1/2000
30-lecie Oddziału Sierpeckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego

27 listopada ub. roku minęło 30 lat od chwili powstania w Sierpcu Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego. Z tej okazji Zarząd Oddziału zorganizował jubileuszowa sesję, w której wzięli udział członkowie Oddziału (liczy aktualnie 38 osób), oraz zaproszeni goście z Sierpca, Płocka i Łęczycy. W jej programie okolicznościowy referat, prezentujący powstanie oddziału i jego działalność w latach 1969 - 1999, przedstawił mgr Władysław Gąsiorowski a Bohdan Poręba (znany reżyser filmowy) wygłosił odczyt na temat "60-lecie wybuchu II wojny światowej". Referat był ciekawy ale chyba niezbyt stosowny na sesji naukowej, gdyż tezy B. Poręby łagodnie rzecz formułując, nie zawsze prezentowały obiektywną prawdę naukową na temat II wojny światowej i wiążących się z nią zagadnień.

Wśród gości zauważyliśmy m.in. starostę i burmistrza z Łęczycy, natomiast brak było przedstawicieli władz Sierpca

j.b.