1/2000
Z dnia na dzień
Kronika wydarzeń (grudzień - styczeń)
5.XII Z mieszkańcami Sierpca spotkał się w sali Liceum Ogólnokształcącego Włodzimierz Cimoszewicz, poseł SLD, b. Premier i b. Minister sprawiedliwoci (na zaproszenie Rady Powiatowej SLD).

11.XII W Muzeum Wsi Mazowieckiej (skansen) otwarto wystawę "Boże Narodzenie na Mazowszu".

13. XII Obchody 30-lecia Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu (zob. nota).

16. XII Przeprowadzono - w związku z upływem kadencji - konkursy na stanowiska dyrektorów: Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Sierpcu. Komisja powołana przez Radę Miejską zaproponowała na stanowisko dyrektora MBP - mgr Marię Winiewską - dotychczasowego kierownika czytelni w tej Bibliotece, a na stanowisko dyrektora MOPS - mgr Alinę Olszewską, pełniącą to stanowisko dotychczas.

16. XII Ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Miasta i Powiatu Sierpc, powołana przez przedstawicieli szkół ponadpodstawowych powiatu. Przewodniczy jej Barbara Ocicka, wiceprzewodniczącymi wybrano Jarosława Bigorajskiego i Agnieszkę Urbanowską a sekretarzem Adriana Vrbę.

17. XII Ukazał się pierwszy numer czasopisma "Gazeta Sierpecka. Pismo Informacyjno-Publicystyczne Ziemi Sierpeckiej" (zob osobna nota str. 35).

20 XII Kapituła nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznała nagrody za działalnoć gospodarczą, społeczną i kulturalną w województwie w 1999 r. Wród 9 wyróżnionych znaleli się: Jan Rzeszotarski - dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz 5-osobowy zespół działaczy społeczno-kulturalnych z Bieżunia (zob. osobna nota str. 4).

20. XII 90-lecie urodzin wybitnej lekarki sierpeckiej - dr Konstancji Jeman (zob. artykuły).

21. XII Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało w Kociele Farnym, na zaproszenie ks. Andrzeja Więckowskiego, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów sierpeckich szkół muzycznych.

Chórem (ponad 30 osób) dyrygowała Bożena Jankowska a orkiestrą Józef Komorowski.

29 XII Na Sesji Rady Powiatu wybrano drugiego wiceprzewodniczącego w osobie Waldemara Prątnickiego (klub AWS) i uzupełniono skład Zarządu o Bogumiła Stopińskiego, również AWS.

29.XII. Rada Powiatu powołała na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów z pow. Sierpeckim mgr inż. Zuzannę Samul, sekretarza Urzędu Powiatowego.

29.XII Rada Miejska w Sierpcu powołała na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (od 1 stycznia 20000 r.) Annę Kajkowską (dotychczasowy z-ca). Poprzedni kierownik, Halina Borek, przeszła na emeryturę.

29. XII Jan Burakowski, emerytowany Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Sierpcu, został wyróżniony nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla bibliotekarstwa polskiego.

31.XII Na "Sylwestra", po raz pierwszy w historii Sierpca, władze miejskie zorganizowały zabawę taneczną pod gołym niebem (park przy ul. Narutowicza i Plac Chopina). Z wybiciem godz. 12.00 Burmistrz złożył obywatelom miasta życzenia pomylnoci w nowym 2000 Roku. W zabawie wzięło udział ok. 2 tys. sirepczan.

31.XII o godz. 24.00 zabrzmiał też po raz pierwszy z wieży Ratusza hejnał sierpecki.

31. XII Zakończono remont kapitalny wnętrz budynku Biblioteki Miejskiej w Sierpcu (ogólny koszt - ok. 180 tys. zł.)

1.I Dr med. Wiesławie Stopińskiej włacicielce Zespołu Lekarzy Specjalistów, największej prywatnej firmy lekarskiej w Sierpcu, powierzono obowiązki z-cy dyrektora ZOZ ds. lecznictwa (do czasu przeprowadzenia konkursu na to stanowisko).

1.I ZPO "Marioss" (właciciele: Maria i Józef Długokęccy) uruchomiły "Centrum Kultury" (przy ul. Kilińskiego 34) w zakresie organizowania i obsługi wszelkiego rodzaju uroczystoci rodzinnych, zabaw i bali, konferencji, kursów szkoleniowych itp. "Centrum" dysponuje 3 salami różnej wielkoci(o pojemnoci od 50 do 220 osób). Placówka usługowa bardzo potrzebna ale nazwa trochę z innej "branży".

1.I Zmiany w organizacji opieki zdrowotnej w Sierpcu (zob. komentarz i informacje o punktach opieki lekarskiej).

9.I Finał VIII Wielkiej Orkiestry wiątecznej Pomocy. W Sierpcu na rzecz Orkiestry zbierającej tym razem pieniądze na zakup aparatów do dializy dla dzieci, Dom Kultury zorganizował 12-godzinny koncert zespołów artystycznych z Sierpca połączony z aukcja obrazów i rzeb na rzecz Orkiestry (wpływy ok. 8 tys. zł). Młodzież prowadziła zbiórkę uliczną, która przyniosła ok. 7,5 tys. zł.

13-14 I Komenda Hufca ZHP z Sierpca zorganizowała po raz dziewiąty Harcerskie Kolędowanie. W 2-dniowej imprezie wzięło udział 540 uczestników zgrupowanych w 40 zespołów reprezentujących drużyny harcerskie ze szkół w mieci i gmin powiatu sierpeckiego (zob. nota).

15.I Oddział "Caritasu" przy Parafii Farnej i Dekanacie Sierpeckim, wspólnie z Miejskim Orodkiem pomocy społecznej zorganizowało choinkę dla dzieci z niezamożnych rodzin. Impreza, w której udział wzięło ok. 250 dzieci odbyła się w pomieszczeniach Domu Kultury. Uatrakcyjniły ją występy zespołu dziecięcego "Trzpioty" i 13 drużyny harcerskiej "Pomyłka".

17.I Otwarto, po ponad półrocznej przerwie, Bibliotekę Pedagogiczną w Sierpcu (w lokalu Biblioteki Miejskiej przy ul. Płockiej 30).

26I - 3II Na zaproszenie Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej przebywał w Chicago (USA) Grzegorz Korytowski, wicestarosta sierpecki. Poinformował o możliwociach gospodarczych powiatu; spotkał się też m.in. z Janem Kryńskim, prezesem P-AIG.

j.b.