski i Marek Z. Zdrojewski, Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu - Grzegorz Górecki oraz Dyrektor Gimnazjum - Bożena Watemborska.

Idea konkursu matematycznego o zasięgu ponadszkolnym zrodziła się w kręgu Zespołu Matematyków Gimnazjum Miejskiego jesienią 2001 roku. Jego główne cele zostały określone w Regulaminie i zakładają:

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,

- promowanie dorobku i osiągnięć uczniów,

- kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości.

- integrowanie środowiska uczniowskiego z terenu powiatu sierpeckiego.

Komisja miała twardy orzech do zgryzienia

Wszystkie gimnazja funkcjonujące w powiecie sierpeckim otrzymały regulamin wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w konkursie. Gotowość do udziału zgłosiło sześć szkół z 5 gmin - gimnazja w Gójsku, Gozdowie, Szczutowie, Susku, Zawidzu i Sierpcu. Pierwszy etap konkursu odbywał się w poszczególnych gimnazjach i doprowadził do wyłonienia ich ścisłych kilkuosobowych reprezentacji. Drugi etap został przeprowadzony 24 maja 2002 r. w murach sierpeckiego gimnazjum. Wzięło w nim udział 26 uczniów reprezentujących barwy 6 gimnazjów. Pierwsza część polegała na rozwiązaniu 20 zadań zamkniętych, natomiast w drugiej uczestnicy zmagali się z 5 zadaniami otwartymi. Zadania zostały opracowane przez p. Hannę Ziemkiewicz -nauczyciela matematyki i doradcę metodycznego ODN w Płocku. Po upływie regulaminowego czasu do pracy przystąpiła Komisja, która wnikliwie przeanalizowała i oceniła prace wszystkich uczestników konkursu. Wyniki zostały odnotowane w protokołach.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Jakub Wojtczak - uczeń Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. Drugie miejsce zajął Marcin Pawłowski, na trzeciej pozycji uplasował się Marcin Pawlak (obaj z gimnazjum sierpeckiego), czwarta lokata przypadła w udziale Karolinie Ratusznej (Gimnazjum w Szczutowie), natomiast piątym miejscem podzielili się Tomasz Ikier i Emilian Marciniak (obaj z Gimnazjum w Susku). W klasyfikacji zespołowej bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu, wyprzedzając gimnazjalistów ze Szczutowa oraz reprezentantów Gimnazjum w Susku. Kolejne miejsca przypadły młodym matematykom z gimnazjów w Gozdowie, Zawidzu oraz Gójsku. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. W analogiczny sposób zostali uhonorowani ich opiekunowie - Teresa Domagalska, Grażyna Czarnomska oraz Beata Zdrojewska. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono drobne upominki, pamiątkowe dyplomy a ich opiekunom - podziękowania. Specjalne podziękowania otrzymali również ci, którzy w różnych wymiarach wsparli organizację konkursu - p. Mirosławska, p. Watemborska, p. Ziemkiewicz oraz p. Chyżyński. Podczas spotkania zebrani mieli okazję nie tylko poznać zwycięzców i pozostałych uczestników konkursu, ale również skosztować smacznych ciast dostarczonych specjalnie na tę okazję przez pana Dariusza Chyżyńskiego.

"Chciałbym wyrazić najwyższe uznanie za ten pomysł Zespołowi Matematyków i chciałem powiedzieć, że inni nauczyciele powinni brać przykład z tej idei, bo jest naprawdę dobra" - powiedział podczas krótkiego wystąpienia przewodniczący Rady Rodziców - Grzegorz Górecki.

Na koniec prowadząca wyraziła przekonanie, że Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny doczeka się w następnych latach kolejnych edycji przyczyniając się do dalszej integracji środowiska uczniowskiego i nauczycieli gimnazjów, które istnieją na terenie powiatu sierpeckiego.

Beata Zdrojewska

nauczyciel matematyki Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu